Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
09. oktober 2022 kl. 11:30

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 31. august 2022 kl. 17.30 

Deltagere: Abdinasir Ismail, Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Ingen     

Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Brugerbestyrelsen

A. Brugerbestyrelsesmidler

Thomas har sørget for en elektriker, der har ordnet strømmen i Café Parken. Vi fik et godt tilbud i en tid, hvor det var meget vanskeligt at skaffe håndværkere og problemet i Caféen var meget presserende. Vi forventede, at regningen ville blive dækket af Brugerbestyrelsesmidler. Dette er imidlertid ikke tilfældet, og Boldklubben vil betale regningen. Vi har fået tilsagn om, at Brugerbestyrelsen vil se positivt på Boldklubbens kommende ønsker til anvendelse af Brugerbestyrelsesmidler.

B. Strandhåndbold

Der vil blive etableret et område til strandhåndbold mellem den eksisterende kunstgræsbane og den indhegnede fodboldbane på bane 3.

C. Padeltennis

Der er planer om at bygge en padeltennisbane i forlængelse af de nyetablerede tennisbaner på bane 4.

2. Overgang til DBU´s økonomistyring

A. Vi overgår til DBU’s system til kontingentopkrævning og økonomistyring

Da vi for en del år siden indgik aftale med Klubmodul om automatisk kortbaseret kontingentopkrævning, havde DBU ikke et tilsvarende system. Det har de fået nu, og det er derfor hensigtsmæssigt at placere alle administrative opgaver i DBU’s systemer.

B. Ny kontoplan

I forbindelse med overgangen til DBU’s kontingentopkrævning og økonomistyring vil vi opdatere Boldklubbens kontoplan. Peter præsenterer den nye kontoplan. Boldklubbens medlemmer vil blive opdelt i 10 grupper. Det vil være muligt at følge gruppernes kontingentindtægter samt gruppernes ressourcetræk.

 

Oversigt over grupperne

Gruppe

Afdelinger

1

U3 – U4 – U5

2

U6 – U 7 – U8

3

U9 – U10 – U11

4

U12 – U13 – U14

5

U15 – U16 – U17

6

U18 – U19 – Senior

7

Gammelmands

8

Alternative fodboldformer mv.

9

Passive

10

Forældre – Værger

C. Orientering af medlemmer

Bestyrelsen finder, at der er meget store fordele ved at lægge hele administrationen ind i DBU’s systemer. På den anden side kan det forventes, at overgangen vil skabe lidt forvirring og usikkerhed blandt medlemmerne. Der vil også være lidt besvær, for medlemmerne, i forbindelse med overgangen. Peter vil informere medlemmerne om overgangen på diverse KFUM-platforme. Der vil blive informeret trinvis om, hvornår og hvordan, medlemmerne kan få hjælp af administrationen.   

 

3. Kriterier for valg af gruppeledere

I den kommende år skal der ansættes en gruppeleder for hver af Boldklubbens grupper. Stillingsopslag skal koordineres mellem fodboldlederen, administrationslederen og aktivitetslederen.

 4. Belægning af baner fordelt på grupper

Peter vil fremlægge en skitse for opdeling af samtlige træningstider fordelt på de grupper, som KFUMs aktive er opdelt i. Det vil så blive gruppeledernes opgave at anvende de tildelte tider til træning, træningskampe, kampe mv. Der vil blive mulighed for at betale trænere for træning pr. træningssession, så vi er sikre på, at alle træningstider bliver udnyttet.    

5. Aktivitetsudvalget

A. Børge Hansen Cup

Som lovet på den seneste generalforsamling har vi afholdt den første KFUM Cup til minde om Børge Hansen. Abdinasir Ismail, Casper Glenbo, Amalie Kjærgaard Wagner, Asbjørn Helge og Henrik Nyklit stod bag Børge Hansen mindeturneringen, som blev en stor succes. Der deltog ca. 100 KFUMere som aktive og ca. 50 tilskuere. Der var 7 hold fra Børne og Ungdomsfodbold og 8 hold fra Senior og Gammelmandshold.

Næste år skal indbydelserne meget tidligt ud (januar 2023) og de skriftlige indbydelser skal følges op med personlige henvendelser, så alle medlemmerne er helt klar over terminen for Børge Hansen Cup 2023.  

B. Forbundsmesterskaber

KFUM er positivt indstillet i forhold til at deltage i de genopstartede Forbundsmesterskaber for KFUM-klubber i hele Danmark.

6. Administrationsudvalget

A. Kursus i Kampklar

Administrationen har, i samarbejde med DBU København, arrangeret i kursus Kampklar i KFUM for vores ledere og trænere.

B. Hjemmeside

Hjemmesiden er under renovering.

C. Informationstavler

Der skal fremføres strøm til tavlerne, så de kan blive sat i anvendelse. Det vil være muligt at optage kampe og live streame kampene på skærmene. Der skal etableres et bookingsystem af vores to VEO-kameraer.

7. Fodboldudvalget

A. Etablering af gruppe for de mindste børn

Vi er gået i gang med træningen for U3, U4 og U5. De første træninger/boldlege har været en stor succes. Der har været mellem 10 og 20 børn til de første træninger.

B. Samarbejde med DGI

KFUM har indgået en samarbejdsaftale med DGI. Aftalen handler blandt andet om medlemsrekruttering.

C. Klubsamarbejder

Når vi får etableret den nye kunstbane til 11-mandsfodbold, kan der være basis for klubsamarbejder. Vi kan for eksempel invitere naboklubber til træningsfællesskab i KFUM’s træningstider.

D. Flytning af førsteholdskampe – herre – damer

Det er fremover ikke tilladt for trænere eller holdledere at flytte hverken herrernes eller damernes førsteholdskampe. Kampene kan forsøges flyttet efter godkendelse af Asbjørn Helge eller Peter Svendsen.

E. Fredagstræning

Vi vil snart tilbyde fredagstræning for gruppe 2 og 3 som supplement til ugens øvrige aktiviteter med træninger og kampe.

8. Eventuelt

Intet.

Luk