Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
22. februar 2022 kl. 10:54

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 17.30  

Deltagere: Abdinasir Ismail, Malte Vangsted Larsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard.     

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Fodboldudvalget

A. U12 og U13 Drenge

En del forældre til børn, der tidligere har spillet i KFUM i ovenstående aldersgrupper, ønsker at deres drenge atter kommer til at spille bold i KFUM. Fodboldlederne og Søren Vesterbæk arbejder på sagen. Bestyrelsen har stor opbakning til ansættelse af en træner. Også en træner, der er noget omkostningstung. Måske kan der findes et træneremne, der også kan samle til sociale arrangementer.

B. Etablering af gruppe O

KFUM ønsker at etablere en gruppe af drenge og piger i U3, U4 og U5. Det har vist sig vanskeligt at få kontakt til de relevante institutioner i lokalområdet med henblik på et samarbejde. KFUM vil søge samarbejde med DBU-K vedrørende etableringen af gruppen.

C. Pensionistfodbold

KFUM er ved at etablere træningstilbud i formiddagstimerne til mandlige pensionister. DBU-K stiller med trænere i de første måneder, hvorefter træningssamlingerne skal være selvhjulpne.  

D. Ros fra forældre

Fodboldlederne har modtaget flere rosende ord fra forældre vedrørende administration, trænere og ledere.

2. Budget 2022

Bestyrelsen vedtager et budget med et underskud på 500.000 kr. før formueafkast. I henhold til Boldklubbens politik for formueforvaltning, skal det langsigtede underskud ligge i størrelsesordenen 450.000 kr. pr. år

3. Revisorernes årsrapport

Boldklubbens hidtidige revisor er gået på pension, hvilket har betydet en mindre forsinkelse af årsrapporten for 2021. Resultatet for 2021 er negativt med 364.000 kr. før tildeling af arv.

4. Mødekalender 2022 – 2023

Der uddeles et udkast. Den endelige mødekalender fastsættes på det kommende bestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2022.

5. Generalforsamling mandag den 21. marts 2022.

Bestyrelsen vedtager forslag til dirigent.

6. Træner- lederhygge

Arrangementet afholdes lørdag den 5. marts 2022

7. Repræsentant i Hovedbestyrelsen

Bestyrelsen drøfter emner.

9. Aktivitetsudvalget

A. Tøjpakke

Bestyrelsen ønsker, at alle trænere skal forsynes med en tøjpakke hurtigst muligt efter deres tiltrædelse. Tøjpakken skal bestå af t-shirt, jakker (som evt. kan deles mellem trænere), lange træningsbukser og korte træningsbukser. Der skal købes et lager af tøj, så det kan deles ud løbende. Dette system kræver, at tøjet ikke forsynes med trænernes initialer.

B. Stopure

Nogle trænere tager tid på deres mobiltelefoner. Dette ser ikke godt ud, og der skal købes et antal stopure.

C. Hæderstegn til trænere

Det vil være godt at kunne udmærke trænere med lang træneranciennitet. Eventuelt i form af nåle, der viser trænerens antal år som træner. Nålene skal adskille sig fra eksisterende nåle i form af nåle for antal spillede førsteholdskampe på KFUM to førstehold, samt adskille sig klart fra Boldklubbens sølvnål og guldnål. Bestyrelsen ser på mulighederne i samarbejde med vores leverandør af nåle.

D. Introduktion til Kampklar til nye trænere

Proceduren er, at fodboldlederne afleverer tiltrædelsessedlen vedrørende en ny træner til administrationen. Herefter indkalder administrationen den nye træner til et møde, hvor de grundlæggende funktioner i Kampklar forklares.  

E. Besvarelse af mails

Hvis administrationen ikke kan umiddelbart kan besvare henvendelser, skal administrationen udsende et svar i form af ”vi vender tilbage”. Administrationens svar skal sendes med cc til relevante ledere.  

F. Midler til sociale arrangementer mv.

Nævnte tiltag hører under Abdinasirs område. Der skal derfor søges midler gennem Abdinasir.

G. Fodbold på tennisbanerne om vinteren

Boldklubben vil undersøge mulighederne for at forsyne tennisbaner med et midlertidigt vinterunderlag samt lys, så tennisbaner kan anvendes til fodbold om vinteren.

11. Målsætninger

Der har været en nettonedgang på 11 medlemmer siden det seneste bestyrelsesmøde i december 2021.

 

Næste møde:

Generalforsamling: mandag den 21. marts 2022

Bestyrelsen: kl. 18.15

Generalforsamling: kl. 19.00

 

Sager til opfølgning

 

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Træner-lederhygge

Maj 2021

Marts 2022

Aktivitets- og fodboldledere

 

Luk