Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
01. august 2022 kl. 16:40

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Mandag den 20. juni 2022 kl. 17.30 

Deltagere: Abdinasir Ismail, Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

 Afbud: Ingen     

 Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. KFUM Centralforeningen

A. Anvendelse af arealerne i Emdrup

Thomas fortæller, at der er ønsker om padel tennis og beach håndbold på nogle af de nuværende græsarealer i Emdrup. Dette giver Boldklubben store problemer. Det virker som om kommunen spiller de forskellige afdelinger under Centralforeningen ud mod hinanden. Kommunen udfordrer i øvrigt konstant KFUMs eksklusivret i Emdrup. Der bygges mere og mere på anlægget hvilket vanskeliggør driften af anlægget og gør anlægget mindre visuelt attraktivt. Tanken synes at være, at græsarealer altid kan bebygges, mens bebyggede arealer ikke kan gendannes til græsarealer til fodbold.  

B. Kunstgræs

Der er forlydender om muligheden for to kunstgræsbaner i KFUM. KFUM ønsker fortsat at bane 1 bevares som opvisningsbane med naturligt græs.

C. Haltimer i hallen i Emdrup til Boldklubben

Det er lykkedes at sikre to ugentlige formiddagstimer, året rundt, på lørdage i hallen i KFUM. Timerne skal bruges til træning for mindre børn.

D. Boldklubbens repræsentant i hovedbestyrelsen

Bestyrelsen vælger Peter Svendsen som Boldklubbens repræsentant i hovedbestyrelsen. Thomas Sørensen er fortsat generalforsamlingsvalgt medlem af hovedbestyrelsen. Thomas er således også medlem af hovedbestyrelsens forretningsudvalg, som varetager den løbende drift i Centralforeningen.

2. Fodboldudvalget

A. Gruppe Opstart

Boldklubben ønsker at etablere en gruppe for U3, U4 og U5 drenge og piger. Det har vist sig vanskeligt at etablere et samarbejde med lokale børnehaver. Der er igangsat et samarbejde med kommunen, DBU og Boldklubben Skjold. Der bliver seks træninger før sommerferien og der er planlagt to træninger efter sommerferien. Træningen foregår på banen ved Lundehusskolen.

B Samarbejde med DGI Storkøbenhavn

Boldklubben samarbejder med DGI Storkøbenhavn om klyngesamarbejde med andre foreninger vedrørende børn op til seks år. Samarbejdet handler om rekruttering af børn og deres forældre.

C. Forældre og fodboldfitness

Fodboldlederen har iværksat en undersøgelse blandt forældre til Boldklubbens børn og unge. Undersøgelsen afdækker forældrenes potentielle interesse for at dyrke fodboldfitness i KFUM. Der er overraskende stor interesse. 37 forældre har svaret og hele 25 forældre er umiddelbart positivt interesserede. Hertil kommer en gruppe forældre, der er interesserede med visse forbehold. Fodboldledelse overvejer at lancere tilbud på KFUMs Facebook sider samt gennem andre medier.   

3. Administrationsudvalget

A. SIM kort til KFUMs optagerudstyr

Administrationslederen har bestilt SIM kort, således, at der i fremtiden bliver mulighed for at transmittere optagelser af KFUM-kampe fra selve kamppladsen til en anden lokalitet. Transmissioner vil kunne foregå i 5G.

B. Informationsskærme

Skærmene er hængt op. Der bør nu være mulighed for Internetforbindelse til skærmene. De sidst skridt bliver skabe omkring skærmene samt fremføring af strøm til skærmene.

C. KFUMs medier

Hjemmesiden er under opdatering og der arbejdes med en struktur vedrørende KFUMs Facebook sider. Måske skal der tilknyttes en studerende med henblik på at få arbejdet udført.

4. Aktivitetsudvalget

DBUs fodboldskole i KFUM er fuldt booket af deltagende børn. Der bliver 8 grupper af 16 børn. Skolen varetages af 20 KFUM-ledere og trænere.

5. Børge Hansen – Mindecup

Aktivitetslederen fortæller, at mindecuppen bliver afholdt lørdag den 13. august 2022. Der er reserveret baner gennem administrationen og administrationen er blevet bedt om, at der spilles så få turneringskampe som muligt lørdag den 13. august. Invitationer sendes blandt andet ud gennem KFUMs forskellige Facebook sider. Det er under overvejelse, om andre afdelinger under KFUM Centralforeningen også skal inviteres.

Næste møde:

Onsdag den 31. august 2022

Sager til opfølgning

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Børge Hansen – Mindecup

Maj 2022

August 2022

Fodboldudvalget, Aktivitetsudvalget

 

Luk