Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
Peter Svendsen
28. juli 2021 kl. 12:33

KFUMs Boldklub – Ordinær generalforsamling

 

Mandag den 30. august 2021 kl. 17.30 – Café Parken – Nøkkerosevej 23

Spisning efter generalforsamlingen og medlemsmøde om arv

Tilmelding til Henrik Nykker Nyklit senest 23. august

Tilmelding i Café Parken eller på 23 80 42 01

 

 

Dagsorden:

a.Valg af dirigent.

b. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

c. Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

d. Behandling af indkomne forslag. (1)

e. Valg af bestyrelse. (2)

f. Eventuelt

___

(1)Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen og vil blive meddelt ved opslag i klubbens lokaler senest fem dage før generalforsamlingen.

(2) Med henvisning til vedtægternes § 10 stk. 4) foreslår bestyrelsen nedenstående valg.

 

Valg af bestyrelse

Bestyrelsespost

Person

Periode

Formand

Peter Svendsen

2021 – 2023

Aktivitetsleder

Abdinasir Ismail

2021 – 2023

 

Suppleringsvalg

Bestyrelsespost

Person

Periode

Fodboldleder

Asbjørn Wulff Helge

2021 – 2022

Peter Svendsen

KFUMs Boldklub

Formand

 

Medlemsmøde om arv – Efter generalforsamlingen

Dagsorden:

  1. Orientering om arven samt om arvens størrelse
  2. Principper for kapitalforvaltning og arvens placering i værdipapirer
  3. Sammenhæng mellem den arvede kapital, kapitalafkast og Boldklubbens drift
  4. Formål og mål vedrørende arvens anvendelse
  5. Arvens anvendelse
Luk