Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image Bestyrelsesmøde
Peter Svendsen
02. december 2021 kl. 13:34

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Mandag den 27. september 2021 kl. 17.30  

Deltagere: Abdinasir Ismail, Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard, Malte Vangsted Larsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud:    

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Administrationsudvalget

A. Informationsskærme

Skærmene er indkøbt og afprøvet. De skal sættes op, når klubhuset igen er forsynet med trådløs internetforbindelse og når det er muligt at engagere håndværkere, der har tid til opgaven.

B. Hjemmesiden

Opbygningen på hjemmesiden er opdateret. De forskellige årgange i gruppe 1 (U6, U7 og U8 – drenge og piger) er opdelt i årgange.

2. Aktivitetsudvalget

A. KFUM-dag

Arrangementet er aflyst på grund af for få tilmeldte. De manglende tilmeldinger kan begrundes med problemer vedrørende kommunikation – nogle hold havde ikke fået invitationen. Kommunikationen skal forbedres gennem tilknytning af holdledere til alle hold (forældre).

B. Holdledere

Holdlederne skal blandt andet tage sig af opgaver vedrørende tilmeldinger til Lions Cup, Jægerspristure og holdtilmeldinger. Fodboldudvalget påtager sig at indrapportere trænere og holdledere til administrationen.

C. Skabsflyttedag

Den årlige skabsflyttedag havde større tilslutning end tidligere, men der manglede repræsentanter for enkelte hold.

D. Nye låse til skabe

Der er indkøbt nye låse, som efterhånden skal afløse de gamle. Der en én hovednøgle, så det i fremtiden ikke bliver nødvendigt at klippe låse, hvor koden er forsvundet.

E. Hvordan finder man trænerne i DBU’s kommunikationssystem, KlubOffice?

Emil vil vise Abdinasir og Asbjørn hvordan systemet fungerer. Abdinasir og Asbjørn henvender sig til Emil for at aftale tid og sted.

F. Seniordag

Herre- og damesenior planlægger en social dag med hygge og partybus. Der vil deltage 50 – 60 seniorspillere i arrangementet.

3. Fodboldudvalget

A. Ansættelse af Søren Vesterbæk

Asbjørn orienterer om, at fodboldlederne er ved at indgå aftale med Søren Vesterbæk om ansættelse i KFUM. Søren har tidligere været formand i Boldklubben Vestia i omkring 10 år. Søren og Fodboldudvalget har foretaget en indledende SWAT-analyse af KFUM. Analysen skal danne baggrund for udformningen af Sørens konkrete arbejdsopgaver i KFUM. Blandt arbejdsopgaverne nævner Asbjørn forbedring af kommunikation, forældreinddragelse, koordinering og opfølgning i gruppe 2 (U9, U10, U11) og gruppe 3 (U12, U13, U14), oprettelse af en afdeling O (”O” om i opstart) for børn, der er yngre end U6, aktivitetstilbud til forældre mens deres børn træner, skolesamarbejde med Holbergskolen, Dyssegårdsskolen og Munkegårdsskolen, samarbejde med Minisport, organiseret under KFUM Centralforeningen samt etablering af motionstilbud til pensionerede mænd.  

B. U10 og U11 Drenge

Fodboldlederne har gjort en særlig indsats i nævnte afdelinger. Der har været afholdt forældremøde i afdelingerne. Der er kommet medlemstilgang i afdelingerne, der trænes af to unge trænere og har fået tilknyttet to fodboldmødre som holdledere.

C. U17 Drenge

Holdet er blevet stabiliseret med træner, Sebastian Rønning Kold. Der er en god stemning på holdet og et godt fremmøde til træning på trods af, at mange af afdelingens drenge er på efterskole.

D. U19 Drenge

Der er etableret et lukket hold af gymnasiedrenge, der spiller turneringskampe i KFUM.

4. Meddelelser

Intet.

5. Målsætninger

Peter fortæller, at der siden det seneste bestyrelsesmøde i juni har været en nettomedlemstilbagegang på 13 aktive medlemmer.

6. Eventuelt

A. Materialebudgettet

Thomas nævner, at der er materialeønsker, der langt overstiger budgettet. Bestyrelsen accepterer, at der vil komme overskridelser i forhold til budgettet.

B. Nyrenoveret omklædningsrum

Emil fremhæver og roser førsteholdstruppen for at have renoveret omklædningsrum 3.

Næste møde:

Onsdag den 3. november 2021

 Sager til opfølgning

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Træner-lederhygge

Maj 2021

Januar 2022

Aktivitets- og fodboldledere

 

Luk