Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub Onsdag den 11. december 2019

image
05. februar 2020 kl. 11:50

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.
Onsdag den 11. december 2019 kl. 19.00
Deltagere: Christian Bendsen, Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen og Peter Svendsen. 
Afbud: Thomas Sørensen.    
Referent: Peter.

 1. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

 1. Aktivitetsudvalget
 2. Nyhedsbrev

Der er et nyhedsbrev på vej til medlemmerne. Brevet vil blandt andet indeholde orientering om Lions Cup 2020, træningstider, der kan findes på hjemmesiden og en opfordring til at bruge Centralforeningens nyrerenoverede foreningshus på Nøkkerosevej 25. 

 1. Ny indmeldelsesflyer til de mindste børns forældre

Der er udarbejdet en ny flyer med oplysninger om indmeldelse i U6, U7 og U8.

 1. Oprykning af børn fra gruppe 1 til gruppe 2

Aktivitetsudvalget vil holde møde med lederne fra gruppe 1 i slutningen af januar/begyndelsen af februar 2020 med henblik på at forberede oprykning fra U8 (gruppe 1) til U9 (gruppe 2) til efteråret 2020.

 1. Møde med trænere og holdledere 

Aktivitetsudvalget og Fodboldudvalget vil i fællesskab afholde møde for trænere og holdledere i foråret 2020.  

 1. Træner-/lederaften 2020

Der skal afholdes en aften i september 2020 for klubbens trænere, ledere samt indehavere af Boldklubbens guldnål.

 1. Nye indsatsområder
 2. Ansættelse af administrativ medarbejder

Efterhånden som økonomien tillader det, vil Boldklubben ansætte 3 studerende, der tilsammen skal være beskæftiget med administrative opgaver svarende til en halvtidsstilling. I første omgang ønsker bestyrelsen at supplere den nuværende administration med én studerende. 

 1. Fodboldfitness for piger

Boldklubben ønsker at etablere Fodboldfitness for piger i alderen 15 til 19 år. Bestyrelsen vil tilknytte to instruktører til opgaven. 

 1. Ansættelse af en fodboldgruppetræner til gruppe 2

Bestyrelsen vil, når økonomien tillader det, ansætte en koordinerende, veluddannet træner, der skal inspirere og supplere trænerne i gruppe 2 (U9, U10 og U11). 

 1. Fællesspisning for trænere og ledere

Bestyrelsen overvejer at facilitere regelmæssige fællesspisninger med KFUMs frivillige. Det kunne for eksempel ske i forbindelse med KFUM-kampe eller i forbindelse med kampe på TV. Man kunne i øvrigt tage skiftende temaer op, i forbindelse med spisningerne. Man kunne invitere forskellige målgrupper af trænere, holdledere mv., afhængig af valg af tema. Det praktiske kunne gå på skift mellem forskellige, interesserede afdelinger i KFUM.  

 1. Kortsigtet medlemsudvikling

Bestyrelsens mål er at øge antallet af aktive med 100 medlemmer fra 2020 til 2022. Medlemsfremgangen skal blandt andet finansieres gennem støtte fra midler, der rejses af Sponsorudvalget. Bestyrelsen ønsker i øvrigt, at afdelinger med flere årgange i samme afdeling, bliver opsplittet i afdelinger med kun én årgang.

 1. Bemandingsliste

Bestyrelsen ændrer Boldklubbens organisering. Der skal fortsat være en ansat aktivitetskonsulent, mens der ikke skal være en konsulent for hverken Administrationsudvalget eller for Fodboldudvalget. Fodboldudvalget skal fortsat have gruppeledere for hver af Boldklubbens syv grupper af aktive medlemmer. Gruppelederne er bemandet med; Gruppe 1: Amanda My, Morten Gents og Peter Svendsen – Gruppe 2: Christian Bendsen – Gruppe 3: Ole H. Svendsen – Gruppe 4: Jørgen Rønning – Gruppe 5: David Bresemann Jakobsen – Gruppe 6: Henrik Nykker Nyklit – Gruppe 7: Vakant. 

Administrationen vil i fremtiden hente oplysninger vedrørende bemandinger, med trænere og holdledere, i de enkelte afdelinger, hos fodboldgruppelederne. Den nærmere kommunikation mellem gruppeledere og administration skal behandles på det førstkommende møde med trænere og holdledere. 

 1. Fodboldudvalget

Det går tilfredsstillende i Seniorfodbold. Førstesenior har klaret sig godt i den første halvsæson i Danmarksserien, andensenior er ganske vist rykket ud, men af en meget stærkt besat række, tredjesenior forbliver i rækken og kvindeholdet sluttede efteråret som nummer seks i Københavnsserien. Både damesenior og herresenior spiller Futsal i vintersæsonen. Damerne er rykket op i Division Øst, hvilket har vist sig – indtil videre – at være en for stor mundfuld. Herrerne er tilmeldt en mere moderat række og fører rækken uden at have tabt point.  

 1. Brugerbestyrelsen

Der er opsat nyt stadion ur ved bane 1.  

 1. Administrationsudvalget

Bestyrelsen taler om opsætning af informationsskærm. Emil nævner, at mange klubber selv finder en løsning med opkobling af en pc til en skærm. Altså en løsning uden køb af specielt fremstillet hardware og uden tilknyttet abonnement på software. Anskaffelse af en skærm vil koste omkring 5.000 kr. Bestyrelsen overvejer en løsning, der udelukkende omfatter Boldklubben. Bestyrelsens ønske skal koordineres med Brugerbestyrelsen.

 1. Målsætninger

Siden det seneste bestyrelsesmøde i oktober har der været en nettotilbagegang på 8 aktive medlemmer.

 1. Sæsonafslutninger mv.     

Bestyrelsen indstiller at afslutninger mv. afholdes i Café Parken.

 1. Eventuelt

Bestyrelsen vil afholde bestyrelsesmøder i Huset, Nøkkerosevej 25. Eventuel forplejning vil blive købt i Café Parken. 

Næste møde.

Mandag den 3. februar 2020.

Sager til opfølgning

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Oprykning fra gruppe 1 til gruppe 2

Oktober 2019

Februar 2020

Bestyrelsen

Indberetning af holdledere og trænere til administrationen 

Oktober 2019

Februar 2020

Bestyrelsen

Flyer til indmeldelse

Oktober 2019

Februar 2020

Mette

Møde med trænere og holdledere

December 2019

Februar 2020

Mette og Christian

KFUM-dag 2020 – Placering mv.

Oktober 2019

Maj 2020

Bestyrelsen

Valg af IT-platform til referater mv.

Oktober 2019

Maj 2020

Bestyrelsen

       

Ekstra administrativ medarbejder

December 2019

Maj 2020

Emil og Peter

Træner-/lederaften sept. 2020

December 2019

Juni 2020

Mette og Christian

Fodboldfitness for piger

December 2019

Juni 2020

Peter

Fodboldgruppetræner til gruppe 2

December 2019

August 2020

Christian og Peter

Fællesspisninger

December 2019

Oktober 2020

Peter 

 

Luk