Menu

Referat af bestyrelsesmøde - 10. december 2020

image
Peter Svendsen
21. december 2020 kl. 19:15

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Torsdag den 10. december 2020 kl. 17.30 - Virtuelt bestyrelsesmøde

Deltagere: Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud:   

Referent: Peter.

1. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

2. Målsætninger

Den seneste måned har desværre budt på en netteafgang af aktive medlemmer på 35 medlemmer. I de seneste år, 2017, 2018 og 2019, har nettoafgangen været henholdsvis 6, 8 og 3 medlemmer fra november til december. Tilbagegangen er bredt fordelt over Boldklubbens syv grupper af aktive. Bestyrelsen vurderer, at tilbagegangen kan forklares ud fra corona-situationen.

3. Fremskrivninger af medlemsbasis i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold

Bestyrelsen vurderer hvor mange af Boldklubbens årgange, der er tilstrækkelig mange medlemmer til, at kunne danne 11-mandshold, når den pågældende årgang bliver gammel nok til at skulle spille 11-mandsfodbold, som U14 spilere. Der er en del årgange, der skal opnå medlemsmæssig fremgang, så de kan danne 11-mandshold, når de rykker op som U14 spillere. Bestyrelsen vil holde øget fokus på medlemsmæssig fremgang i de kommende år.

4. Banebelastning

Banerne i Emdrup er meget skævt belastet; stor belastning på den lille kunstbane i vinterhalvåret fra november til og med marts. I sommerhalvåret er der tider, hvor anlægget ikke er fyldt helt op. Der er kommet to klubber udefra, der har fået nogle få tider i Emdrup. Bestyrelsen ønsker, at anlægget kan blive helt fyldt op med KFUM aktiviteter. Der er store problemer med fordeling af træningstider og fordeling af kamptider på anlæg, hvor der er flere klubber, der skal deles om tiderne. Også i denne sammenhæng vil bestyrelsen holde fokus på øget fastholdelse og tilgang af medlemmer.

5. Budget

Bestyrelsen indleder arbejdet med budgettet for 2021. Budgetarbejdet tager udgangspunkt i det forventede resultat for 2020. I indeværende år forventer bestyrelsen et overskud i størrelsesordenen 200.000 til 250.000 kr. Oveskuddet skyldes i hovedsagen sparede udgifter til baneleje og til turneringsgebyrer. Det har været er meget positiv oplevelse, at langt hovedparten af KFUMs medlemmer har bevaret deres medlemskab på trods af, at aktiviteterne i løbet af året har været stærkt begrænsede. Selvom KFUM har oplevet en medlemsmæssig tilbagegang mod slutningen af året, har Boldklubben et godt økonomisk fundament forud for 2021. Vi vil benytte råderummet til initiativer, der kan fastholde medlemmer og til at tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen vil prioritere tilknytning af fodboldgruppeledere for Boldklubbens forskellige aktivgrupper. Vi vil også opprioritere tilskud til fodboldrejser og til fodboldture. Hvad angår det sociale/fodboldfaglige ønsker bestyrelsen at forøge tilskuddene til afholdelse af afdelingsarrangementer.

Boldklubben forventer at modtage en meget stor arv mod slutningen af 2021. Denne arv vil ikke indgå i budgettet for 2021.

6. Arv til minde om Børge Hansen

Peter meddeler, at Skat har bevilget KFUM fritagelse for arveafgift.

7. Aktivitetsudvalget

Mette tager initiativ til et nyhedsbrev til KFUMs medlemmer.

8. Fodboldudvalget

Fodboldudvalget har fundet afløsere for den afgåede Fodboldleder. De sidste detaljer vil blive færdigbehandlet i begyndelsen af 2021, hvorefter arbejdet i Fodboldudvalget vil blive intensiveret og bestyrelsen vil blive fuldtallig. 

Næste møde.

Torsdag den 4. februar 2021.

 

Sager til opfølgning

Sag 

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Fodboldfitness for piger

December 2019

Maj 2021

Peter

Luk