Menu

Øgede udgifter for baneleje

image
29. september 2019 kl. 13:44

Baneleje til Københavns Kommune
København Kommune har besluttet, at foreninger skal betale baneleje for de baner, som vi anvender. Banelejen træder i kraft den 1. november 2019. Det vil koste 40 kr. i timen at leje en 11-mandsbane, og det vil koste 20 kr. i timen at leje en 7-mandsbane. Dette svarer til, at en times træning på en 11-mandsbane, hvor der deltager 20 medlemmer, vil koste 2 kr. pr. medlem. Hvis spillerne skal træne to timer, bliver banelejen pr. medlem selvfølgelig 4 kr. Man kan selv lave tilsvarende beregninger, der passer til din afdelings baneanvendelse. Banelejen gælder såvel træning som kamp. I alt skal KFUM fra 1. november 2019 betale ca. 100.000 kr. i baneleje om året. En del af det provenu som kommunen får ind, vil kommunen anvende til en forøgelse af medlemstilskuddet til børn og unge. Størrelsen af det forøgede tilskud er endnu ikke fastsat. I KFUM skønner vi, at vi vil modtage et forøget tilskud på omkring 30.000 kr. pr. år. KFUM har altså et nettofinansieringsbehov på ca. 70.000 kr. pr. år. Dette svarer til 14 kr. pr. medlem pr. måned. Bestyrelsen foreslår, at udgiften deles solidarisk mellem alle aktive medlemmer, således, at kontingentet stiger med 14. kr. pr. måned for alle aktive medlemmer. Vi vil derfor indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen vil snarest fremgå af vores hjemmeside, www.kfum-fodbold.dk, og ved opslag i klubben. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt onsdag den 23. oktober 2019 kl. 20.00 i Café Parken.
På bestyrelsens vegne
Peter S.

Luk