Menu

Referat af bestyrelsesmøde 12/12-2018

image
Peter Svendsen
11. februar 2019 kl. 10:12

 

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 12. december 2018 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Ingen

Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Brugerbestyrelsen
Thomas orienterer.

A. Gode chancer for en kunstbane til 11-mandsfodbold
Københavns kommune har oplyst, at anlægget i Emdrup er højt prioriteret, hvad angår en kunstbane til 11-mandsfodbold.

B. Snerydning
Kommunen har meddelt, at der ikke vil blive ryddet sne på kunstbanen uden for almindelig arbejdstid. Bestyrelsen er utilfreds med denne beslutning, da det i hovedsagen er uden for almindelig arbejdstid, at banen skal bruges.

C. Overførte midler
Brugerbestyrelsen for anlægget i Emdrup overfører kr. 90.000 ikke forbrugte midler fra 2018 til 2019.

2. Aktivitetsudvalget

Mette orienterer.
Det tekniske i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve til klubbens medlemmer er ved at være på plads. Mette vil udsende det første nyhedsbrev snarest muligt.

3. Træner- lederaften fredag den 25. januar 2019
Der vil blive holdt en hyggeaften med fodboldfagligt indhold, fredag den 25. januar 2019 i KFUM. Mette og Emil vil finde en oplægsholder, der vil fortælle om skadesforebyggende træning. Christian vil samarbejde med Sigrid Fonsdal og Ole Svendsen om at inddrage tidligere uddelte vandrepokaler samt om at finde de rette modtagere af pokalerne. Peter står for invitation til indehavere af Boldklubbens æresnål i guld.

4. Sommerlejr lørdag den 3. august – fredag den 9. august 2019
Der vil blive afholdt Sommerlejr i Jægerspris for drenge og piger fra og med U10 til og med U16. Der er samlet et meget stærkt hold af ledere og køkkenfolk, så bestyrelsen håber på stor tilslutning
fra vores medlemmer i Børne- og Ungdomsfodbold. Invitationerne vil blive delt ud i løbet af februar 2019.

5. Målsætninger
I løbet af år 2018 har Boldklubben opnået en nettotilgang på 33 medlemmer.

6. Administrationsudvalget
Emil orienterer.

A. Betalinger fra Boldklubben
Det er udelukkende Karin Nielsen, der kan/skal foretage betalinger for Boldklubben.

B. Hjemmesiden
Emil og Stine Trampe Broch er i gang med at arbejde med hjemmesidens layout. Der er en del faciliteter fra DBUs administrations- og kommunikationssystem, KlubOffice, der kan kommunikere direkte med hjemmesiden, der også ligger på en DBU-platform.

C. Integration mellem Boldklubbens hjemmeside og Boldklubbens officielle Facebookside
Ovenstående kan kommunikere indbyrdes. Det vil være en fordel, hvis Boldklubbens Facebookside bliver oprettet som en fanside, som medlemmer og andre interesserede kan ”like”. (Som det er nu, er den officielle Facebookside oprettet som en gruppe, men fansider kommunikerer bedre med hjemmesiden end sider, der er oprettet som grupper).

D. Informationsskærm(e) i Emdrup
Dan Pedersen fra DBU København er ved at undersøge mulighederne. Måske kan der etableres en enkel løsning, hvor informationer om træninger og kampe mv. styres via en lap top.

8. Fodboldudvalget
Christian orienterer

A. Ny førsteholdstræner
Boldklubben har indgået aftale med Jonas Hjortshøj. Jonas har tidligere blandt andet været træner i AB og i FA2000. Christian vil stå for offentliggørelsen af den nye førsteholdstræner. Kim ”Miche” Michelini er assistenttræner og Henrik ”Hulli” Mouritzen er holdleder. Førsteholdet indleder forberedelserne med træning torsdag den 17. januar 2019.

B. Nye medlemmer af Fodboldudvalget
Fodboldudvalget har suppleret sig med to medlemmer, der spiller på Boldklubbens damehold i Københavnsserien. Det drejer sig om Mette ”Myre” Babiel S. Petersen og Elise Steentofte Andersen. Christian vil præsentere de nye medlemmer af Fodboldudvalget på hjemmesiden.

C. Trænerbesætning
Der er fuld trænerbesætning for alle hold.

D. Trænersamling/trænermøde
Der vil blive indkaldt til trænermøde for alle Boldklubbens trænere i februar måned 2019. Programmet vil blive koordineret af Fodboldudvalget, Aktivitetsudvalget og Administrationsudvalget.

10. Eventuelt
Bestyrelsen vil arrangere en temaaften vedrørende spilleres og forældres oprykning fra gruppe 1 (U6, U7 og U8) til gruppe 2 (U9, U10 og U11).

 

Næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 4. februar 2019

Sager til opfølgning Sag

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Oprykning fra gruppe 1 til gruppe 2

December 2018

April 2019

Bestyrelsen

Oprykning fra gruppe 1 til gruppe 2

December 2018

Maj 2019

Bestyrelsen

Oprykning fra gruppe 1 til gruppe 2

December 2018

September 2019

Bestyrelsen

Luk