Menu

Beretning for KFUMs Boldklub Generalforsamling onsdag 20. marts

image
Peter Svendsen
03. april 2019 kl. 10:10

Beretning for KFUMs Boldklub

Generalforsamlingen onsdag den 20. marts 2019

 

Bestyrelsens tak til Jan ”Pusser” Genhøj

Bestyrelsen ønsker at indlede beretningen med en stor tak til Pusser for årtiers loyalt arbejde for Boldklubben. Pusser har, som holdleder, været én af de KFUMere der har været med til flest førsteholdskampe. Og år efter år, har Pusser fungeret som en meget pligtopfyldende og patentlig vaskemand i KFUM. Pusser har også ført statistik over spillernes deltagelse i førsteholdskampe i en meget lang årrække. Endelig kan nævnes at Pusser har dømt et utal af førsteholdskampe, både i KFUM og i af regi af DBU København. Jan Genhøjs helbred har desværre sat en stopper for hans indsats for KFUM og for Københavnsk fodbold.

Bestyrelsen er taknemmelig for Jan ”Pusser” Genhøjs meget store indsats gennem rigtig mange år.  

 

Medlemsudvikling i 2018

Beretningen kan begynde positivt, da vi har opnået en medlemsfremgang gennem året. Fra december 2017 til december 2018 fik Boldklubben en nettotilgang på 33 aktive medlemmer. Vi er langt fra målsætningen, men det er da positivt, at det går i den rigtige retning. Vi har opnået de største stigninger i gruppe 2, det vil sige i afdelingerne U9, U10 og U11, i gruppe 3, det vil sige U12, U13 og U14 samt i Seniorfodbold. I Seniorfodbold er der blevet flere aktive af begge køn.

 

Medlemmer fordelt på køn

Det er Boldklubbens langsigtede mål at opnå en nogenlunde ligelig kønsfordeling. Knap to tredjedele af de aktive medlemmer er drenge og mænd, mens piger og kvinder altså udgør godt en tredjedel af medlemmerne. Kønsfordelingen er mest lige blandt børn i gruppe 2 og gruppe 3, det vil sige fra U9 til og med U14. I denne aldersgruppe er fordelingen ca. 60 procent drenge og ca. 40 procent piger.

 

Sportslige målsætninger

Vi ønsker, at alle vores førstehold i Ungdomsfodbold skal spille i Mesterrækken under DBU København. Målsætningen er i foråret 2019 opnået for tre af vores ungdomshold, nemlig U14 piger, U14 drenge og U19 drenge. Det skal tilføjes, at der, specielt på pigesiden, er opnået sportslig fremgang og oprykninger gennem de seneste år. Hvis vi kan fastholde interessen på pigesiden, vil vi blive en meget stærk klub, hvad angår pigefodbold og kvindefodbold de kommende år.

 

Seniorfodbold

I Seniorfodbold har 2018 været et helt usædvanligt godt år. Der er en rigtig god stemning og resultaterne er meget tilfredsstillende. Førsteholdet, herrer, ligger nummer et i Københavnsserien efter den første halvdel af turneringen. Det bliver spændende, om vi kan holde placeringen og opnå oprykning til Danmarksserien. Resultaterne for andetholdet og for tredjeholdet er også meget opløftende. Andetholdet opnåede oprykning til serie 1 i 2016, mens tredjeholdet opnåede oprykning til serie 3 i 2017. På baggrund af disse oprykninger, er det meget tilfredsstillende, at andensenior sluttede som nummer 7 af 12 hold i serie 1, og at tredjesenior blev nummer 10 af 12 hold i serie 3. I efteråret 2018 deltog Boldklubben med to 7-mandshold på herresiden. Det ene hold blev rækkevinder med 8 sejre og en enkelt uafgjort kamp. Holdet har desværre trukket sig fra deltagelse i foråret 2019. Boldklubbens andet 7-mandshold trak sig i løbet af efteråret 2018. I foråret 2019 har vi fået tilgang af et nyt 7-mandshold. Vi må håbe, at dette hold falder til i KFUM.

 

Kvinderne

Hos kvinderne levede forårssæsonen 2018 ikke helt op til forventningerne. I foråret 2018 vandt kvinderne 2 ud af 9 kampe i Københavnsserien og sluttede som nummer 9 af 10 hold. I efteråret 2018 blev der rettet noget op på resultaterne, og kvinderne endte, med 4 sejre i 8 kampe, som nummer 4 ud af 9 hold i Københavnsserien. Med kvindernes tilgang af spillere og med deres træningsindsats, bør vi kunne placere os i toppen af Københavnsserien. Det er Boldklubbens langsigtede mål at opnå oprykning og dermed blive indplaceret i Kvindeserie Øst. Vi har mange dygtige spillere på kvindeholdet, som bør kunne holde sig på toppen en del år endnu, og vi har mange dygtige spillere på vej fra Ungdomsfodbold og for den sags skyld også mange piger fra Børnefodbold, der vil kunne føre kvindeholdet videre, når den tid kommer.    

 

Gammelmandsfodbold

KFUM er rigtig godt med, når det gælder Gammelmandsfodbold. Vi har knap 90 aktive medlemmer i alderen fra midt i trediverne til omkring de 80 år. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at KFUM er for fodboldspillere i alle aldre. Når vi ikke bruger lige så mange kræfter på de voksne som på børn og unge, er forklaringen, at de voksne i høj grad organiserer sig selv. De træner sig selv, finder selv holdledere og organiserer selv vinterturneringer. I vinteren 2018-2019 stiller KFUM med to M+40 hold og ét M+50 hold i private vinterturneringer. M+50 holdet spiller endda 11-mandsfodbold om vinteren.

I efteråret 2018 havde vi tilmeldt tre M+40 hold samt ét M+50 hold. Et af vores M+40 hold blev suveræne rækkevinder, uden tab af point og med en målscorer på 86-18. Holdet scorede i gennemsnit 6,6 mål pr. kamp. Førstepladsen resulterede i oprykning, så vi, i foråret 2019, har to M+40 hold i Mesterrækken. Der bliver sikkert drama, når de to KFUM-hold skal spille mod hinanden.

 

Tirsdagsholdet

Ud over turneringsholdene har vi træningssamling hver tirsdag formiddag for de ældste KFUMere. Der møder ofte omkring 20 spillere til træning. Nogle af spillerne har været KFUMere i over 60 år, enkelte op mod 70 år. Bestyrelsen er meget glade for, at de gamle stadig er en aktiv del af Boldklubben.

 

KFUM Outdoor for kvinder

For nogle år siden etablerede vi en motionsafdeling for kvinder – KFUM Outdoor. Afdelingen er en succes, der nu tæller omkring 20 medlemmer, der træner året rundt. Da vi ønsker en bred vifte af alternative tilbud, er denne afdeling en god begyndelse.

 

Alternative fodboldformer

De traditionelle fodboldformer er ikke attraktiv for alle. I de kommende år vil vi derfor etablere afdelinger, for eksempel i form af Fodboldfitness, som forhåbentlig kan fastholde og tiltrække nye medlemsgrupper. Vi håber at kunne tilbyde Fodboldfitness til større børn samt unge, der ønsker at anvende fodbold som motionsform. Det kan desuden komme på tale at tilbyde Fodboldfitness til grupper, der har mulighed for at træne om formiddagen eller om eftermiddagen.  

 

Samarbejde med lokale folkeskoler

KFUM samarbejder med Holbergskolen, Dyssegårdsskolen og Munkegårdsskolen. I løbet af 2018 har vi haft tilknyttet én lærer fra hver af de to førstnævnte skoler. Lærerne har fungeret som konsulenter i KFUM og som KFUMs kontaktpersoner til skolerne.

 

Vi har samarbejdet med skolerne om at tilbyde gratis træning i KFUM. Træningen har foregået i fritidsordningernes åbningstid. Vi har også samarbejdet med skolerne om at tilbyde eleverne at deltage i DBUs, Pigeraketten. Vi vil udbygge samarbejdet i de kommende år. I år 2019 vil vi supplere med at tilbyde skolerne at deltage i DBUs koncept med navnet, ”Fantastisk fodboldstart for piger”. Vi glemmer ikke drengene, men de mindste drenge har en større tilbøjelighed til at begynde til fodbold, uden at der skal etableres særlige tiltag.

 

Samarbejde med DBU København   

Vi får en meget stor støtte fra DBU København. Som eksempel kan nævnes, at vi er med i et samarbejde omkring rekruttering af piger i de yngste årgange. Projektet hedder, ”Københavnske piger spiller fodbold”. Projektet har hjulpet os med at opbygge et fint lille fodboldmiljø for de yngste piger. Vi har otte piger i gruppe 1, det vil sige U6 til U8, der træner året rundt. Vi er kommet i gang med opbygningen, men arbejdet skal intensiveres, så vi kan tiltrække langt flere piger i de yngste årgange.

 

Udvalgene

Hermed nogle fokusområder i udvalgenes arbejde.

 

Fodboldudvalget

Fodboldudvalget sørger for at få besat Boldklubbens mange afdelinger med trænere. Det selvfølgelig et stort arbejde for Fodboldudvalget at få tilstrækkelig mange trænere og at få det hele til at gå op. Men vi kan glæde os over, at der er mange frivillige, der gerne vil være trænere. Forud for en sæson mangler der typisk en træner til en enkelt afdeling. Og indtil videre har Fodboldudvalget været dygtige til at få alle poster besat med trænere.

Fodboldudvalget holder samlinger for alle KFUMs trænere nogle gange om året. Der er generelt meget kontakt mellem mange af KFUMs trænere. Måske er det med til at fastholde interessen for at være trænere i KFUM.

Fodboldudvalget er også ansvarligt for trænernes uddannelse. I løbet af året har der været kursussamlinger i Emdrupparken for KFUMs trænere. Og vi har haft to erfarne trænere på DBUs videregående kursus for trænere med B licens.

I løbet af året har Boldklubben haft støtte fra en trænerrådgiver fra DBU. Rådgiveren har blandt andet ydet trænersupervision til nogle af Boldklubbens trænere.

 

Sponsorarbejde

Fodboldudvalget er godt besat med ledere. Der er altså en del kræfter i Fodboldudvalget, og udvalget har påtaget sig at udvide deres egentlige arbejdsområder med også at påtage sig ansvaret for en styrkelse af Boldklubbens sponsorarbejde.    

  

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har også haft et meget aktivt år. Udvalget arbejder blandt andet med tværgående KFUM-arrangementer, støtte med forældremøder i afdelingerne, fodboldture, weekender og sommerlejr i Jægerspris og med Fodboldskole. Udvalget arbejder også med kommunikation til KFUMs medlemmer og andre interessenter.

Søndag den 6. maj 2018 arrangerede Aktivitetsudvalget og Fodboldudvalget KFUM-dag i Emdrupparken. Der var omkring 80 KFUM-spillere, der spillede et internt stævne, der var opstillet boder og der var frokost i Café Parken. Succesen vil blive gentaget i år 2019.

Aktivitetsudvalget står hvert år i spidsen for Boldklubbens deltagelse i Lions Cup, der afholdes i pinsen i Kalundborg. I 2018 deltog 9 hold fra Boldklubben. I 2019 er der forventninger om, at 6 KFUM-hold deltager.

Boldklubben har haft to ungdomshold til udlandet i løbet af år 2018. Vores U19 Drenge var i foråret til turnering i Holland og i efteråret var vores U16 Piger i Barcelona. I 2019 skal KFUMs U15 piger til Barcelona.

 

Jægerspris

Vi har hvert år 5 weekender i Jægerspris op til forårssæsonen. Og i sommeren 2019 har vi samlet et meget stærkt lederhold, der skal genoptage de årlige sommerlejre i Jægerspris. Holdet er på plads med 8-9 ledere samt et køkkenhold på 3-4 personer. Vi håber, at Lejren bliver fyldt op på begge sovesale. Det vil sige 20 drenge og 20 piger.

 

Fodboldskole

Vi har en årtier lang tradition for at holde DBUs Fodboldskole i KFUM. Sommeren 2018 var ingen undtagelse. Skolen var en stor succes og der deltog over 100 spillere på skolen.

 

Nyhedsbreve

Som afrunding på Aktivitetsudvalgets arbejde skal nævnes, at udvalget nu udsender nyhedsbreve til KFUMs medlemmer. På den måde kan medlemmerne følge med i tværgående aktiviteter, bestyrelsens arbejde med videre.   

 

Vennerne – Boldklubbens støtteforening  

Som nævnt tidligere satser KFUM meget på fodboldture og fodboldrejser. I den forbindelse er der grund til at sige tak til Vennerne for en stor og stigende støtte til Boldklubbens aktiviteter. Boldklubben ønsker at støtte Vennerne med at få endnu flere medlemmer af Vennerne. 

 

Administrationsudvalget

Administrationsudvalget arbejder med de forskellige kommunikationssystemer, som Boldklubben anvender i de daglige rutiner; trænere skal oprettes i DBUs administrations- og kommunikationssystem, KlubOffice, de skal instrueres i at udfylde holdkort, der skal oprettes stamhold i systemet, vi skal holde styr på medlemsregistrering osv. Det kræver meget skrivebordsarbejde at spille fodbold.

Administrationsudvalget har også arbejdet med hjemmesidens layout og med at få forbedret kommunikationen mellem DBUs forskellige IT-systemer og Boldklubbens hjemmeside. Hvis vi ”fodrer” DBUs systemer på en hensigtsmæssig måde, kan vi få overført kamptider og træningstider samt kontaktpersoner direkte fra DBU-platforme og over på hjemmesiden. Administrationsudvalget undersøger mulighederne for at få opsat elektroniske informationstavler i KFUM, så man kan få overblik over dagens aktiviteter i KFUM.  

 

Kontingentopkrævning og medlemsregistrering

Administrationsudvalget tager sig også af kontingent. Vi har fået rigtig godt overblik over kontingentopkrævningen. Vi har haft god gavn af at styre vores økonomi gennem administrationssystemet, Klubmodul. Efter betalingsfristens udløb har vi typisk tre til fem medlemmer i kontingentrestance. I det tidligere system kunne vi godt have mellem 60 og 70 medlemmer i restance. Systemet giver mulighed for at rykke restanterne elektronisk. Dette bevirker, at vi kun udmelder meget få medlemmer på grund af manglende kontingentbetaling.

Medlemmerne har taget godt imod systemet med årlig automatisk regulering af kontingentsatserne i takt med inflationen. Medlemmer og ledere har accepteret, at det månedlige kontingent stiger med nogle få kroner hver januar måned.  

Én ting er om medlemmerne betaler deres kontingent. Og det gør de. Men vi har også øget fokus på, om alle spillere rent faktisk er medlemmer. Spillere, der ikke er medlemmer, skal selvfølgelig ikke deltage i træninger, kampe eller øvrige aktiviteter i Boldklubben. Det er kun medlemmer, der kan opføres på holdkort i DBUs system. Dette er en stor hjælp. I hvert fald hvis holdlederne er loyale og kun angiver navne på de spillere, der rent faktisk spiller kampene. Hver måned sender vi medlemslister over aktive medlemmer til diverse holdledere i KFUM. Så kan holdledere sammenholde medlemsoversigterne med de spillere, som holdlederne rent faktisk har i deres afdeling. Denne opfølgning har medført en del indmeldelser, fra spillere, der har deltaget uden at være medlemmer af KFUM. Overordnet set er holdningen, at man ikke ønsker at træne og spille kampe med spillere, der ikke er medlemmer af Boldklubben. Det er denne holdning, samt Administrationsudvalgets systemer, der ligger bag en effektiv kontingentopkrævning.   

 

Træningstider

Administrationsudvalget og Fodboldudvalget bruger mange ressourcer på at fordele træningstider. Specielt om vinteren kan der opstå konflikter mellem bestyrelsens overordnede hensyn og de enkelte afdelingers ønsker. Bestyrelsen ønsker, at vi bruger alle tildelte tider både i Emdrup og i Ryparken. KFUM skal bruge banekapaciteten fuldt ud, så vi kan begrunde ønsket om endnu en kunstbane i Emdrup. Fodboldudvalget ønsker desuden at håndhæve et princip, hvor spillere har mulighed for at ”træne op og træne ned”. Det vil sige, at ambitiøse spillere kan deltage i ekstra træninger i afdelinger med ældre spillere. På tilsvarende måde kan nogle nye spillere måske have glæde af at træne med spillere, der er yngre end dem selv.

Trænere og holdledere kan have lidt andre ønsker end bestyrelsen. Generelt ønsker trænerne de samme træningstider året rundt. Og trænerne vil helst udelukkende træne i Emdrup. Endelig ønsker trænerne selvfølgelig at få tildelt træningstider på tidspunkter, hvor spillere og trænere rent faktisk har mulighed for at træne. Mange spillere har mange fritidsinteresser, så det kan være ret problematisk at skifte træningstider.

Der skal findes nogle langsigtede løsninger vedrørende fordeling af træningstider. Bestyrelsen kan ikke bare udstede nogle diktatoriske fordelinger. På den anden side kan afdelingerne ikke fuldstændigt selv bestemme deres træningstider. Måske er løsningen at udarbejde træningsoversigter for alle afdelinger, der så fastholdes år for år. Altså et system hvor U6, U7 osv. træner på samme tid, og på samme bane, år for år. På den måde vil trænere og spillere, flere år i forvejen, vide, hvornår og hvor, man skal træne, når man rykker fra den ene afdeling til den anden. Det er nødvendigt med en mere central styring af træningstider i fremtiden. Indtil nu har KFUM kunnet søge kommunen om tider generelt til KFUM-aktiviteter. Sådan er det ikke længere. Vi skal søge tider fordelt på dage, tider, baner og på hold. Vi skal altså oprette U6 drenge, U6 piger osv., osv. i kommunens bookingsystem og herefter søge tider til de oprettede hold fordelt på dage, tider og baner. Man søger typisk Københavns Kommune godt et halvt år før banefordelingerne træder i kraft. Herefter gælder tiderne i to år. Vi skal altså søge tider, fordelt på hold og baner, godt to år før tiderne skal bruges. Det siger sig selv, at dette system begrænser fleksibiliteten voldsomt.        

 

Kunstgræs   

Ikke en generalforsamling uden at omtale bestyrelsens arbejde med at skaffe en 11-mands kunstbane til Emdrup. Vi har i tidligere år inviteret de siddende Kultur- og Fritidsborgmestre på besøg. Borgmestrene har haft stor velvilje i forhold til vores ønske. Men det er ikke altid, at borgmestrenes partier har været med i budgetforligene på Rådhuset. Borgmestrenes gode vilje har derfor ikke ført til et positivt resultat. I år 2018 har vi grebet det anderledes an. Vi har inviteret to socialdemokratiske politikere på besøg i KFUM. Den ene er lokalt valgt og den anden sidder i Kultur- og Fritidsudvalget samt i kommunens økonomiudvalg. Det skulle gå meget underligt til, hvis ikke Socialdemokratiet en med i de overordnede økonomiske aftaler på Rådhuset. Vi krydser fingre for, at de to politikere kan omsætte deres velvilje til en kunstbane i KFUM. Det kunne være rigtig godt, hvis vi kan få bevilget en kunstbane i forbindelse med kommunens overførsler fra 2018, der finder sted efter politiske forhandlinger i slutningen af marts og begyndelsen af april 2019. Har vi ikke heldet med os så tidligt, må vi håbe på at komme på kommunens budget for år 2020.    

 

Afrunding

Det var årets beretning. Tak for opmærksomheden.

Luk