Menu

Stor opbakning fra Københavns Rådhus til KFUMs arbejde

image
19. november 2018 kl. 17:38

 

Stor opbakning fra Københavns Rådhus til KFUMs arbejde

Tirsdag den 13. november 2018 havde Boldklubben besøg af Sofie Seidenfaden og Jonas Bjørn Jensen. Begge sidder i Borgerrepræsentationen. Sofie bor og er valgt i København NV og er ordfører for Socialdemokratiet i Børne- og Ungdomsudvalget. Jonas er politisk ordfører for Socialdemokratiet og sidder i Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg samt i Kultur- og Fritidsudvalget. Fra KFUMs side deltog Peter Svendsen, Thomas Sørensen og Poul Damgaard.

Det blev til at par rigtig positive timer i KFUM. Vi viste Sofie og Jonas anlægget og den meget store aktivitet, først og fremmest i hallen og på kunstbanen, men der var også godt gang i fællesspisninger for børn, ledere og forældre i Café Parken.

Vi fortalte Sofie og Jonas om KFUMs historie i Emdrup, om KFUMs organisering under KFUM Centralforeningen og om Boldklubbens arbejde og målsætninger. Vi fortalte blandt andet, at Boldklubben arbejder med en målsætning om en ligelig kønsfordeling blandt medlemmerne. Vi nævnte, i den forbindelse, et pigerekrutteringsprojekt, som vi er med i, under ledelse af DBU København.

Efter rundvisningen på anlægget talte vi blandt andet om byudvikling, det frivillige foreningsarbejde, herunder de frivillige foreningers betydning for sammenhængskraften i København. Vi talte også om mulighederne for at tiltrække nye målgrupper til motionstilbud i KFUM i fremtiden. Vi ønsker at finde samarbejdspartnere og tilbyde flere aktiviteter i formiddagstimerne. I forbindelse med rundvisningen i KFUM argumenterede vi for vores store behov for en kunstbane til 11-mandsfodbold i KFUM. Det er meget vanskeligt at fastholde børn og unge fra kvarteret, når sommerhalvårets aktiviteter skal flyttes fra fire baner til en enkelt bane i vinterhalvåret. Vi ønsker, at den nuværende græsbane 2 omlægges til en kunstbane med lys. Banen kan anlægges uden gener for KFUMs naboer, da banen ligger ret langt fra beboelsesejendomme.

Det var generelt en stor opmuntring at mærke Sofies og Jonas’ opbakning til vores – og andre foreningers – frivillige arbejde i København. Sofie og Jonas kunne ikke love os en kunstbane. Det er et større puslespil til budgetforhandlingerne, da der er en masse forskellige politiske prioriteringer, der skal afstemmes. Der er også visse statslige bånd på kommunernes økonomi. Men Sofie og Jonas lovede opbakning til KFUMs ønske om en kunstbane til 11-mandsfodbold. Lad os krydse fingre for at vi i den nærmeste fremtid kan tilbyde sund motion – og gode sociale relationer og aktiviteter – til endnu flere piger, drenge, kvinder og mænd i KFUMs lokalområde. Vi har kræfterne og organiseringen til frivilligt arbejde for endnu flere borgere. Men det kræver mere banekapacitet i vinterhalvåret fra november, hvor græsbanerne lukker og til april, hvor græsbanerne åbnes igen.

Foreløbig kan vi sige tak til Sofie og Jonas for positiv interesse og opbakning til KFUMs frivillige arbejde i lokalområdet.

Peter Svendsen

KFUMs Boldklub