Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub. Mandag den 28. august 2017

image
25. oktober 2017 kl. 15:20

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.
Mandag den 28. august 2017 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.
Afbud: Mette Amtoft Frandsen og Mikael Pedersen.
Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

2. Sponsorudvalget
Thomas fortæller, at Sponsorudvalget har nedlagt sig selv. Bestyrelsen udtrykker en tak for Sponsorudvalgets mangeårige arbejde for Boldklubben. Peter og Thomas vil følge op på sager, der ikke er afsluttet fra Sponsorudvalgets side. Sponsorarbejdet vil i fremtiden blive ledet direkte af bestyrelsen. De forskellige sponsortilbud vil i fremtiden blive opfattet som adskilte enkelttilbud. I fremtiden vil der således ikke tilbydes rabatter til sponsorer, der abonnerer på flere af Boldklubbens sponsortilbud. Peter oplyser, at Peter Christensen har påtaget sig at stå for Sponsor 500 arbejdet igen i år. Christian nævner, at der i fremtidens sponsorarbejde kan trækkes mere på medlemmerne af Seniorfodbold.

3. Halvårsregnskab
Peter gennemgår halvårsregnskabet. Driftsresultatet er negativt og uholdbart på længere sigt. Boldklubben har fået bevilget og udbetalt midler fra Københavns Kommune og fra DBU. Dette betyder, at den øjeblikkelige likviditet er tilstrækkelig. Men der skal rettes op på driften. Hvis man renser driftsresultatet for ekstraordinære bevillinger, som skal anvendes i de kommende år, udviser halvåret et underskud på 36.000 kr. mod et budgetteret underskud på 20.000 kr. Resultat for første halvår er altså 16.000 kr. værre end budgetteret. Indtægterne faldt med 102.000 kr. i forhold til budgettet, mens udgifterne faldt med 86.000 kr. i forhold til budgettet. De svigtende indtægter skyldes i hovedsagen mindre indtægter fra sponsorer samt en negativ budgetafvigelse, hvad angår kontingentindtægter. Det er specielt kontingentindtægter fra Ungdomsfodbold, der afviger negativt. På udgiftssiden er der realiseret besparelser, hvad angår omkostningsgodtgørelser til Ungdomsfodbold, sponsorpleje og materialekøb. Thomas nævner, at den meget stramme styring af udgifter til materialer giver anledning til skuffede forventninger blandt holdledere og trænere. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at tiltrække og fastholde flere medlemmer. I den forbindelse vil Fodboldudvalget spille en vigtig rolle blandt andet gennem den fortsatte implementering af Den Røde Tråd. Bestyrelsen vil endvidere overveje kontingentstigninger. Endelig vil bestyrelsen arbejde med en genopretning af indtægter fra sponsorarbejde.  

5. Målsætninger. Fokus på afdelinger med størst medlemsmæssig fremgang
Bestyrelsen ønsker at overføre gode resultater mellem de grupper, som Boldklubbens aktive medlemmer er organiseret i.

Følgende grupper har klaret sig bedst siden seneste bestyrelsesmøde, hvad angår medlemsudvikling.
 
 

6. Fodboldudvalget
Christian oplyste, at Fodboldudvalget holder sit næste møde, mandag den 31. august 2017. Mødet vil have fokus på fastholdelse af spillere.

Næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 23. oktober 2017

Sager til opfølgning

 

Luk