Menu

Farvel til den gamle bestyrelse!

image
29. marts 2017 kl. 21:18

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer

 

Inden generalforsamlingen slutter helt, skal vi sige tak til de 8 bestyrelsesmedlemmer, der i år stopper i bestyrelsen. Jeg vil sige nogle ord til hvert af de otte afgående bestyrelsesmedlemmer. Vi vil sige en samlet tak, når jeg lige har talt om bestyrelsesmedlemmerne. De afgående bestyrelsesmedlemmer er:

 

  • Stine. Som har siddet i bestyrelsen siden 2011. Altså i 6 år
  • Magnus. Som kom i bestyrelsen samtidig med Stine. Og altså også har udført bestyrelsesarbejde i 6 år
  • Sigrid og Stig. Der begyndte i bestyrelsen i 2012. Sigrid og Stig har altså siddet i bestyrelsen i 5 år
  • Der kom i bestyrelsen i 2013. Og altså dermed har været med i 4 år
  • Bo og Jørgen. Kom i bestyrelsen i 2014. Bo og Jørgen nåede altså 3 år i bestyrelsen
  • Kom i bestyrelsen i 2015. David har altså siddet 2 år i bestyrelsen

 

Tilsammen repræsenterer de 8 afgående medlemmer 34 års bestyrelsesarbejde. Mange tak for indsatsen for Boldklubben.

 

I efteråret 2010 var jeg i gang med at samle en bestyrelse frem mod generalforsamlingen i marts 2011. tirsdag den 30. november 2010 var jeg til møde hos Stine på Østerbro. Ud over Stine var Magnus tilstede. Vi skulle bruge en leder af Børnefodbold og en leder af Ungdomsfodbold. Jeg ønskede, at Magnus og Stine ville tage posterne. Jeg var noget nervøs inden mødet, da det var nogle tunge poster, der skulle besættes. og min glæde og lettelse var tilsvarende stor, da både Magnus og Stine sagde ”ja” til opgaven

 

Lidt om Stines arbejde i bestyrelsen. Gennem de seneste 6 år har hun ydet en meget stor arbejdsindsats – både i bestyrelsen og som holdleder. Stine har stået for trænerbesætninger i Ungdomsfodbold og har derudover løst en lang række andre opgaver. For eksempel i forbindelse med forbundsmesterskaber og andre ture. Stine har arrangeret KFUM dage – for eksempel en dag hvor vi indsamlede metalskrot. Hun har arrangeret fester og trænersamlinger. Og gennem de seneste år har Stine stået for vores meget flotte – og meget opdaterede – hjemmeside. Stine har lovet at fortsætte med hjemmesiden og er for nylig blevet valgt ind i KFUM Centralforeningens husudvalg. Stine er også en meget arrangeret holdleder for vores U19 Drengehold. Så Stine er fortsat en vigtig del af KFUM. Hun træder nu ud af bestyrelsen..Og derfor skal Stine nu have tak for en meget stor indsats i bestyrelsen.

 

Et par ord om Magnus’ arbejde i bestyrelsen. Fra 2011 til 2014 fungerede han som leder af Børnefodbold. Fra 2014 til 2017 har Magnus været leder af Ungdomsfodbold. Magnus har også – i samarbejde med DBU – stået i spidsen for et rekrutteringsprojekt vedrørende pigefodbold. Samtidig med bestyrelsesarbejdet har magnus også været både træner og holdleder. Så man kan roligt sige, at Magnus har ydet et meget væsentligt stykke arbejde i Boldklubben. Magnus har stået for trænerbesætninger i Børne- og ungdomsfodbold. og har været leder af DBUs fodboldskole i KFUM i en årrække. Magnus har i øvrigt lovet også at lede fodboldskolen i sommeren 2017. Magnus har også siddet i bestyrelsens fodboldudvalg. hvor han har været med til at løfte en lang række opgaver. Blandt andet har han været med i arbejdet med at formulere KFUMs ”Den Røde Tråd”, som blandt andet handler om træning og om fodboldudvikling. Tak til Magnus for et stort og godt arbejde

 

I 2012 kom Sigrid i bestyrelsen. Og siden 2014 har Sigrid været leder af Børnefodbold. Hun har ydet en meget stor indsats gennem de seneste år. Mon ikke Sigrids timeforbrug med KFUM aktiviteter ligger på omkring 8 til 12 timer pr. uge?. Der findes 14 afdelinger i Børnefodbold – bortset fra enkelte ”huller” i årgangene. Og Sigrid har stået for den overordnede ledelse af alle disse afdelinger. Sigrid har ledet afdelingerne i alle spørgsmål. Det vil sige administrative spørgsmål. fodboldmæssige spørgsmål. og spørgsmål vedrørende forhold som ture, materialer mv.. Sigrid har også ydet en stor indsats i bestræbelserne på at få Boldklubbens Sommerlejre til at blive en fast tradition igen. Sigrids arbejdsbyrde er én af årsagerne til, at vi netop har vedtaget at ændre Boldklubbens struktur. Sigrid sidder i Fodboldudvalget, men vil i fremtiden sidde i Boldklubbens Aktivitetsudvalg. foreløbig en stor tak til Sigrid for de 5 år i bestyrelsen

 

I 2012 fik jeg overtalt Stig til at træde ind i bestyrelsen. Stig har blandt andet stået for Boldklubbens tilskudsadministration i forhold til Københavns kommune. Tilskuddene er en meget stor del af Boldklubbens samlede økonomi. Gennem Stigs tid i bestyrelsen er det blevet til tilskud – i form af FOS tilskud og kursustilskud – på langt over en million kroner. Det er godt at vide, at den store post er i sikre hænder. Stig har lovet at fortsætte med administrationen af de kommunale tilskud. Stig har endvidere hjulpet med at formulere de seneste års mange vedtægtsændringer. Det har været godt at have en jurist med i bestyrelsen. På det seneste har Stig kommet med gode input i forbindelse med Boldklubbens arbejde frem mod den nye struktur. Tak til Stig for indsatsen.

 

I 2013 brød jeg mit løfte til Per K.. Jeg havde egentlig lovet Per ikke at inddrage ham i ledelsen af KFUM. men vi manglede en kasserer og jeg spurgte Per om hjælp. Det blev til 4 år i bestyrelsen, hvor Per og jeg har samarbejdet om kontoplaner, økonomistyring mv.. Tak til Per fordi du trådte til med din hjælp

 

Bo og Jørgen kom begge med i bestyrelsesarbejdet i 2014. Begge sidder i Boldklubbens fodboldudvalg

 

Bo har blandt andet arbejdet med trænersamlinger og med kontakter mellem Minisport på den ene side. og Boldklubbens Børnefodbold U6/U7 afdelinger på den anden side. Bo har givet tilsagn om et fortsat samarbejde på dette punkt. Foreløbig tak til Bo for dit arbejde i bestyrelsen

 

Jørgen har arbejdet med forskellige aspekter i forbindelse med implementeringen af Boldklubbens, ”Den Røde Tråd”. Jørgen har blandt andre opgaver givet feedback og supervision til trænere i Ungdomsfodbold. I de seneste år har Jørgen også arbejdet med ansættelser af førsteholdstrænere og holdledere i Seniorfodbold. Jørgen har bidraget til et godt samarbejde i Seniorfodbold og til et godt samarbejde mellem Seniorfodbold og Ungdomsfodbold. Jørgen fortsætter i Boldklubbens Fodboldudvalg. Tak for bestyrelsesarbejdet til Jørgen

 

David blev valgt ind i bestyrelsen i 2015 som KFUMs leder af Seniorfodbold. Han sidder i Fodboldudvalget og har været primus motor i forbindelse med formuleringen af ”Den Røde Tråd”. Efterfølgende har David arbejdet med implementeringen af ”Den Røde Tråd”. David har – i sin tid som leder af Seniorfodbold – haft en meget heldig hånd med at bemande de forskellige poster i Seniorfodbold med gode kræfter i form af trænere og ledere. David har i øvrigt medvirket til et godt samarbejde mellem Seniorfodbold og U19 Drenge. David har lovet, at vi fortsat kan trække på ham i Fodboldudvalget. Tak til David for dit arbejde i bestyrelsen

 

Tak for indsatsen til jer alle. Vil I rejse jer, så generalforsamlingen kan sige tak for indsatsen.

 

Luk