Menu

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. april 2017

image
Peter Svendsen
15. maj 2017 kl. 13:07

 

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Mette Amtoft Frandsen, Mikael Pedersen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud:

Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

 

1. Referent

Posten som referent går, i forbindelse med fremtidige bestyrelsesmøder, på tur mellem bestyrelsesmedlemmerne.

 

3. Administrationsudvalget

Mikael fortæller, at der er et indledende møde, torsdag den 20. april 2017, hvor Administrationsudvalget vil blive forsøgt bemandet. Der er indbudt nogle holdledere fra Børnefodbold og fra Ungdomsfodbold til mødet. Når Administrationsudvalget er nedsat, vil udvalget foretage en prioritering af, hvilke opgaver der skal løses hvornår. Der skal prioriteres mellem opgaver som eksempelvis; indmeldelser, udmeldelser, administration af turneringer, kampprogrammer, træningsoversigter, kampflytninger mv.

 

4. Fodboldudvalget

Christian orienterer. Udvalget er, indtil videre, besat af Christian Bendsen, Jørgen Rønning og David Bresemann Jakobsen. Udvalget ønsker at supplere sig med repræsentanter fra Børnefodbold og fra Ungdomsfodbold. Christian vil kontakte tidligere leder af Børnefodbold, Sigrid Fonsdal og tidligere leder af Ungdomsfodbold, Magnus Pihl. Christian vil i øvrigt indlede samtaler med KFUMs nuværende trænere.

 

5. Aktivitetsudvalget

Mette orienterer. Udvalget består foreløbig af Mette A. Frandsen, Bo de Fries, Sigrid Fonsdal og Stine Trampe Broch. Udvalget holder møde, torsdag den 20. april 2017. Udvalget vil blandt andet tale om Sommerlejr, KFUM dag og om årshjul for udvalget. Udvalget, samt Mikael fra Administrationsudvalget, er allerede gået i gang med arbejdet, idet de har assisteret i forbindelse med rekruttering af forældreledere og trænere vedrørende projektet for U6, U7 og U8.

 

6. Bemanding foråret 2017

Peter har skrevet en oversigt. Oversigten skal lægges over i Excel. Herfra kan der trækkes diverse distributionslister til udsendelser af mails. I forhold til KFUMs organisationsdiagram, er hvert lag i organisationen ansvarlig for opdaterede navne og mailadresser, i laget under det lag, man selv er placeret på. Excel oversigten skal administreres af Mathias Brinkløv Sørensen fra administrationen.

Oversigten skal placeres i en Dropbox, hvorfra trænere, ledere samt hjemmesideredaktøren kan trække oplysningerne.

 

9. Forretningsorden

 

10. Bestyrelsesmøder: Marts 2017 – Marts 2018

Peter har udsendt forslag til ovenstående. Efter nogle ændringer af mødedatoer, bliver forretningsordenen og oversigten over bestyrelsesmøder vedtaget.

 

12. Målsætninger

Peter har udsendt en oversigt over medlemsstatus fordelt på de syv gruppe, som Boldklubbens aktive er opdelt i. Oversigten angiver Boldklubbens langsigtede målsætninger. Bestyrelsen vil følge udviklingen på kommende bestyrelsesmøder. De langsigtede målsætninger skal suppleres med kortsigtede, operationelle målsætninger. Den kortsigtede detailstyring skal ske i de enkelte grupper.

 

17. Lions Cup 2017

Mette fortæller, at der er tilmeldt fem KFUM hold til årets turnering. Det drejer sig om U11 Drenge, to hold fra U12 Drenge, U13 Piger og U14 Piger.

 

20. Eventuelt

A. Klage fra nabo

Thomas fortæller, at der er en nabo til KFUM, der har klaget over uhensigtsmæssig parkering på vejene nær kunstbanen. Der har også været parkeret på gang- og cykelstien ved kunstbanen. Der har endvidere været tilfælde af henkastet skrald ved banen. Problemerne er sket på tidspunkter, hvor KFUM hold ikke har været involveret i træning eller kamp. Det er gæster, der forvolder problemerne. Almindeligvis eftermiddage og aftener på lørdage og søndage. Thomas, samt de kommunale ansvarlige på anlægget, vil tale med den klagende nabo, med henblik på en afhjælpning af generne.

 

B. Nøglekort til KFUM Centralforeningens foreningshus, Nøkkerosevej 25.

Thomas vil skaffe nøglekort til Christian og til Mikael.

 

Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 8. maj 2017

Sager til opfølgning Sag

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Sommerlejr for Børnefodbold og Ungdomsfodbold 2017

August

2016

Maj

2017

Aktivitetsudvalget

Kurser til C – Licens

Hellebjerg – Emdrup

December

2016

Maj

2017

Fodboldudvalget

Sponsorudvalget

December

2016

Maj

2017

Thomas

KFUM dag

Maj

2016

Maj

2017

Aktivitetsudvalget

Luk