Menu

Politikerbesøg i Emdrupparken

image
19. november 2015 kl. 20:57
KFUM-klubberne stod samlet om ønsket om en kunstgræsbane, da kultur- og fritidsborgmesteren var på besøg.

Af Poul Damgaard
Fotos af Poul Erik Holm

 

Der blev foretaget et solidt stykke lobbyarbejde, da KFUM forleden havde politikerbesøg i Emdrupparken. Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen og medlem af Borgerrepræsentationen Jan Andreasen fik et godt indtryk af de mange aktiviteter udendørs og indendørs på anlægget, og hvilke behov og ønsker det medfører fra klubbernes side.

 

Formanden for KFUM Centralforeningen Henrik Persson, der også står i spidsen for brugerbestyrelsen, gav politikerne en oversigt over aktiviteterne med over 2.000 brugere aktivt engageret i diverse former for leg og idræt på anlægget. Formanden for fodboldklubben, Peter Svendsen, supplerede med oplæg om fodbolds ambitioner og udfordringer. Oplægget indeholdt også skitseprojektet til den kunstgræsbane med lys på den nuværende bane 2, som er klubbens store ønske.

 

Andre af KFUM-afdelingerne, såsom tennis og håndbold – der stikker bemærkelsesværdigt ud i forhold til den store afgang fra håndboldsporten generelt ved at have medlemsfremgang - har tilsvarende ønsker om mere halkapacitet, men alle afdelingerne stod sammen om at fremføre kunstgræsbanen som projekt nummer 1 på ønskesedlen for Centralforeningen og klubberne i Emdrupparken. Og det var helt givet et sammenhold og en holdning, som gjorde indtryk på politikerne. Ønsket blev i øvrigt bakket op af udviklingschef i DBU København, Søren Hemmingshøj, som deler ambitionen om snarest muligt at få en 11-mands kunstgræsbane i Emdrupparken og har anbefalet det over for Københavns Kommune.

 

Den er ikke kommet med på budgettet for 2016, men det er naturligvis håbet for fodboldfolket, at det vil lykkes, når der skal lægges planer for 2017.

 

Jan Andreasen er opstillet og valgt til Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne i Nørrebro/Nordvest og har givet tilsagn om at ville arbejde for projektet. Og det var med Jans mellemkomst, at kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, der repræsenterer Dansk Folkeparti, var på besøg i Emdrupparken.

Nu kan brugerne i Emdrupparken så i spænding vente på, om klubbernes lobbyarbejde og den umiddelbare politiske velvilje kan føre kunstgræsbanen ind i det kommunale budget for 2017.

Luk