Menu

Ekstraordinær generalforsamling i Centralforeningen

image
01. juni 2022 kl. 19:59

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes mandag den 4. juli 2022 kl. 18.00 i mødelokalet i kælderen, Nøkkerosevej 23, 2400 NV 

Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i KFUM Centralforeningen, der afholdes som ovenfor anført, og med følgende dagsorden ifølge lovene: 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Endelige godkendelse af optagelse af realkreditlån på 1,2 mio.kr. med pant i foreningens  ejendom, Nøkkerosevej 25. 
  3. Eventuelt. 

På KFUM Centralforeningen vegne:

René Thor Olsen
Formand
KFUM Centralforening