Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
03. oktober 2021 kl. 17:16

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 17.30  

Deltagere: Malte Vangsted Larsen, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Asbjørn Wulff Helge og Emil Lavard Munksgaard.    

 

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Meddelelser

A. KFUMs arv

Peter fortæller, at Boldklubben har modtaget en aconto udbetaling på arven, til minde om Børge Hansen, på 6 mio. kr. Vi forventer en yderligere arvemodtagelse i størrelsesordenen 2,5 mio. kr.

Bestyrelsen vil bruge afkastet af de arvede midler på at videreudvikle KFUM. De overordnede formål er at have tilstrækkelig med medlemmer til at fastholde anlægget i Emdrup som et rent KFUM anlæg, samt at have medlemmer nok til at alle årgange – piger og drenge – kan spille 11mandsfodbold, når de bliver gamle nok til 11mandsfodbold. Det er endvidere et formål, at der skal være så mange medlemmer, at det er muligt at træne med spillere på ens eget niveau.

B. Positiv regulering af kommunale tilskud

Boldklubben har modtaget 18.400 kr. i ekstra tilskud fra kommunen.

2. Generalforsamling 2021

Den udskudte generalforsamling (Corona) vil blive afholdt mandag den 30. august 2021. Der vil efterfølgende blive afholdt medlemsmøde om arven, og medlemmerne vil blive inviteret til spisning efter medlemsmødet. Mette Amtoft Frandsen ønsker ikke at genopstille, efter en længere årrække i bestyrelsen, og bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at Mettes post overtages af Abdinasir Ismail. Bestyrelsen vil foreslå Flemming Gutheil som dirigent.

3. Fodboldudvalget

A. Pigeraketten

Tirsdag den 7. september inviterer Boldklubben og DBU Holbergskolen til Pigeraketten i KFUM. Vi forventer omkring 100 piger fra 0 til 3 klasse.

B. U16/U17 drenge  

Bestyrelsen drøfter situationen hos U16 drenge, som efter sommerferien rykker op til U17. Drengene skal have ny træner og der vil være en del drenge, der er på efterskole.

C. Herresenior – B-truppen

Andenholdet og tredjeholdet skal i fremtiden træne i hver sin trup, dog stadig samtidig tirsdag og torsdag. Der skal derfor findes trænere til tredjeholdet.

D. Gruppeledertræner til gruppe 2 (U9, U10, U11)

Der skal ansættes en trænerleder til nævnte gruppe.

5. Politik for indmeldelser og kontingentopkrævning

Peter gennemgår et udkast, som administrationen har arbejdet med. Administrationen arbejder videre med udkastet og det skal understreges, over for holdledere, at der som en selvfølge kun spilles kampe med lovlige spillere. Holdledere skal regelmæssigt have oversigter over medlemmer fra administrationen.

Næste møde:

Mandag den 27. september 2021

 Sager til opfølgning

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Træner-lederhygge

Maj 2021

Januar 2022

Aktivitets- og fodboldledere