Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Emil Lavard Munksgaard
17. oktober 2020 kl. 19:06
Referat af bestyrelsesmøde d. 31. august
Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Mandag den 31. august 2020 kl. 19.00

Deltagere: Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen. 

Afbud: Christian Bendsen.    

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Forretningsorden. August 2020 – marts 2021
Bestyrelsen vedtager forretningsorden med mødedatoer frem til generalforsamlingen mandag den 22. marts 2021.

2. Bestyrelsesmøder. August 2020 – marts 2021 
Bestyrelsen fordeler fokuspunkter på de enkelte bestyrelsesmøder. 

3. Målsætninger
Boldklubben har oplevet en nettotilbagegang på 16 aktive medlemmer, siden coronakrisen lukkede for alle aktiviteter i foråret 2020. Tilbagegange er et resultat af, at der, stort set, ikke har været tilgang af medlemmer. Og af, at der har været afgang fra afdelinger, der ikke har fungeret så godt. Men langt, langt hovedparten af KFUMs aktive medlemmer har bevaret deres medlemskab på trods af, at der ikke har været aktiviteter. Bestyrelsen er meget taknemmelig over medlemmernes indstilling. 

5. Centralforeningen
Kommunen har opsat et stadionur med fjernstyring.  
Der er meget fremdrift vedrørende Tennisafdelingens opførsel af en tennishal.

6. Udmeldelser – Mail fra en forældre 
Nogle afdelinger har kørt dårligt med for meget ustabilitet. Bestyrelsen vil forsøge at stabilisere trænersituationen. Mette vil orientere forældre/svare på deres mails. 

7. Aktivitetsudvalget
Der har været afholdt møde med forældrene til de børn, der rykker op fra gruppe 1 til gruppe 2. Det drejer sig om 10-12 drenge, der skal spille U9 efter sommerferien 2020. På mødet blev der fundet to forældretrænere samt en holdleder. Der er blevet oprettet en Facebookgruppe til gruppen og der er fundet en sponsor til kamptøj. U10 pigerne skal træne sammen med U11 pigerne.
Lions Cup samt KFUM-dagen er blevet aflyst på grund af coronasituationen. Der skal afholdes arrangement med træner/lederhygge til foråret 2021. 
Der har været afholdt skabsflyttedag torsdag den 27. august.
Konsulent, Ane Rode stopper i KFUM på grund af forestående fødsel. Bestyrelsen takker Ane for indsatsen i KFUM. Bestyrelsen overvejen en erstatning for Ane. 

8. Administrationsudvalget
Administrationen mangler ofte oplysninger vedrørende trænerbemandinger. Fodboldudvalget skal melde til administrationen vedrørende dette.

9. Meddelelser
Thomas meddeler, at herreseniortruppen har stået for en velgennemført uddeling af kvartalets kirkemagasin for Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke. Næste uddeling står dameseniortruppen for.

Næste møde:
Mandag den 19. oktober 2020.

Sager til opfølgning

Sag
Fodboldfitness for piger
Indledt 
December 2019
Afsluttes 
Maj 2021
Ansvarlig
Peter