Menu

Nye Corona-regler

image
Emil Lavard Munksgaard
25. oktober 2020 kl. 17:46
Regeringen indfører nye regler
Nye Corona-regler
Regeringen har som bekendt indført nye regler vedrørende begrænsning af spredning af Corona virus. Der er en række uafklarede spørgsmål. Vi afventer præciseringer og fortolkninger fra DBU, fra DIF og fra Københavns Kommune. Men vi skal have træninger og kampe i VinterBold til at fungere fra i morgen, så vi bliver nødt til at udstikke nogle retningslinjer. Vi må foretage en løbende tilpasning, efterhånden som vi bliver klogere. Vi har forstået reglerne sådan at børn og unge, op til 21 år, kan fortsætte aktiviteterne som hidtil. Spillere over 21 år må kun træne i grupper op 10 personer.

Træningsoversigt på kunstbanen
Vi vil udsende en oversigt til holdlederne i dag. Princippet bag oversigten er, at alle skal have mulighed for at træne mindst én gang om ugen på en hverdag. Der vil være nogle, begrænsede muligheder for yderligere træning i weekender.

Spillere over 21 år
De voksne spillere må kun træne med den gruppe på 10 personer, som holdlederen placerer den enkelte spiller i. Det vil være godt at klæde om hjemmefra. Hvis der klædes om i KFUM, må omklædning kun ske sammen med spillere og træner fra ens egen gruppe. Der skal bæres mundbind overalt, indendørs i KFUM.

Efterårskampe, kampe i VinterBold og Futsal
Vi går ud fra, at resterende kampe i efterårssæsonen suspenderes/udskydes, hvad angår kampe for spillere over 21 år. I praksis må dette omfatte Seniorfodbold og Gammelmandsfodbold. Vi går ud fra, at ungdomskampe i VinterBold gennemføres. Vi går ud fra, at alle kampe i Futsal aflyses (indendørsregler).

Café Parken
Vores café har det selvfølgelig ikke godt i disse tider. Der har været aflysninger af arrangementer og det er også vanskeligt at drive cafeen rentabelt i det daglige. Christina og Nykker genoptager tilbuddet om Take Away. Og tirsdag den 27. oktober og torsdag den 29. oktober vil der være mulighed for spisning i cafeen. Slut op om Café Parkens initiativer. Både for at støtte Christina og Nykker og også fordi en klub-cafe er et stort aktiv for KFUM.

Stor usikkerhed
Som det fremgår, er der mange forhold, som vi ikke har tjek på. Det giver også uklarhed, at nogle regler er begrænset til fire uger, mens andre regler gælder året ud. Vi håber på forståelse og vil gøre os umage med at følge op på regler og fortolkninger.

Bestyrelsen