Menu

KFUM forbliver lukket til og med søndag den 10. maj 2020

image
14. april 2020 kl. 09:38

KFUM forbliver lukket til og med søndag den 10. maj 2020

Som du selvfølgelig nok ved, har statsministeren meddelt, at foreningslivet skal forblive lukket foreløbigt.

Der er stadig fuldstændig loyalitet, fra medlemmernes side, med hensyn til at betale kontingent. Mange tak for det. Ud over at selve kontingentet er nødvendigt for KFUMs økonomi, er de kommunale medlemstilskud afhængig af antal medlemmer, så også derfor er det vigtig, at medlemmerne og deres forældre bevarer medlemskabet i KFUM. På den anden side strammer det selvfølgelig til, hvad angår indmeldelser af nye medlemmer. Det er ikke så godt, da foråret traditionelt byder på mange indmeldelser. Og bestyrelsen har budgetteret med kontingentet fra nye medlemmer.

 

Træningsøvelser på KFUMs Facebookside

Vi arbejder på at lægge træningsprogrammer op på KFUMs Facebookside. Der er allerede lagt et program op fra KFUMs Outdoor kvinder. Hvis man er i god form, eller ønsker at blive det, kan man forsøge at følge programmet. Der er ret hårdt.

Vi arbejder på at få flere øvelser på Facebooksiden, så medlemmerne kan holde sig i form ved hjemmetræning. 

 

Frikontingent

Vi er meget glade for, at medlemmerne fortsat betaler kontingent. På den anden side kan der være forældre til medlemmer eller medlemmer, der har mistet en del af deres økonomiske grundlag under krisen. Mange har mistet deres arbejde/fritidsarbejde eller arbejder til en lavere løn, og nogle selvstændige har mistet op til hundrede procent af deres omsætning. Hvis du er ramt af indtægtsnedgang, kan du få gratis medlemskab, indtil din økonomi bliver normaliseret. Det er ikke kompliceret. Bare skriv til din træner, eller en anden KFUM-leder, det kan også være en fra bestyrelsen, så bliver du overført til kategorien ”gratis medlemskab”. Det betyder, at du hver måned bliver trukket 1 kr. i kontingent. Det er en praktisk foranstaltning, der sikrer, at du stadig er medlem af KFUM.

 

KFUM skal ikke betale baneleje under Coronakrisen      

Vi har spurgt kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde, hvordan det ligger med baneleje under krisen. Borgmesteren har svaret, at klubberne ikke skal betale baneleje. Det er selvfølgelig en sur måde at spare penge på, men nu hvor situationen er, som den er, er det en lettelse for vores økonomi.

 

KFUM betaler omkostningsgodtgørelser under krisen

Bestyrelsen har prioriteret, at KFUMs trænere fortsat får dækket deres omkostninger i henhold til de aftaler, der er indgået inden Coronakrisen. Vi ønsker, at medlemmerne har en stærkt bemandet klub at vende tilbage til efter krisen.

 

KFUMs økonomi er ramt – men det ser ikke håbløst ud

Nogle foreningers økonomi har det meget slemt. For eksempel hvis foreningernes økonomi er bundet op på store arrangementer, som nu er blevet aflyst. Der er også foreninger, hvis økonomi er funderet på kortvarige, sæsonafhængige medlemskaber.

I KFUM ser det lysere ud. Efterårets Sponsor 500 arrangement blev afviklet med et meget fint økonomisk resultat. Det samme kan man sige om Supermål ordningen, der gav et godt overskud i begyndelsen af 2020. Og de sponsorer, der har købt bandereklamer, har ikke reageret på, at deres reklamer ikke er blevet set i nogle måneder. Tak for det. 

 

Café Parken

Caféen er ramt af nedlukningen af KFUM. Men Caféen holder ”skruen i vandet” gennem catering virksomhed. Tak til København Kommune for udvist velvilje. Og en stor tak til medlemmerne, også fra andre afdelinger under KFUM Centralforeningen, for massiv opbakning. Caféen er vigtig for livet i KFUM. Og med fortsat køb i Caféen, vil vi også have en Café Parken efter krisen. Man kan følge Café Parkens gode madtilbud på KFUM Facebookside.   

 

Vi håber, at Danmark kommer godt gennem krisen – og ser frem til at spille bold igen.   

 

Peter Svendsen

formand