Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub Onsdag den 19. juni 2019 kl. 19.00

image
12. august 2019 kl. 08:50

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

 

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 19.00

 

Deltagere: Christian Bendsen, Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Ingen 

 

Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

 

1. Fodboldudvalget
Christian orienterer.

A. Trænersituationen efteråret 2019
Det ser rigtig fornuftigt ud, hvad angår besættelse af de mange trænerposter i Boldklubben.

B. Oprykning fra gruppe 1 (U6, U7 og U8) til gruppe 2 (U9, U10 og U11)
Fodboldudvalget og aktivitetsudvalget samarbejder om oprykningen af U8 drenge og U8 piger til de tilsvarende afdelinger for U9. Der er opnået meget stor forældreopbakning vedrørende aktiviteterne for de kommende U9 spillere.

C. Seniorfodbold
3. senior opnåede at forblive i serie 3.
2. senior skal kæmpe hårdt i de resterende kampe for at forblive i serie 1. (Uden for referat; det lykkedes 2. senior at blive i serie 1).
1. senior forbereder sig, efter oprykning til Danmarksserien, med træningskampe og tre ugentlige træninger. En del spillere vil supplere træningen med styrketræning i ”Styrkeslottet” i KFUM. Damesenior funger rigtig godt. Der deltager ofte 20 spillere i damernes træning.

D. Seniorspillere træner KFUMs børn og unge
Mange spillere på dameholdet har, i løbet af foråret, fungeret som gæstetrænere i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold. Til efteråret vil spillerne på herresenior yde en tilsvarende indsats.

 

2. Lions Cup
Der var i år fem deltagende hold fra Boldklubben til pinsestævnet i Kalundborg. Igen i år havde KFUMs ungdom stor glæde af stævnet.

 

3. Sommerlejr 2019
Der har været en så beskeden tilslutning til sommerlejren, at det er mest sandsynligt, at lejren må aflyses. Boldklubben forsøger igen næste år. Prisen bliver sat lidt ned og der skal være mulighed for at deltage i færre dage end en hel uge.

 

4. Administrationsudvalget
Emil orienterer

A. Dækning af KFUM-begivenheder
Emil vil omtale førsteholdets oprykning på hjemmesiden. I fremtiden vil Fodboldudvalget tage sig af dækningen af større, overordnede fodboldbegivenheder.

B. DBU-Fodboldapp. og Kampklar
Emil vil introducere ovenstående på kommende trænermøde.

C. Dropbox, My Cloud, KlubOffice
Emil arbejder med hvilke informationsopgaver, der skal formidles gennem hvilke medier.

D. Informationsskærm i Emdrup
Thomas vil søge Brugerbestyrelsen om 10.000 kr. til opsætning af informationsskærm.

 

5. Aktivitetsudvalget
Mette orienterer.

Bevilling fra DIF’s og DGI’s foreningspulje
Boldklubben har modtaget en bevilling til skolesamarbejde, rekruttering og fastholdelse. I den forbindelse skal Boldklubben tilknytte to konsulenter fra lokale folkeskoler. Ane Rode, nuværende konsulent og lærer på Dyssegårdsskolen, som har været tilknyttet projektet vedrørende ledelse af frivillige, fortsætter som konsulent i det kommende projekt. Ane skal fortsætte arbejdet under Aktivitetsudvalget/Mette. Boldklubben skal have tilknyttet endnu en konsulent, der skal arbejde med fodboldudvikling i gruppe 2 (U9, U10 og U11).

 

6. Registrering af årsagerne til at nye medlemmer melder sig ind i KFUM
Bestyrelsen ønsker, at de konsulenter, der skal tilknyttes rekrutteringsprojektet, følger op på ovenstående.

 

7. Meddelelser
Ingen.

 

8. Målsætninger
Siden det seneste bestyrelsesmøde i maj 2019 har Boldklubben oplevet et nettofald på otte aktive medlemmer.

 

9. KFUM-dag. Lørdag den 7. september 2019.
Der har været afholdt et indledende planlægningsmøde for holdledere og trænere. I lighed med KFUM-dagen i år 2018, vil der blive opstillet boder og der vil blive spillet en intern fodboldturnering.

 

10. Eventuelt
Mette efterlyser en større tilslutning, når der indkaldes til trænermøder og møder for holdledere. Måske skal møderne holdes i træningstiden i fremtiden. Næste møde.
Mandag den 26. august 2019. Sager til opfølgning

 

Næste møde
Mandag den 26. august 2019. 

 

Sager til opfølgning

 

Sag  

Indledt

Afsluttes

 

Ansvarlig

 

Oprykning fra gruppe 1 til gruppe 2

December 2018

Oktober 2019

Bestyrelsen

KFUM-dag Lørdag den 7. september 2019

Juni 2019

August 2019

Mette og Christian

Tilknytning af lærerkonsulent

Juni 2019

September 2019

Peter & Mette

Registrering af årsager til indmeldelse

Juni 2019

August 2019

Mette og Peter