Menu

Ordinær generalforsamling i KFUM Boldklub 29. marts kl. 19 i Cafe Parken

image
Peter Svendsen
09. marts 2016 kl. 08:36

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

 

3. Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

 

4. Behandling af indkomne forslag. (1)

 

Bilag A: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

   

5. Valg af bestyrelse. (2)

 

6. Eventuelt.

 

7. Afrunding.

___

 

(1)  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen og vil blive meddelt ved opslag i klubbens lokaler senest fem dage før generalforsamlingen.

(2)  Med henvisning til vedtægternes § 10 stk. 4) foreslår bestyrelsen nedenstående valg.

 

Valg af bestyrelse

Person

Periode

Thomas Sørensen

2016 – 2018

Per Kjeldsholm

2016 – 2018

Magnus Pihl

2016 – 2018

Mette Amtoft Frandsen

2016 – 2018

Stine Trampe Broch

2016 – 2018

 

 

Peter Svendsen

KFUMs Boldklub

formand