Menu

Tak til Lars Gudme

image
Peter Svendsen
16. oktober 2022 kl. 14:39

Tak for indsatsen til Lars Gudme

Bestyrelsen har besluttet at ophæve samarbejdet med Lars Gudme. Dette indebærer, at Lars ikke længere fungerer som leder i Boldklubben. Det betyder, at Lars ikke længere indsamler penge i KFUMs navn, ikke disponerer over KFUM-midler og ikke fungerer som arrangør eller medarrangør af arrangementer i KFUM-regi. Bestyrelsen udtaler sig principielt aldrig i person spørgsmål. Men for at undgå rygtedannelser vil vi understrege, at der ikke er tale om, at der er forsvundet KFUM-midler. Tværtimod har Lars gennem en lang årrække påvirket KFUMs økonomi positivt gennem sponsorarbejde og Lars har også brugt af egne midler på at støtte Boldklubben.

Peter Svendsen

KFUMs Boldklub

Formand

Luk