Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
22. januar 2022 kl. 16:11

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 3. november 2021 kl. 17.30  

Deltagere: Abdinasir Ismail, Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud:    

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. KFUM Centralforeningen

Thomas orienterer om arbejdet i Brugerbestyrelsen under Centralforeningen.

 A. Kunstbane

Morten Slaatorn, fra Københavns Kommune har oplyst, at Boldklubben vil blive hørt vedrørende placeringen af den kommende kunstbane.

B. Bilkørsel langs bane 4

Enkelte tennisspillere kører i bil langs bane 4, når de skal til aktiviteter i den nye tennishal. Dette er sikkerhedsmæssigt ikke forsvarligt. Specielt ikke da bane 4 i vid udstrækning bruges til Børnefodbold for Boldklubbens mindste børn. Thomas vil bede Tennisafdelingens ledelse foranledige at tennisafdelingens medlemmer parkerer på de autoriserede parkeringspladser.

C. Indkørslen til Emdrupparkens Idrætsanlæg

Indkørslen har taget en del skade i forbindelse med opførslen af den nye tennishal (kørsel med entreprenørmaskiner). Tennisafdelingen skal udbedre skaderne.

2. Repræsentant i Hovedbestyrelsen

Torben Peters har meddelt at han ønske at stoppe som Boldklubbens repræsentant i Hovedbestyrelsen for KFUM Centralforeningen i forbindelse med Centralforeningens kommende generalforsamling i marts 2022. Boldklubbens bestyrelsen takker Torben Peters for arbejdet i Hovedbestyrelsen og overvejer kandidater, der kan afløse Torben Peters.

3. Målsætninger

Det går den forkerte vej hvad angår medlemsudviklingen. Der har været nettoudmeldinger i Seniorfodbold og i Gammelmandsfodbold.

4. Internetforbindelse

Kommunen har sparet anlæggets internetforbindelse væk. Centralforeningen vil genoprette forbindelsen for brugerbestyrelsesmidler og vil betale det fremtidige abonnement.

5. Informationsskærme

Bestyrelsen taler om placering af to informationsskærme. Placering af den ene skærm kan være i støvlerummet eller i nærheden af støvlerummet, mens placering af den anden skærm kan være i indgangshalen. Skærmenes skal rammes ind for at gøre dem mere robuste.   

6. Projekttilknytning af to ledige akademikere

Der er tilknyttet to akademikere, der skal arbejde med medlemsanalyse af Boldklubbens medlemmer. De to akademikere vil præsentere resultaterne af deres arbejde på det kommende bestyrelsesmøde, mandag den 6. december 2021.

7. Fodboldudvalget

A. Møde i Fodboldudvalget

Fodboldudvalget har holdt møde tirsdag den 2. november 2021. Der deltog 6 udvalgsmedlemmer i mødet.

B. Ansøgning til DIF/DGI

Søren Vesterbæk har søgt en bevilling på 66.000 kr. i DIFs/DGIs foreningspulje. Beløbet er søgt til etablering af gruppe O (Opstart) for 3-4årige fodboldspillere. Målet er at få 60 nye medlemmer i denne gruppe til oktober 2022. Abdinasir støtter projektet gennem forældremøder i gruppen mv. For en del år tilbage var Peter drivkraften vedrørende etablering af gruppe 1, børn mellem 5 og 8 år. Peter taler med Søren vedrørende erfaringerne fra gruppe 1.  

C. Fodbold for gamle på formiddage

KFUM er ved at etablere et tilbud om motionsfodbold for pensionister. Dette skal være et supplement til de pensionistgrupper, KFUM allerede har.

D. Frivillighed

Fodboldudvalget arbejder med at nedsætte et frivillighedsudvalg, som blandt andet skal bestå af forældre. Målet er at ”få mange til at lave lidt”, så opgaverne bliver overkommelige og overskuelige for den enkelte frivillige.

8. Tilbud om gratis oprettelser af testamenter.

I forbindelse med at KFUM har arvet, er der et advokatfirma, der har ”fået øje på os”. Kæden tilbyder at oprette gratis testamenter og Børnetestamenter, for KFUMs medlemmer, via et link på KFUMs hjemmeside. Fordelen for medlemmerne kunne være, at medlemmerne blev motiveret til at få testamentet oprettet, og KFUMs fordel kunne være, at medlemmerne eventuelt ville betænke KFUM i deres testamente. Bestyrelsen vælger at takke nej tilbuddet, da bestyrelsen frygter, at tilbuddet kunne blive opfattet negativt hos nogle af KFUMs medlemmer.

9. Sauna

Bestyrelsen har lovet KFUMs medlemmer, at saunaen skal renoveres. Det er noget vanskeligt, da der er materialemangel i markedet og da der er mangel på håndværkstider. Thomas følger op.

11. Politik for KFUMs betalinger

Med de nuværende bestyrelsesmedlemmer og de nuværende ansatte er det udelukkende Karin Nielsen, der skal betale KFUMs regninger og udelukkende Karin, der skal overføre beløb, til konti uden for KFUM. Hvis Karin skal overføre beløb over 10.000 kr., til nye beløbsmodtagere, skal overførslen godkendes af Thomas Sørensen. KFUMs økonomiske dispositioner kontrolleres efterfølgende af KFUMs regnskabshjælp, Jette Andersen og derefter af KFUMs revisor, Nils Jørner.

15. Politik for formuepleje

Bestyrelsen vedtager politik for formueforvaltning samt sammenhængen mellem formuens afkast og Boldklubbens drift. Politikken offentliggøres på KFUMs hjemmeside. KFUMs aktiver består pt. udelukkende af danske aktiver. Dette er ikke et krav i forhold KFUMs politik for formuepleje, men er praksis, da det er lettere at skaffe sammenlignelige data for danske aktiver, og da det forventes, at danske aktiver, på langt sigt, forrentes mindst på linje med udenlandske aktiver.    

16. Eventuelt

Vagn Christensen har vist bestyrelsen en reklame for en lille tribune. Thomas tager sagen op med Vagn.

 

Sager til opfølgning

 

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Træner-lederhygge

Maj 2021

Januar 2022

Aktivitets- og fodboldledere

 

Luk