Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
18. juni 2021 kl. 11:18

Mandag den 3. maj 2021 kl. 17.30 - Virtuelt bestyrelsesmøde

Deltagere: Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard, Malte Vangsted Larsen, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud:   

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. KFUM Centralforeningen

Hovedbestyrelsen er klar til at fremlægge et forslag til vedtægtsændringer for Centralforeningen på Centralforeningens generalforsamling i foråret 2021. Forslaget går ud på at reducere antallet af generalforsamlingsvalgte fra 6 valgte til 5 valgte i fremtiden. Hvis forslaget vedtages, vil det have virkning fra år 2022.

Centralforeningen vil få et underskud i størrelsesordenen 300.000 kr. til 400.000 kr. i år 2020. Underskuddet skyldes i hovedsagen, at udlejningen af Jægersprislejren har været meget begrænset på grund af situationen med covid-19.

Afdelingerne under Centralforeningen, herunder Boldklubben, vil muligvis igen blive pålagt kontingent til Centralforeningen med virkning fra år 2022. Boldklubbens kontingent til Centralforeningen forventes at blive omkring 20.000 kr.

2. Undgå frafald i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold

Boldklubben er i gang med at skrive kontrakter med trænerne i gruppe 1. Der er mange børn i gruppe 1 (de yngste børn). Der skal følges op, så antal medlemmer og niveauet kan fastholdes og udbygges, efterhånden som børnene rykker op gennem de forskellige afdelinger. Vi søger efter en trænergruppeleder til gruppe 2. Efterhånden skal alle grupper bemandes med en trænergruppeleder.

Alle gruppe er blevet tildelt en navngiven person i administrationen, der kan bistå grupperne med diverse administrationsopgaver. Det fremgår af hjemmesiden hvilken administrativ medarbejder, der er tilknyttet hvilken gruppe, og det fremgår, hvilke opgaver administratoren kan hjælpe med.  

3. Aktivitetsudvalget

Der er nogle sider på hjemmesiden, der mangler opdateringer. Det drejer sig om oplysninger til trænere og om siden, ”ny i klubben” der henvender sig til forældre samt til voksne medlemmer.

Bestyrelsen ønsker en KFUM-dag til efteråret. Lørdag den 18. september 2021 er en mulighed. Til januar 2022 er det tid til træner-lederhygge.

4. Administrationsudvalget

KFUMs hjemmeside indeholder en oversigt over, hvilke opgaver administrationen kan hjælpe holdledere og trænere med. Oversigten skal opdateres. Det skal præciseres, at administrationen kan oprette folk i Kampklar, som er DBU’s system til tilsigelser til kampe mv. Hjemmesiden skal desuden opdateres med hensyn til kontaktpersoner.

Der er, fra kommunens side, givet ”grønt lys” til, at Sponsorudvalget fortsætter opsætningen af bandereklamer langs bane 1’s sydlige langside, ned mod stien og bane 3.

Der arbejdes fortsat med opsætning af en elektronisk informationstavle i Emdrup. Emil Munksgaard og Thomas Sørensen finder et egnet sted, eventuelt to egnede steder, og eventuelt med input fra andre interesserede, hvor tavlen/tavlerne kan opsættes, så flest muligt får gavn af tavlen/tavlerne.

I fremtiden vil administrationen udelukkende bruge KlubOffice (DBU’s system) til aktivitetskalendere, arkivering mv. Administrationen vil ikke længere anvende OneDrive (privat udbyder).

5. Fodboldudvalget

Boldklubben har forlænget samarbejdet med førsteholdstræner, Jonas Hjortshøj. Der er skrevet kontrakt frem til og med november 2022.

Fodboldudvalget arbejder på at finde en træner til U16 Drenge. Spillerne har uddelt kirkemagasiner og har på den måde tjent nogle penge. Pengene kan indgå i en løsning vedrørende tilknytning af en træner. Fodboldledelsen vil holde møde med drengene med henblik på af afklare spillernes ambitionsniveau. Måske skal U16 træne sammen med 2. senior. En del U16 spillere skal på efterskole efter sommerferien. Disse spillere skal tilbydes fortsat tilknytning til KFUM, under skoleopholdet, således, at de kan spille for KFUM, når/hvis de er hjemme på weekend.

Fodboldlederne har aftalt en række møder med trænere i Seniorfodbold. Møderne skal lede frem mod en afklaring af den fremtidige struktur i Seniorfodbold.

Fodboldlederne samarbejder med gruppeleder for gruppe 1, Morten Gents vedrørende oprykning, efter sommerferien, af spillere fra gruppe 1 til gruppe 2. Det er de nuværende U8, der bliver U9 og dermed rykker fra gruppe 1 til gruppe 2.

Fodboldledelsen har fastsat tildelingen af træningstider for foråret 2021.

6. Målsætninger

Der er opnået en nettomedlemsfremgang på 40 medlemmer siden seneste bestyrelsesmøde i marts 2021. Fremgangen er opnået i gruppe 5 (U18, U19, Seniorfodbold) og i gruppe 1 (U6, U7, U8).

I de foregående år har medlemsudviklingen, fra marts til maj, været som følger; 2018: Nettotilgang på 5 medlemmer, 2019: + 10 medlemmer, 2020: -23 medlemmer (covid-19) og altså 2021: + 40 medlemmer.

7. Meddelelser

Der er fire ”nye” klubber, der har fået tider på Emdrupparkens Idrætsanlæg. Dette vil give problemer vedrørende kulturen på anlægget, banefordeling, belastning af baner samt oversigt over aktiviteter på den kommende informationstavle.

Der vil blive afholdt to fodboldskoler i Emdrup i sommerferien 2021; den traditionelle DBU Fodboldskole i uge 27 og en ny AC Milan Fodboldskole i uge 30.

8. Fodboldfitness for piger/kvinder (15-20 år)

Den nye afdeling er kommet godt i gang, om end med beskeden tilslutning i opstartsfasen. Der er positive forventninger om øget tilslutning mod slutningen af foråret og i efteråret 2021. Peter skal tale med afdelingens leder, Francisca Seshie for at spørge, om der er noget bestyrelsen kan gøre for at stimulere tilslutningen.

9. Eventuelt

 

Næste møde:

Onsdag den 16. juni 2021

 

Sager til opfølgning

 

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

KFUM-dag, lørdag den 18. september

Maj 2021

September 2021

Aktivitets- og fodboldledere

Træner-lederhygge

Maj 2021

Januar 2022

Aktivitets- og fodboldledere

 

Luk