Menu

KFUM modtager 6 mio. kr. i a conto arv

image
Peter Svendsen
18. juni 2021 kl. 21:47

Arv til minde om Børge Hansen – A conto udbetaling på 6 mio. kr.

Som vi tidligere har informeret om, er fodboldafdelingen under KFUMs Boldklub blevet betænkt i testamentet efter Grete Cathrine Fengler og Carl Dines Fengler. Testamentet er oprettet til minde om Grete Catrine Fenglers bror, Børge Hansen, ”der omkom i 1932 i en alder af kun 22 år og som havde stor interesse i at spille fodbold i KFUMs Boldklub i København”. (Det citerede er fra testamentet).

Arvens størrelse

Bobestyreren har arbejdet med arvesagen fra november 2020 og forventer, at arvesagen bliver afsluttet i november 2021. Arvens anvendelse er kort beskrevet i testamentet, bestyrelsen har, over for bobestyreren, redegjort for rammerne for arvens anvendelse og bobestyreren har godkendt bestyrelsens redegørelse. Vi har aktuelt modtaget 6 millioner kroner som en a conto udbetaling af arven. Vi forventer, med ret stor usikkerhed, yderligere udbetalinger i størrelsesordenen 2 til 3 millioner kroner. På trods af usikkerheden, vedrørende arvens endelige størrelse, har bestyrelsen fundet det mest korrekt at informere KFUMs medlemmer om den meget store arv. Selvom vi ikke kender arvens endelige størrelse, ligger det fast, at arven bliver mangedoblet i forhold til bestyrelsens tidligere forventninger og udmeldinger. 

Flere medlemmer – Arvens anvendelse

Bestyrelsen ønsker at anvende den del af arvens forrentning, der overstiger inflationen til at forbedre Boldklubbens drift. Dette vil forbedre den årlige drift i størrelsesordenen 300.000 kr. svarende til en forøgelse af KFUMs driftsindtægter på godt 20 procent. Bestyrelsen ønsker at anvende midlerne med det formål at fastholde og tiltrække medlemmer. Det er bestyrelsens ønske at bevare Emdrupparkens Idrætsanlæg som et KFUM-anlæg. Dette har aktuelt ikke været medlemsmæssigt muligt, og der er fire klubber, der har fået tildelt tider i Emdrup. Det er endvidere bestyrelsens ønske, at der er medlemmer nok i børne- og ungdomsfodbolds forskellige årgange til at disse årgange er store nok til at danne 11-mandshold, efterhånden som de forskellige årgange bliver gamle nok til 11-mandsfodbold. Det er endvidere et ønske at have tilstrækkelig med medlemmer til at børn og unge kan spille bold på forskellige niveauer i KFUM.

Styrket trænermiljø

Konkret ønsker vi at styrke trænermiljøet, og dermed træninger og kampe, i KFUM. Trænernes forhold skal være attraktive, udfordrende og udviklende for trænere, så vi dels kan fastholde KFUMs nuværende trænere og dels tiltrække supplerende trænerkvalitet udefra. Bestyrelsen forventer, at tilførslen af midler til trænerarbejdet vil medvirke til at fastholde og tiltrække medlemmer. 

Generalforsamling – Orientering og forslag vedrørende arven – Spisning

Bestyrelsen vil indkalde til den udskudte, ordinære generalforsamling til mandag den 30. august 2021. Efter generalforsamlingen vil der være orientering og mulighed for medlemsforslag vedrørende arven og endelig vil der være spisning som afslutning på arrangementet.

 

Mandag den 30. august 2021 – Medlems arrangement

Generalforsamling: Kl. 17.30 – 18.30

Orientering og forslag vedrørende arven: Ca. kl. 18.30 – 19.30

Spisning: Ca. kl. 19.30

 

Tilmelding – Senest mandag den 23. august 2021

Af hensyn til spisningen er det nødvendigt med tilmelding. Tilmeldingen skal ske til Henrik ”Nykker” Nyklit i Café Parken. Tilmeldingen skal ske senest mandag den 23. august 2021. Spisningen er gratis. Behandlingen af arvesagen begynder, når generalforsamlingen er færdig. Starttidspunktet for orientering og debat vedrørende arven ligger altså ikke fast. Det vil derfor være praktisk, hvis interesserede medlemmer vil deltage i såvel generalforsamlingen som i medlemsmødet vedrørende arven.

 

Med venlig hilsen

KFUMs Boldklub

Bestyrelsen

Luk