Menu

Bestyrelsesmøde, torsdag den 5. november - Referat

image
Peter Svendsen
30. november 2020 kl. 18:23

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Torsdag den 5. november 2020 kl. 17.30

Deltagere: Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud:   

Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

 

4. Mail fra forældre

Thomas følger op på sagen.

 

5. Meddelelser

Mette meddeler, at hun ikke ønsker genopstilling til den kommende generalforsamling i marts 2021. Mette har ikke længere aktive børn i KFUM og har derfor ikke sin daglige gang i KFUM mere. Bestyrelsen er ked af beslutningen, men har forståelse for baggrunden.

Boldklubben er blevet testamenteret en arv. Boldklubbens medlemmer vil blive orienteret løbende efterhånden som bobestyreren får præciseret arvens størrelse. Medlemmerne skal endvidere orienteres om, at Boldklubben søger fritagelse for boafgift, og når Skats afgørelse foreligger, skal medlemmerne orienteres om afgørelsen. Bobestyreren forventer, at arven kan komme til udbetaling i november 2021. Medlemmerne skal indbydes til medlemsmøde, når der er klarhed over arven.

 

8.Aktivitetsudvalget

Mette orienterer. Folderen på hjemmesiden, med praktiske oplysninger til holdlederne, skal opdateres. Folderen til indmeldelser skal fejlrettes. Der skal indsamles træner- lederpokaler, så de kan være klar, når carona situationen muliggør et træner- lederarrangement. Der er usikkerhed om, hvorvidt der kan afholdes Lions Cup i Kalundborg i Pinsen 2021. Da KFUMs økonomi ser sund ud, vil det være muligt at leje bus til fællestransport, dersom stævnet afholdes. 

 

Næste møde.

Torsdag den 10. december 2020.

 

Sager til opfølgning

Sag Indledt Afsluttes Ansvarlig
Fodboldfitness for piger December 2019 Maj 2021

Peter

 

Luk