Menu

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 29. maj 2019 kl. 19.00

image
26. juni 2019 kl. 13:54

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

 

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 19.00

 

Deltagere: Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Christian Bendsen  

 

Referent: Peter.

 

 1. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

 

 1. Forretningsorden. Marts 2019 – marts 2020

Bestyrelsen godkender forretningsordenen.

 

 1. Bestyrelsesmøder. Marts 2019 – marts 2020

Bestyrelsen vedtager mødekalenderen for det igangværende bestyrelsesår frem til generalforsamlingen mandag den 23. marts 2020.

 

 1. Aktivitetsudvalget og
 2. Oprykning fra gruppe 1 til gruppe 2

 

 1. Forældremøde

Boldklubbens aktivitetskonsulent, Ane Rode har, søndag den 26. maj 2019, holdt forældremøde med de forældre hvis børn rykker fra gruppe 1 til gruppe 2 efter sommerferien. Mødets formål var blandt andet at finde trænere og holdledere til børnene, når de rykker op. Mødet var en succes, da det lykkedes at finde en del frivillige forældre til det kommende arbejde i gruppe 2. Mette oplyser, at aktivitetsudvalget generelt tilbyder hjælp til forældremøder.

 

 1. KFUM-dag

Der vil blive afholdt KFUM-dag lørdag den 7. september 2019. Der vil blive afholdt intern turnering på tværs af Boldklubbens afdelinger. Holdledere vil blive opfordret til at opstille boder. Vi vil forsøge at få placeret såvel førsteholdet som damesenior til at spille hjemmekamp på KFUM-dagen kl. 13.

 

 1. Skabsflyttedag

Den årlige skabsflyttedag vil blive holdt tirsdag den 27. august 2019.

 

 1. Lions Cup

Der deltager i år fem hold fra KFUM i turneringen i Kalundborg. Turen har fået tilskud fra Vennerne og derfor tager holdene samlet til stævnet i bus.

 

 1. Sommerlejr 2019

Invitationen til årets Sommerlejr skal slås op på de enkelte afdelingers Facebook side. Invitationen skal også formidles gennem det førstkommende nyhedsbrev.

 

 1. Skadesforebyggelse

Emnet tages op på det førstkommende fodboldmøde for KFUMs trænere. Emil skriver et oplæg med øvelser til Mette, som sender oplægget videre til trænerne. Eventuelt kan de seniorspillere, der skal gæsteoptræde som trænere i Børnefodbold og i Ungdomsfodbold, vise spillerne øvelserne. Arbejdet med skadesforebyggende øvelser skal i gang lige efter sommerferien.

 

 1. Bevilling fra DIF/DGI til skolesamarbejde og rekruttering

Boldklubben har fået en bevilling på kr. 72.000 fra DIF’s/DGI’s foreningspulje. Boldklubben vil prioritere samarbejde med lærere fra de lokale folkeskoler. Samarbejdet skal udbrede kendskabet til KFUMs mange aktiviteter. Lærerne/KFUMs ledelse skal følge op på årsagerne til, at nye medlemmer melder sig ind i KFUM. Denne viden skal anvendes i forbindelse med KFUMs fortsatte arbejde med rekruttering af spillere.

 

 1. Sponsorarbejde

Københavns Kommune har givet tilladelse til opstilling af reklamebander på langsiden ved bane 1. Der er god opbakning fra en række potentielle bandesponsorer.

Sponsorudvalget overvejer desuden muligheden for spisning for interesserede KFUM-tilhængere inden førsteholdskampe på hjemmebane. Bestyrelsen vil forsøge at få placeret hjemmekampe for KFUMs to førstehold – mænd og kvinder – på lørdage i forlængelse af hinanden.

 

 1. Centralforeningen

Hovedbestyrelsen (bestyrelsen for KFUM Centralforeningen) arbejder med et spørgeskema, der skal belyse afdelingsledernes (fodboldledernes, håndboldledernes, spejderledernes osv.) kendskab og holdninger til KFUMs Centralforening. Spørgeskemaet er en del af Centralforeningens arbejde med opgavefordeling og struktur vedrørende det fremtidige samarbejde mellem Centralforeningen og afdelinger under Centralforeningen.

Thomas oplyser, at KFUMs Tennisafdeling har fået principiel byggetilladelse til opførsel af en træningshal.

 

 1. Uddeling af kirkemagasiner

KFUM har indledt et samarbejde med Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke om uddeling af kirkernes magasiner i det indre København. Søndag 26. maj 2019 stod KFUM for uddelingen for første gang. Det var Boldklubbens U14 piger og de tilsvarende piger fra KFUM Håndbold, der stod for uddelingen. En repræsentant fra kirkerne har rost pigernes arbejde med uddelingen.

 

 1. Administrationsudvalget og
 2. Klubmodul – Meddelelser til nye medlemmer

Boldklubbens forskellige hold skal oprykkes i KlubOffice efter sommerferien.

Nye medlemmer vil i fremtiden, i forbindelse med indmelding, få et link til relevante oplysninger på KFUMs hjemmeside.  

 

 1. Målsætninger

Medlemstallene har oplevet en stigning, når man sammenligner antal aktive i maj 2017 med de tilsvarende tal for maj 2018 og maj 2019. Fra 2017 til 2018 steg antallet med 14 medlemmer og fra 2018 til 2019 var der yderligere en stigning på 17 medlemmer.

 

Næste møde.

 

Onsdag den 19. juni 2019.

 

Sager til opfølgning

 

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Oprykning fra gruppe 1 til gruppe 2

December 2018

Oktober 2019

Bestyrelsen

 

Luk