Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub 29. august 2018

image
15. oktober 2018 kl. 10:46

 

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 29. august 2018 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Ingen

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Aktivitetsudvalget

Mette orienterer.

A. Lions Cup

Også i år var turneringsdeltagelsen en stor succes. Sigrid Fonsdal og Ole Svendsen trak et stort læs i forbindelse med arrangementet. Der deltog godt 100 KFUMere fra Børne- og Ungdomsfodbold. Der mangler stof til KFUMs hjemmeside om Lions Cup. Specielt billedstof. Vennerne skal have stor tak for opbakning og stor økonomisk støtte i forbindelse med stævnet.

B. Skabsflyttedag

Der har været afholdt skabsflyttedag for alle afdelinger i Børne- og Ungdomsfodbold. Der var ret begrænset opbakning fra diverse holdledere, men Sigrid deltog og kunne en hel del låsekoder, så det gik alligevel rimeligt. Der blev ryddet op og der blev fundet en del brugbare materialer.

C. Nye hængelåse på skabene

Thomas oplyser, at de gamle låse udskiftes, efterhånden som de bliver ”klippet” på grund af glemte koder mv. De nye hængelåse er vanskeligere at kode om ved en fejl.

D. Forældremøder

Aktivitetsudvalget vil gerne hjælpe med forældremøder i diverse afdelinger. Siden det seneste forældremøde har Mette og aktivitetskonsulent, Ane Rode holdt møde med holdlederen fra U10 Drenge, Esben Lydiksen samt 8 forældre.

E. Årshjul for holdledere

Aktivitetskonsulent, Ane Rode har udfærdiget et udkast.

F. Årshjul for Aktivitetsudvalget

Udvalget har, med inspiration fra forældremøder, skrevet et årshjul vedrørende udvalgets arbejde. Årshjulet oplister aktiviteter som Weekender i Jægerspris for børn og unge, sommerlejr, KFUM-dag, skabsflyttedag mv.

G. Pigedag

Aktivitetsudvalget overvejer at afholde en pige fodbolddag i KFUM. Initiativet kunne understøtte Boldklubbens generelle bestræbelser på at tiltrække flere pigefodboldspillere til klubben.

H. Hjælp til gruppe 2 (U9, U10, U11)

Aktivitetsudvalget vil afholde forældremøde med gruppe 2s forældre. Der skal oprettes en Facebook gruppe til gruppe 2. Da det kun er gruppe 1, der får tøj betalt af Boldklubben, skal forældrene gøres opmærksom på, at spilletøj skal anskaffes af forældre eller sponsorer i afdelingen. Tøjet skal købes gennem KFUMs samarbejdspartner, Sport Direct i Taastrup.

I. Lederaften om rekruttering af frivillige

Der er lederaften i Huset, onsdag den 12. september 2018. Aftenen kommer til at handle om kommunikation. Der skal meget gerne etableres en konkret køreplan, således at KFUMs frivillige kan få oplysninger mv. i en form (medie), og på et tidspunkt, der lever op til de frivilliges ønsker.

2. Målsætninger

Peter gennemgår medlemsudviklingen. Der er opnået en nettotilgang af medlemmer på 18 siden det seneste bestyrelsesmøde. Der er kommet væsentlig flere drenge i gruppe 2 (dette er dog blandt andet på grund af oprykninger fra Gruppe 1), i gruppe 3 har der været en fin tilgang af såvel drenge som piger og endelig er der opnået tilgang af de voksne kvinder i gruppe 5 samt en meget stor stigning af voksne mænd i gruppe 5. Mens det går i den rigtige retning, hvad angår medlemstilgang, lader den sportslige fremgang vente på sig. Der er aktuelt kun to hold i Ungdomsfodbold, der lever op til ledelsens ønske til rækkemæssige indplacering. Det drejer sig om U19 Drenge og U18 Piger som begge er placeret i Mesterrækken. På længere sigt ønsker ledelsen endvidere oprykning af såvel Boldklubbens førstehold samt af Boldklubbens første kvindehold.

3. Administrationsudvalget

Emil orienterer.

A. Hjemmeside

Emil har sat sig ind i en to timers introduktionsvideo, der belyser mulighederne på DBUs platform for klubbernes hjemmesider. Emil aftaler et møde med KFUMs webmaster, Stine Trampe Broch. Der er muligvis mulighed for, at træningstider, kamptider mv. kan genereres direkte fra KFUMs administration til hjemmesiden. Dette skal undersøges nærmere.

B. Administrationskonsulent

Samarbejdet med KFUMs administrationskonsulent er ved at blive sat på skinner. Der skal blandt andet arbejdes med My Cloud, der skal afløse Dropbox i KFUM.

5. Brugerbestyrelsen

Thomas orienterer

A. Tennisafdelingens halplaner

Det næstkommende møde i hovedbestyrelsen for KFUM Centralforeningen er mandag den 3. september 2018. På dette møde vil Tennisafdelingen orientere om deres planer vedrørende opførsel af en tennishal.

B. Husudvalget

Mette (som sidder i Husudvalget) supplerer med at fortælle, at der er foretaget forbedringer i KFUM Centralforeningens hus, Nøkkerosevej 25. Toilettet i stueetagen er renoveret og køkkenet er opdateret med nyt service mm.

6. Fodboldudvalget

Christian orienterer.

A. Trænere for U09/U10 Drenge

Der er indgået en aftale med tre studerende fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet om at træne drengene. Trænerfunktionen understøttes af en KFUM-pige fra Boldklubbens U16 Pigehold.

B. Generel trænerrekruttering

Boldklubbens drenge fra U19 vil dele hvervemateriale ud på de lokale gymnasier.

C. Vask af førsteholdets tøj

Jan ”Pusser” Genhøj stopper som vaskemand af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen udtrykker taknemmelighed over Pussers dygtige og loyale arbejde for KFUM gennem årtier. Henrik ”Hulli” Mouritzen overtager vaskejobbet efter Pusser. Der er aftalt en klar ansvarsfordeling mellem førsteholdets træner og holdleder på den ene side, og Hulli på den anden side vedrørende vask mv.. Kim Andreassen overtager Pussers funktion vedrørende registrering af førsteholdskampe samt administrationen af diverse kampnåle.

D. Trænerkonsulent fra DBU København

Der vil blive afholdt to kursuseftermiddage for KFUMs trænere. Kurserne vil lede frem til erhvervelse af DBUs C-licens. Trænerkonsulenten arbejder desuden blandt andet med trænervejledning i Boldklubbens talentfulde U14 Drengeafdeling.

Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 22. oktober 2018

Sager til opfølgning Sag

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Omkostningsgodtgørelser

Juni

2017

Oktober

2018

Bestyrelsen

Luk