Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub. Mandag den 30. april 2018

image
11. juni 2018 kl. 18:29

 

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Mandag den 30. april 2018 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud:

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Aktivitetsudvalget

Mette orienterer

A. KFUM dag søndag den 6. maj 2018

Der forventes omkring 80 spillere og ca. 5 forskellige boder af forskellig art. Det vil være muligt at spise frokost i Café Parken. Spillere, trænere, ledere og dommere møder kl. 10.00, hvor der deles hold inden for forskellige aldersgrupperinger og på tværs af køn. Kl. 10.30 går turneringen i gang. Måske skal kommende KFUM dage afholdes på lørdage, hvor begge KFUMs førstehold har hjemmekamp.

B. Rekruttering af kræfter til aktivitetsgrenen i KFUM

Medlemmer af aktivitetsudvalget vil tale direkte med de mest aktive forældre og andre afdelingsaktive med henblik på at rekruttere flere nye til aktivitetsudvalget. På afdelingsniveau, skal aktiviteterne deles mere op i overskuelige opgaver som for eksempel; kørsel til kampe, tøjvask, weekendture til Jægerspris mv. På den måde vil nye forældre vide, hvilke opgaver de går ind i.

C. Forældremøder

Aktivitetsudvalget vil afholde forældremøder i velfungerende afdelinger med henblik på at udbrede gode erfaringer og med henblik på at rekruttere flere forældre til det frivillige arbejde.

2. Fodboldudvalget

Christian orienterer

A. Bemanding af Fodboldudvalget

Udvalget er stærkt bemandet med hele seks personer inklusive konsulenter. To af udvalgets medlemmer er afsat til at arbejde med alternative indtægter gennem salg af reklameplads i KFUM.

B. Trænerkonsulent fra DBU

Boldklubben er blevet tildelt en trænerkonsulent fra DBU. Konsulenten skal arbejde 25 timer i KFUM. Der er et indledende møde mellem Fodboldudvalget og konsulenten den 15. maj 2018. Konsulenten skal blandt andet arbejde med træneruddannelse.

C. Fodboldvalgfag på Holbergskolen

KFUMs fodboldkonsulent, der arbejder på Holbergskolen, vil oprette et fodboldvalgfag på skolen. Valgfaget vil handle om kvalifikationer i forbindelse med trænergerningen; hvordan bliver man træner? Hvad kræver det er være træner? Interesserede elever kan efterfølgende udleve deres trænerinteresse i KFUM.

D. Rekruttering af fremtidige trænere

Fodboldudvalget vil indlede samtaler med mulige trænerkandidater i KFUM. Dette skal ske i god tid, inden emnerne aktuelt skal begynde som trænere.

E. Træningsoversigter

Peter og kontorhjælpen, Mathias vil indhente træningsoversigter fordelt på baner. Det skal, fra efteråret, fremgå mere klart på hjemmesiden, hvilke afdelinger, der træner, hvornår, og på hvilke baner.

5. Forretningsorden

Forretningsordenen vedtages.

7. Bestyrelsesmøder: marts 2018 – marts 2019

Bestyrelsen fastsætter et årshjul vedrørende bestyrelsesmøder frem til den kommende generalforsamling i marts 2019.

8. Målsætninger

Peter gennemgår målopfyldelsen. Gennem årets første måneder er der opnået en beskeden stigning i medlemstallet.

10. Eventuelt

A. Parkering

KFUMs naboer er generet af parkerede biler på vejene. Bestyrelsen har opfordret til, at parkering foretages på anlæggets parkeringsplads. Det kan dog være vanskeligt direkte at skride ind, da de fleste parkeringer uden for anlægget er lovlige parkeringer.

B. Måltavle

Thomas samararbejder fortsat med kommunen med henblik på at få mål- og resultattavlen til at fungere.

Næste bestyrelsesmøde.

Onsdag den 30. maj 2018

Sager til opfølgning

Sag

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Omkostningsgodtgørelser

Juni

2017

Oktober

2018

Bestyrelsen

Luk