Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub 22. oktober 2018 kl. 19.00

image
12. december 2018 kl. 15:37

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub. 

Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19.00

Deltagere: Christian Bendsen, Emil Lavard Munksgaard, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.
Afbud: Ingen
Referent: Peter

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. KFUM Centralforeningen
Thomas orienterer.

A. Salg af juletræer
Hovedbestyrelsen har givet Boldklubbens U16 Piger lov til at sælge juletræer fra Centralforeningens foreningshus, Nøkkerosevej 25.

B. Nyt gulvtæppe i Café Parken
Der er bevilget nyt gulvtæppe fra Brugerbestyrelsens midler.

C. Tennisafdelingens halplaner
Tennisafdelingen har fået kommunens forhåndstilladelse til en mere formel ansøgning om opførsel af hal. Tennisafdelingen arbejder med finansieringen af hallen.

2. Fodboldudvalget
Christian orienterer

A. Bo Holden stopper i KFUM
Bo stopper som førsteholdstræner i KFUM ved udgangen af år 2018. Bo har ønsket at stoppe som KFUM træner på grund af travlhed – blandt andet med andre fodboldaktiviteter. Bo er meget aktiv som Futsal træner. KFUM har været glade for samarbejdet med Bo. Førsteholdet er i vinterpausen placeret på førstepladsen i Københavnsserien. Bestyrelsen takker Bo for samarbejdet og ønsker Bo held og lykke i fremtiden.

B. Trænerkurser
Der er afholdt første del af et trænerkursus i KFUM for KFUMs trænere. Der deltog 11 trænere og 20 momenter (spillere). Anden del af kurset finder sted tirsdag den 30. oktober.

C. Tumult efter U19 Drenge kamp
Der opstod tumult efter U19s efterårskamp i KFUM mod Hvidovre. Bestyrelsen vil følge U19s kommende kampe med henblik på at undgå gentagelse.

D. Træningstilbud fra Hvidovre
Hvidovre har – gennem KFUMs ledelse – tilbudt én af KFUMs dygtige U14 Drenge at træne i Hvidovre. Dette med henblik på et eventuelt klubskifte. Christian Bendsen videreformidler tilbuddet til forældre og den pågældende spiller.

E. Trænermøde
Der afholdes et sæsonafslutningsmøde for alle KFUMs trænere i november 2018.

F. Sponsorreklamer i KFUM
David og Ole fra Fodboldudvalget arbejder med at etablere samarbejde med sponsorer, der ønsker at blive promoveret på KFUMs anlæg. Thomas oplyser, at det ”tekniske” samt den kommunale tilladelse er på plads, så David og Ole kan koncentrere sig om selve samarbejdet med kontakt til de kommende samarbejdsvirksomheder.

G. Seniorfodbold
Der er et godt sammenhold mellem spillerne på de tre seniorhold for herrer. Den samlede trup fungerer rigtig godt socialt.

H. Trænerkurser på højt niveau
David og Jørgen er i gang med at tage DBUs B3 kursus.

I. Rekruttering af pigespillere
Peter fortæller om KFUMs samarbejde med DBU og de lokale skoler vedrørende tiltrækning af flere pigespillere til KFUM. DBU udbyder et nyt koncept kaldet, ”Fantastisk fodboldstart for piger” og den traditionelle, ”Pigeraketten” fortsætter. Igen i år 2019 vil vi samarbejde med Holbergskolen, Dyssegårdsskolen og Munkegårdsskolen om at tilbyde piger fra 0. til 4. klasse gode fodboldoplevelser i KFUM. (Ælder piger er også mere end velkomne i KFUM).

3. Administrationsudvalget
Emil orienterer.

A. My Cloud
My Cloud, som skal afløse Drop Box fungerer. Administrationsudvalget arbejder med hvilke informationer, der skal ligge i My Cloud samt hvem, der skal have adgang til diverse informationer.

B. Hjemmesiden
Der er forskellige muligheder for mere direkte links mellem DBUs administrative systemer og Boldklubbens hjemmeside. Eksempelvis kan kontaktoplysninger fra DBUs system linkes til hjemmesiden. I den forbindelse skal administrationen rydde op i de registrerede stamhold samt tilføje holdledere, trænere og spillere til stamholdene. Stamhold samt diverse oplysninger kan anvendes direkte i diverse DBU IT-platforme.

C. Træningstider på hjemmesiden
I fremtiden skal de forskellige afdelingers træningstider linkes direkte fra DBUs administrationssystem, KlubOffice til Boldklubbens hjemmeside.

D. Opdatering af kontaktoplysninger
Bestyrelsen arbejder med hvem der giver administrationen besked vedrørende opdateringer i forbindelse med nye holdledere eller trænere samt ændringer i oplysninger vedrørende eksisterende holdledere og trænere. 

E. DBUs system, Kampklar
Emil er i gang med at orientere sig i systemet således at KFUMs ledelse kan understøtte holdlederes og træneres anvendelse af Kampklar.

F. Elektronisk informationstavle
Emil undersøger de tekniske muligheder for en elektronisk informationstavle i KFUM. Tavlen skal indeholde oplysninger om træning og kampe mv. 

4. Aktivitetsudvalget
Mette orienterer.

A. Forældremøder
Mette og Ane arbejder med forældremøder. Aktivitetsudvalget ønsker at der kommer flere forældreholdledere, til de mindste børn, i Aktivitetsudvalget. I september blev forældrene i gruppe 1 indbudt til forældremøde. Initiativet blev ingen succes, da der ikke kom forældre til mødet. Der blev også indbudt til forældremøde for U9 Drenge og U10 Drenge i september 2018. Til dette møde var der deltagelse fra 10 forældre. Der har også været afholdt forældremøde for forældre til U12 Drenge. På dette møde blev der fundet en ny holdleder til holdet. Til foråret 2019 (maj) vil der blive indkaldt til forældremøde for forældre til de ældste børn i gruppe 1. Det er vigtigt, at der findes holdledere til de hold, der rykker op fra gruppe 1 til gruppe 2 i efteråret 2019.

B. Træner- lederaften
Der vil blive afholdt træner- lederaften fredag den 25. januar 2019.

C. KFUM-dag 2019
Der arbejdes frem mod en fælles KFUM-dag lørdag den 31. august 2019.

D. Nyhedsbreve
Aktivitetsudvalget arbejder med udsendelse af nyhedsbreve gennem DBUs system, KlubOffice. Nyhedsbreve vil indeholde oplysninger om f.eks. Lions Cup, Sommerlejr i Jægerspris, Weekendture i Jægerspris, Huset og nyt fra de tre udvalg.

5. Meddelelser
Der er ingen meddelelser.

6. Målsætninger
Peter fortæller at årets medlemsmæssige fremgang er fortsat siden det seneste bestyrelsesmøde i august 2018. Fra august til september steg nettomedlemstallet med 17 medlemmer og fra september til oktober steg nettomedlemstallet med yderligere 13 medlemmer.

7. Eventuelt
Emil undersøger mulighederne for fondsstøtte til lægetasker med videre. Emil har øje på Nordea-fonden, Tryg Fonden og Carlsbergfonden.

Næste bestyrelsesmøde.
Onsdag den 12. december 2018

 

Sager til opfølgning
Sag                                                 Indledt               Afsluttes              Ansvarlig 
Opdateringer af kontaktoplysninger    Oktober 2018     December 2018    Bestyrelsen

Luk