Menu

HUSK: Generalforsamling i aften, 28. marts kl 19.00 i Cafe Parken

image
28. marts 2017 kl. 17:29

KFUMs Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 28. marts 2017, kl 19.00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

 

3. Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

 

4. Behandling af indkomne forslag. (1)

Bilag A: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Hvis bestyrelsens forslag vedtages, fortsættes med punkt 5.

Ellers fortsættes med punkt 6.

 

5. Valg af bestyrelse. (2)

(6. Valg af: formand, sekretær, seniorleder, børneleder samt to øvrige medlemmer).

 

7. Eventuelt.

 

8. Afrunding.

___

(1) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen og vil blive meddelt ved opslag i klubbens lokaler senest fem dage før generalforsamlingen.

 

(2) Med henvisning til vedtægternes § 10 stk. 4) foreslår bestyrelsen nedenstående valg.

 

 

Valg af bestyrelse

Bestyrelsespost

Person

Periode

Formand

Peter Svendsen

2017 - 2019

Næstformand

Thomas Sørensen

2017 – 2018

Administrativ leder

Mikael Pedersen

2017 – 2018

Fodboldleder

Christian Bendsen

2017 – 2018

Aktivitetsleder

Mette Amtoft Frandsen

2017 – 2019

 

Peter Svendsen

KFUMs Boldklub

formand

Luk