Menu

Nytårshilsen fra bestyrelsen

image På billedet mangler: Thomas Sørensen, Magnus Pihl og David Bresemann
Peter Svendsen
01. januar 2017 kl. 22:50

Nytårshilsen fra bestyrelsen

 

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed ønske alle Boldklubbens medlemmer et rigtig godt nytår. Bestyrelsen håber, at vi i de kommende år vil opleve en markant stigning i antallet af medlemmer.

 

Nytårsønske: Langt flere medlemmer

Vi er for tiden omkring 500 medlemmer af Boldklubben. Sammenlignet med de andre klubber under DBU København klarer vi os helt pænt, hvad angår medlemstilslutning. Men bestyrelsen arbejder mod en målsætning om godt 1.100 aktive medlemmer.

 

Fodbold på flere niveauer kræver flere medlemmer

Vi ønsker, at man skal kunne spille fodbold på alle niveauer i KFUM. Dog ikke på absolut eliteniveau. Denne ambition kræver, at der er mere end ét hold i de forskellige afdelinger. Der skal være hold for de ambitiøse spillere, og der skal være hold for spillere, der ikke prioriterer fodbold meget højt.

 

Kunstgræs til 11 mandsfodbold i KFUM

Også i år har bestyrelsen prioriteret arbejdet med at få mere kunstgræs i Emdrup meget højt. Vi presser på, hvor vi kan. Vi arbejder, blandt andre, sammen med DBU København om opgaven. Vi vurderer, at vi er blandt de forreste klubber i køen, når det drejer sig om kommunale bevillinger til kommende kunstgræsbaner i Københavns Kommune. Vi vil kunne sætte et yderligere pres på kommunen, når vi får endnu flere medlemmer. Problemstillingen med flere medlemmer og en ny kunstbane ”bider sig selv i halen”. Vi kunne bedre argumenter for mere kunstgræs, hvis vi havde endnu flere medlemmer. På den anden side er vores banekapacitet, i vinterhalvåret, ikke tilstrækkelig til, at vi kan rumme flere medlemmer. Indtil vi får en kunstbane til 11 mandsfodbold må løsningerne være, at vi, i vinterhalvåret, rykker endnu tættere sammen på den eksisterende lille kunstbane, at vi afholder flere træninger i weekender (når der ikke er kampe) og at vi søger tider på kunstbaner uden for vores eget anlæg.   

 

Medlemsfremgangen bygges op blandt de mindste børn

Gennem det seneste halvandet år har vi kørt et meget succesfuldt projekt vedrørende rekruttering af drenge og piger i årgangene 2009, 2010 og 2011. Vi har opnået en medlemstilgang på omkring 50 børn i nævnte årgange. Fremgangen er blandt andet opnået gennem samarbejde med de lokale folkeskoler. De har været afholdt træningssamlinger i KFUM for skoleeleverne i elevernes skoletid. Vi vil fortsætte og udbygge dette samarbejde i de kommende år. Piger og drenge fra 0 klasse besøger KFUM sammen med deres lærere og får en idé om, hvad det vil sige at gå til fodbold.

 

DBUs Pigeraketten

Vi har haft besøg af DBUs initiativ til rekruttering af pigespillere, Pigeraketten. Vi afholder også Pigeraketten i KFUM i år 2017. Generelt har vi, gennem de seneste år, haft succes med at tiltrække piger til Børnefodbold.      

 

KFUMs fremtidige organisering

Det har vist sig, at de afdelinger, der klarer sig bedst, hvad angår medlemstilslutning og sportslige resultater, ud over dygtige trænere, også er karakteriseret ved holdledere, der har orden i sagerne. Dette faktum skal være en rettesnor for Boldklubbens fremtidige organisering. Klubben skal opbygges nedefra, altså tæt på den enkelte afdeling og tæt på det enkelte medlem. Ud over trænere skal de enkelte afdelinger i de kommende år, bygges op med to holdledere. Den ene holdleder skal tage sig af afdelingens daglige administration. Den anden holdleder skal arbejde med øvrige aktiviteter i afdelingen.

 

Holdleder: Administration

Den administrative holdleder skal tage sig af spørgsmål som indmeldelser, registreringer, kontingent, udmeldelser, DBUs system, Kampklar, holdkort, kørsel til kampe, tøjvask og Børneattester.

 

Holdleder: Aktivitet

Denne holdleder er ansvarlig for, at afdelingen lever op til KFUMs overordnede politik hvad angår rejser og ture. Herunder udlandsrejser for de ældste spillere samt weekender og sommerlejre i Jægersprislejren. Aktiviteten omfatter også sponsorarbejde og specielt tøjsponsorer til den enkelte afdeling.

 

Bestyrelsens organisering

Bestyrelsesarbejdet skal varetages af færre bestyrelsesmedlemmer og tilpasses efter ovenstående tanker. Bestyrelsen skal organiseres efter den trestrengede opbygning med en ansvarlig for administration, en ansvarlig for fodbold og en ansvarlig for øvrige aktiviteter.

 

Kontingentopkrævning

Det nye system til opkrævning af kontingent har for alvor vist sin værdi. Der er ikke nær så meget skyldigt kontingent som i det gamle system. Dog var det en ”streg i regningen” at Klubmodul skiftede leverandør af betalingsformidlingen mod slutningen af året. Det betød, at alle medlemmer skulle genindtaste betalingskortoplysninger. Langt de fleste har nu gjort dette. Tak for tålmodigheden. I de kommende to år vil bankerne udskifte alle de kort, der ikke er sat op til betaling uden fysisk terminal. Så vi skal altså på den igen. Nu da Swipp er lagt sammen med MobilPay kan man håbe på, at de fremtidige overførsler bliver fra konto til konto, frem for det nuværende system med overførsler fra betalingskort til konto. Ud over de stærkt reducerede beløb vedrørende skyldigt kontingent har det nye system, og de nye vedtægter, den fordel, at vi automatisk regulerer kontingentsatserne i takt med inflationen.       

 

God jul og godt nytår

 

Som det fremgår, har 2016 været et meget aktivt år i KFUM. 2017 bliver mindst lige så spændende og udfordrende. Afslutningsvis ønskes god jul og godt nytår til alle medlemmer, trænere og ledere, forældre, kommunens ansatte på Emdrupparkens Idrætsanlæg samt sponsorer.

 

Peter Svendsen

 

KFUMs Boldklub

     

 

 

Luk