Menu

Indkaldelse til generalforsamling i KFUM

image
03. marts 2023 kl. 16:45
KFUMs Boldklub – Ordinær generalforsamling
Mandag den 20. marts 2023 kl. 19.00 – Café Parken – Nøkkerosevej 23

Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
c. Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.
d. Behandling af indkomne forslag. (1)
e. Valg af bestyrelse. (2)
f. Eventuelt.
___
(1) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
otte dage inden generalforsamlingen og vil blive meddelt ved opslag i klubbens lokaler
senest fem dage før generalforsamlingen.
(2) Med henvisning til vedtægternes § 10 stk. 3 og stk. 4) foreslår bestyrelsen nedenstående valg.

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsespost  Person Periode
Formand Peter Svendsen  2023 – 2025
Aktivitetsleder Abdinasir Ismail  2023 – 2025

 
Peter Svendsen
KFUMs Boldklub
Formand

Luk