Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
27. juni 2023 kl. 10:24

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 17.30 

Deltagere: Emil Lavard Munksgaard, Mette Marie Babiel Schmidt Petersen, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Abdinasir Ismail og Asbjørn Wulff Helge.       

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

1. Forretningsorden – Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen vedtager mødedatoer frem til generalforsamlingen mandag den 18. marts 2024. Emil udsender mødedatoer til automatisk indsætning i kalender.

2. Opfølgning på generalforsamlingen i marts 2023

På årets generalforsamling var der fremmøde af personer, der ikke havde hverken adgang, stemmeret eller var valgbare. På næste års indkaldelse til generalforsamling skal reglerne fremgå.

3. KFUMs driftsøkonomi

KFUM har et betydeligt underskud på den almindelige drift. Altså ud over kursreguleringer. KFUM har igangsat en række initiativer, der koster nu, og som skal give medlemsfremgang i det kommende år. Bestyrelsen arbejder med forskellige muligheder for besparelser i de kommende års budgetter. Det vil også være en mulighed at søge flere kommunale midler, f.eks. til tøjanskaffelser og det vil være muligt at søge fonde om støtte.

Bestyrelsen overvejer ændringer i kontingentinddelinger. Måske skal seniorspillere blive på ungdomskontingent indtil de fylder 23 eller 24 år. Og måske skal seniorkontingentet gælde indtil medlemmet fylder 40 år.

5. Kriterier for valg af gruppeledere. Opfølgning af gruppernes udvikling.

Vi skal have formuleret hvilke færdigheder medlemmerne skal trænes i, og mestre, afhængig af alder. Der skal formuleres fodboldfaglige mål vedrørende trænere. Gruppelederne skal følge op på indmeldelser af spillere og registrering af trænere. Gruppelederen skal være tovholder vedrørende rammer for sociale aktiviteter som (forældre)møder, ture, Jægerspris, rejser.

Næste møde:

Onsdag den 21. juni 2023

Sager til opfølgning

Sag 

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Informationsskærme – Afskærmning

Februar 2020

Juni 2023

Thomas

Informationsskærm (én skærm) – Internet

Februar 2020

Juni 2023

Emil

Skab til VEO-kamera

November 2022

Juni 2023

Thomas

Adgang til bane 4 via Nøkkerosevej

November 2022

Juni 2023

Thomas

 

Luk