Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
05. december 2023 kl. 19:33

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Onsdag den 8. november 2023 kl. 17.30 

Deltagere: Abdinasir Ismail, Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

 Afbud:       

 Referent: Peter.

 

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

00. KFUM Centralforeningen

Hovedbestyrelsen har haft, og har stadig, et stort arbejde med at få KFUMs Sommerlejr renoveret efter branden. Der er forventninger om, at Lejren er klar til brug i sommeren 2024.

1. KFUMs fortrinsret til Emdrupparkens Idrætsanlæg

Forvaltningen i Københavns Kommune ønsker ikke længere at respektere KFUM Centralforeningens fortrinsret til anlægget. Forvaltningen ønsker at bryde med 43 års praksis. Forvaltningen har ikke respekteret egne retningslinjer vedrørende tildeling af facilitetstid i Emdrup. Boldklubben har langt fra fået de vintertider, på de to kunstbaner, som vi har søgt om.

2. Økonomi

Udgifterne er steget kraftigt idet Boldklubben satser på medlemsfremgang. Medlemsfremgangen går langsom i den rigtige retning, men udgifterne er kommet før de forventede indtægter. Boldklubben har store udgifter i forbindelse med tillægskontrakter til en lang række trænere, der er kommet i klemme med skyldig skat. Boldklubben forventer et øget negativt resultat i størrelsesordenen 350.000 kr.

3. Sager til opfølgning

Bestyrelsen er ved at være i mål med de mange sager vedrørende forbedringer af fysiske faciliteter i Emdrup.

4. Administrationsudvalget

A. Hjemmesiden

Administrationen har lært at sætte stof på hjemmesiden.

B. Effektivisering af svar til medlemmer og andre interessenter

Administrationen svarer, gennem Facebook, på spørgsmål, der rejses på hjemmesiden.

C. Informationsskærme ”falder ud”

Når der er afbrydelser af Internetforbindelsen falder informationsskærme ud. Skærmene går ikke på igen af sig selv, når netforbindelsen fungerer igen. Der arbejdes på en løsning.

5. Fodboldudvalget

A. Seniorfodbold

Damernes træner og assistenttræner har givet tilsagn om fortsat samarbejde. Førstesenior på herresiden har fået ny træner – Thomas Lindhardt. Bestyrelsen takker Jan Strøm, afgående træner, for et flot arbejde i en noget vanskelig situation. Der er stor opbakning til afslutningsfest for Seniorfodbold. Damer og Herrer holder fælles afslutning. Der er tilmeldt 80 spillere, heraf 28 damer, og 10 trænere og ledere.

B. Nyt hold – U15 Drenge

Boldklubben har fået indmeldelser fra 12 drenge, der skal spille 7-mandsfodbold. Holdet kom til KFUM med en træner.

C. Gruppeledere

Strukturen med gruppeledere for Boldklubbens grupper er tæt på at være på plads.

6. Aktivitetsudvalget

A. 125-års jubilæum i 2024

Udvalget undersøger mulighederne for fondsstøtte.   

B. Fodboldture

U11 Drenge skal til Lions Cup i pinsen 2024. Udvalget vil forsøge at få flere afdelinger til Lions Cup. Fodboldudvalget vil holde møde med diverse holdledere, i børne- og ungdomsfodbold, for at gøre opmærksom på støttemulighederne fra Sponsor 500-ordningen. Aktivitetsudvalget undersøger mughederne for at gamle KFUM-støtter vil deltage i arrangering af fodboldture og fodboldrejser.

C. Træner- lederfest

Udvalget arbejder med ovenstående. Der vil blive spisning, kåringer og et fagligt indslag.

7. Målsætninger

Der har været en mindre nettotilgang af aktive medlemmer siden det seneste bestyrelsesmøde. Fremgangen stammer fra børne- og ungdomsfodbold.

8. Eventuelt

Skabene på skabsgangen er blevet renoveret af kommunen. Maling af låger afventer.

Næste møde: Onsdag den 6. december 2023

Sager til opfølgning

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Skab til VEO-kamera

November 2022

August 2023

Thomas

Luk