Menu

Ny struktur og ny bestyrelse i Boldklubben

image
10. april 2017 kl. 08:19

Ny struktur og ny bestyrelse i Boldklubben

Bestyrelsen har gennem godt et år – med god hjælp fra DBU – arbejdet frem mod en ny organisering af KFUMs Boldklub.

Boldklubben holdt generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017. Bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer. På vedtægtsniveau er den væsentligste ændring, at bestyrelsen i fremtiden består af fem bestyrelsesmedlemmer mod de hidtidige elleve bestyrelsesmedlemmer. Til gengæld er der, under bestyrelsen, oprettet tre udvalg, der skal varetage hver deres funktioner. Der er oprettet følgende udvalg under bestyrelsen:

• Administrationsudvalget

• Fodboldudvalget

• Aktivitetsudvalget

 

Det overordnede princip i den nye organisering, er, at der skal inddrages flere frivillige i arbejdet, og at den enkelte frivillige til gengæld skal have færre opgaver – og mere afgrænsede opgaver. DBU kalder princippet; ”flere gør mindre”. I de kommende år vil bestyrelsen, og de tre nævnte udvalg, arbejde frem mod, at der til hver enkelt afdeling bliver tilknyttet følgende personer; én person, med ansvar for administration, en eller flere trænere samt én person, med ansvar for øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen skal, blandt andet, tage sig af de overordnede rammer samt opfølgning af KFUMs målsætninger. Administrationsudvalget skal tage sig af forhold som indmeldelser samt DBUs administrative systemer. Fodboldudvalget skal blandt andet sørge for opfølgning af KFUMs, ”Den Røde Tråd”. Aktivitetsudvalget tager sig blandt andet af rejser og ture for Boldklubbens hold.

Boldklubbens aktive medlemmer er delt op i syv grupper:

 Gruppe 1: U06 til U08

 Gruppe 2: U09 til U11

 Gruppe 3: U12 til U14

 Gruppe 4: U15 til U17

 Gruppe 5: U18, U19 og Senior

 Gruppe 6: Gammelmand

 Gruppe 7: Alternative (Fodboldfitness, KFUM Outdoor mv.)

 

Se den nye struktur her

 

Opdelingen vil gøre organiseringen mere overskuelig og mere overkommelig. Opdelingen vil også bidrage til at opbygge nogle stærke træningsmiljøer på tværs af de enkelte årgange. ”Den Røde Tråd” fastsætter, at det skal være muligt, at træne med yngre spillere, og med ændre spillere, end én selv. Organiseringen i de syv gruppe vil understøtte dette princip.

Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelse:

Formand: Peter Svendsen

Næstformand: Thomas Sørensen

Leder af Administrationsudvalget: Mikael Pedersen

Leder af Fodboldudvalget: Christian Bendsen

Leder Aktivitetsudvalget: Mette Amtoft Frandsen

 

Beskrivelse af de 2 nye medlemmer i bestyrelsen:

Christian Bendsen
Jeg hedder Christian, er 32 år og startede med at spille fodbold i KFUM da jeg var 7 år gammel. Mine forældre boede, og bor stadig, ved Utterslev mose, så det var naturligt at starte i den lokale klub. Årsagen til at jeg har holdt fast ved klubben lige siden, skal findes i den samhørighed og gode stemning jeg har oplevet hernede gennem de 25 år jeg har spillet her. Som fodboldleder vil jeg blandt andet arbejde med at styrke progressionen mellem årgangene, så vores fodboldspillere får en positiv oplevelse ved at rykke videre i årgangene. På den måde vil vi også kunne fastholde flere af vores fodboldspillere og skabe stærkere hold.

Derudover vil jeg arbejde med at styrke kompetencerne hos de ansvarlige for holdene, så vi får skabt de bedste muligheder for vores fodboldspillere til at udvikle sig og nyde at komme til træning og kamp i KFUM.
Privat er jeg gift med Fie, der er arbejder som sygeplejerske på Righospitalet. Selv arbejder jeg med akademisk ledelsessupport for uddannelseslederne på Institut for Sygepleje på Metropol. 

Mikael Pedersen
Jeg hedder Mikael, er 58 år og lærte KFUM at kende, da familien for ti år siden flyttede til Nøkkerosevej, hvor vi nu bor bag kunstbanen og fra baghaven dagligt nyder livet og lyden fra fodboldspillere af alle aldre og nationaliteter – holdspillere og tilløbne. Bedre nabo kan man ikke have!

Som barn og ung spillede jeg fodbold i en middelmådig midtsjællandsk klub. Her var jeg vist mere hård end teknisk begavet – sweeper med speciale i alibifodbold – så mine fodboldmæssige meritter tager det ikke lang tid at berette om. Jeg kan så til gengæld love, at jeg ikke vil gøre mig klog på fodbold, men nøjes med at bidrage på den administrative front. Det håber jeg til gengæld, jeg kan gøre.

I KFUM har jeg været holdleder for et pigehold siden 2011. Fra sidelinjen er det skønt at opleve, hvor godt en holdsport som fodbold kan være for disse unge, når engagerede trænere hele tiden både skubber på fællesskabet og udfordrer alle spillemæssigt. Og hvordan KFUM kan blive den lokale klub for unge fra begge sider af kommunegrænsen.

Privat er forlagschef på Gyldendal Uddannelse, gift og har tre børn – de to glade medlemmer af KFUM.