Menu

KFUM opnår projektstøtte fra Københavns Kommune

image
Peter Svendsen
25. maj 2015 kl. 21:07

Udviklingspuljen under Kultur- og Fritidsforvaltningen støtter KFUM med knap 100.000 kr. Pengene skal bruges til rekruttering af drenge og piger mellem 5 og 7 år samt til rekruttering af børnenes forældre. Hele projektbeskrivelsen samt projektets budget kan læses her på hjemmesiden. 

Rekruttering – Børn – Instruktører – Forældre 

KFUM ønsker at styrke indsatsen for de kommende års drenge og piger i afdelingerne U6 og U7. Vi ønsker at rekruttere ledere og instruktører fra Institut for Idræt ved Københavns, som skal indgå i et samarbejde med forældre og instruktører fra KFUM. KFUM ønsker at tiltrække 30 – 40 piger, 30 – 40 drenge samt omkring 16 nye forældreledere og forældretrænere. 

Bæredygtig organisation – Forankring 

KFUMs Boldklub vil opbygge en bæredygtig organisation, der kan kvalificere den fremtidige optagelse af de mindste drenge og piger i KFUM. Vi vil opbygge formaliseret viden, således, at forældreledere kan videregive opgaver til kommende forældreledere. 

Bæredygtig økonomi 

Efter støtteperiodens udløb skal arbejdet med de kommende U6 og U7 afdelinger kunne videreføres uden ekstraordinære tilskud. Arbejdet skal kunne videreføres ved finansiering gennem medlemskontingent, generelle kommunale tilskud samt gennem tøjsponsorer. 

Lokal forankring – Demografi 

KFUMs lokalområde oplever stigende børnetal. Vi ønsker at tilbyde breddeidræt for lokalområdets mange børn. KFUM prioriterer en lige kønsfordeling blandt klubbens børn. Udgangspunktet for KFUMs ungdomsarbejde er leg, motion, motorik, glæde, udvikling og fællesskab. 

Peter Svendsen 
KFUMs Boldklub 
formand