Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub maj 2015

image
Peter Svendsen
10. juli 2015 kl. 09:20
Onsdag den 27. maj 2015 kl. 19.00

Deltagere: Bo de Fries, David Bresemann, Jørgen Rønning, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen, Sigrid Fonsdal, Stig Bertelsen, Stine Trampe Broch og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Magnus Pihl og Per Kjeldsholm.   

 

Referent: Peter.

 

1. Meddelelser

 

A. Projekt for U6 og U7 – Drenge og Piger

 

Det har gennem en årrække været vanskeligt og meget administrativt tidskrævende at etablere velfungerende afdelinger for de yngste drenge og piger i Børnefodbold. I den forbindelse har Peter søgt projektmidler med henblik på en forbedret og mere bevidst introduktion af forældre og børn til arbejdet med de yngste børn i Børnefodbold. Københavns Kommunes udviklingspulje har støttet projektet med knap 100.000 kr. og DBU Københavns udviklingspulje har støttet projektet med omkring 18.000 kr. Projektet begynder til efteråret 2015 og vil strække sig over et år.

 

B. Møde i DBU København vedrørende Børnefodbold

 

Mette har repræsenteret KFUM på ovenstående møde. Til efteråret 2015 vil der blive udskrevet turnering for U12 Piger som en 5-Mandsturnering. Der vil blive udskrevet en turnering for U5/U6 for begyndere. DBU Jylland har sat fokus på fair play. DBU København overvejer et lignende tiltag. DBU er ved at indsamle ønsker til DBU’s IT systemer. DBU København ønsker et kontingentopkrævningssystem i stil med det system, KFUM har tilsluttet sig hos en privat udbyder.   

 

C. Kunstgræs til 11-Mandsfodbold på bane 2

 

Peter har haft møder med konsulent fra DBU København, Søren Hemmingshøj med henblik at dokumentere KFUMs behov for en kunstbane til 11-Mandsfodbold. Målet er at få KFUMs ønske om en bane på kommunens prioriteringsliste over kommende anlæg af kunstbaner.

 

D. Fodboldfitness

 

Peter har haft møde med en konsulent fra DBU, Ian Pedersen med henblik på etablering af fodboldfitness i KFUM.  

 

2. Referat af generalforsamlingen marts 2015

 

Peter er endnu ikke færdig med referatet.

 

3. Forretningsorden

 

Inden mødet havde Peter udsendt et udkast til forretningsorden. På grund af folketingsvalg blev et planlagt bestyrelsesmøde flyttet fra torsdag den 18. til onsdag den 17. juni. Forretningsordenen blev vedtaget med denne ændring.

 

4. Opgavefordeling

 

Den udsendte opgavefordeling blev vedtaget. Dog gjorde Thomas opmærksom på, at Thomas ikke sidder i Centralforeningens husudvalg vedrørende Huset, Nøkkerosevej 25.

 

5. Bestyrelsesmøder: Marts 2015 – marts 2016

 

Den udsendte oversigt blev vedtaget med den ændring, der fremgår af punkt 3.

 

6. Orientering fra kassereren

 

Udgifterne følger budgettet. Med de nuværende medlemsregistreringer i det nye system vil der mangle ca. 120.000 kr. i kontingentindtægter i andet halvår 2015 sammenholdt med de budgetterede kontingentindtægter. De medlemsbaserede kommunale tilskud vil – med den nuværende medlemsregistreringer – også falde sammenholdt med budgettet. Hertil kommer en negativ nettoregulering i de kommunale tilskud for 2014 på ca. 15.000 kr.  

 

7. Medlemsregistrering

 

Der mangler omkring 150 medlemsregistreringer før kontingentindtægter og medlemsbaserede kommunale tilskud kan leve op til de budgetterede indtægter. Der skal arbejdes intensivt med medlemsregistreringer frem mod sommerferien.

 

8. Fodboldudvalget

 

David orienterede. Udvalget er på vej med den ”røde tråd” i KFUM arbejde. Den ”røde tråd” kommer blandt andet til at handle om aldersrelateret træning. Når arbejdet er afsluttet, bliver udfordringen at få alle KFUMs træne til at forstå og leve op til principperne i den ”røde tråd”.

 

9. Inspirationsaften for trænere i Børnefodbold

 

Aftenen er under udvikling. Der lægges op til et arrangement i september 2015.

 

10. KFUM dag

 

Bestyrelsen håber at kunne holde ”KFUM dag 2015” som et stævne i KFUM med klubbens egne hold i august-september 2015, og håber på opbakning til dette fra klubbens trænere og ledere.

 

11. Målsætninger

 

Peter gennemgår opfyldelsen af KFUMs målsætninger. Der er stadig plads til flere medlemmer. Bo foreslår, at de mindste spilleres optagelse skal fremrykkes til 4-5årsalderen frem for som nu i 5-6årsalderen.

 

12. Ny hjemmeside

 

Stine fortæller om etableringen af KFUMs nye hjemmeside. Bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet og takker Stine for et flot arbejde.

 

13. Kommunikation

 

Bestyrelsen udskyder etableringen at en overordnet kommunikationsplan. Bestyrelsen vil løbende komme med input til hjemmesiden.

 

14. U19 og Miki

 

Punktet behandles uden for referat.

 

15. Forbundsmesterskaber eller alternativ turnering i 2015

 

Der har været afholdt et møde med Magnus, Mette, Sigrid, Stine og Steen fra U13 Drenge med henblik på at finde en egnet termin til deltagelse i et stævne. Dette har ikke været muligt. Der arbejdes med stævnedeltagelse i 2016.

 

16. Sommerlejr 2015

 

Der afholdes sommerlejr for Børnefodbold som planlagt. Den budgetterede sommerlejr for Ungdomsfodbold aflyses på grund af manglende tilslutning.

 

17. Eventuelt

 

A. Nye trænere til førstesenior

 

David orienterer om aftaler med to nye trænere til KFUMs førstehold. Arbejdet med at indgå aftale med en holdleder er endnu ikke færdiggjort.

 

B. Kriterier for træneraftaler

 

I forbindelse med ovenstående aftaler efterlyser Stine og Sigrid klarere kriterier for valg af trænere. Peter foreslår, at disse kriterier behandles i fodboldudvalget. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

 

Onsdag den 17. juni 2015

 

Sager til opfølgning

 

Sag træningsoversigt

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Inspirationsaften for trænere i Børnefodbold

September 2014

August

2015

Mette, Sigrid og David  

Kommunikation. Strategi

Juni

2013

September

2015

Stine + Udvalg

Kriterier for valg af trænere

Maj

2015

September

2015

Fodbold-udvalget

Forbundsmesterskaber eller alternativ turnering 2015

Oktober

2014

Februar

2016

Mette og Stine