Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub Juni 2015

image
13. juli 2015 kl. 00:22
Onsdag den 17. juni 2015 kl. 19.00

Deltagere:David Bresemann, Jørgen Rønning, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen, Sigrid

Fonsdal, Stig BertelsenogThomas Sørensen.

 

Afbud: Bo deFries, Magnus Pihl, Per Kjeldsholm og Stine Trampe Broch

 

Referent: Peter.

 

1. Registrering af nuværende medlemmer

 

Peter gennemgår status over medlemsregistreringer i det nye kontingentsystem fordelt på afdelinger.Ved en sammenligning af medlemsoversigten i det gamle system med medlemsoversigten i det nye systemer situationensom følger: Børnefodbold mangler 52 medlemsregistreringer, Ungdomsfodbold mangler 65 registreringer, Seniorfodbold mangler 24 registreringer, Gammelmandsfodbold mangler 27 registreringer og blandt Passive mangler der 54 registreringer.Alt i alt udestår der registreringer i det nye system af 222 af de nuværende medlemmer.

 

2. Budget efteråret 2015

 

Med det nuværende antal registreringer i det nye system vil det blive nødvendigt med besparelser på godt 104.000 kr. i efteråret 2015 i forhold til det oprindelige budget. Bestyrelsen vedtog at regulere efterårets omkostningsgodtgørelser i forhold tilmedlemsregistreringer i det nye kontingentsystem. Afdelinger med få medlemmer vil opleve en negativ regulering af de udbetalte omkostningsgodtgørelser i efteråret 2015 sammenholdt med omkostningsgodtgørelserne i foråret

 

3. Indmeldelse af nyemedlemmer

 

Siden april 2015 har der praktisk ikke været indmeldelser af nye medlemmer. Peterarbejder med en plan, der skal få nyespillere til at blive indmeldt i klubben.

 

4. Orientering fra kassereren

 

Såvel de faktiske indtægter som de faktiske udgifter i foråret 2015 ligger helt på linje med budgettet for foråret 2015.

 

5. Meddelelser

 

A. Ny holdleder til førstesenior

 

David meddeler, at Henrik Mouritzen ønsker nye udfordringer, og derfor ikke ønsker at forlænge aftalen med KFUM. David arbejder med at finde en afløser.Førstesenior genoptager træningen midt i juli 2015.

 

B. Velkommen til nye trænere

 

Thomas foreslår, at førsteseniors nye trænere bliver budt velkomne af bestyrelsen. Eventuelt i forbindelse med et bestyrelsesmøde. Sigrid nævner muligheden for en reception. Mette foreslår,at alle nye trænere – ikke udelukkende førsteholdstrænere – bydes velkommen af bestyrelsen.

 

6. Fodboldudvalget

 

David orienterer. Fodboldudvalget har skrevet et udkast til den ”rødetråd”i KFUMs fodboldarbejde. Den ”rødetråd” vil blive suppleret med en overordnet oversigt over de forskellige afdelingers træningsdage og tidspunkter. Mette taler om den kommende inspirationsaften til september 2015 for trænere i Børnefodbold. Den ”rødetråd” vil blive præsenteret på denne inspirationsaften.

 

7. Centralforeningen

 

Thomas orienterer.

 

A. Arbejdslejr på Sommerlejren i Jægerspris

 

Der har i foråret 2015 været afholdt den traditionelle arbejdslejr på Centralforeningens Sommerlejr. Deltagerne har præsteret et virkeligt flot arbejde med rengøring, maling og småreparationer.

 

B. Ny kommunal struktur på EmdrupparkensIdrætsanlæg

 

Københavns Kommune vil etablere en ny struktur vedrørende investeringer og drift på kommunens anlæg. Den konkrete udformning – samt konsekvenserne for Emdrupparken– er endnu ikke fastlagt.

 

C. Besparelser på drift i Københavns Kommune

 

Kommunen har planer om besparelser på medlemsbaserede driftstilskud til klubber og foreninger. Kommunen vil i fremtiden muligvis ikke yde tilskud til medlemmer, der ikke har bopæl i Københavns Kommune.

 

D. KFUMs Tennisklub

 

KFUM Tennisklub skal i fremtiden selv stå for vedligeholdelsen af tennisbanerne. Måske er dette et

skridt, deri fremtiden vil ”danneskole”  for driften af fodboldbaner mv.

 

E. Besøg i KFUM af håndboldlandsholdsspillere

 

KFUM Centralforeningen har afholdt et arrangement med deltagelseaf de tidligere KFUM spillere

– og nuværende håndboldlandsholdsspillere– Niklas Landin, Magnus Landin og Bo Spillerberg. Arrangementet havde stor tilslutning, og havde blandt andre mange fodboldspillere fra KFUMs Børnefodbold som besøgende. Børnene fik autografer, postkort, sodavand og en god inspiration.

 

8. Trænere, ledere og uddannelse

 

Sigrid efterlyser mere fodbolduddannelse til KFUMs trænere. Blandt andet ville KFUMs forældretrænere have gavn af fodboldkurser. Stig peger på KFUMs begrænsede økonomi, og fremhæver,at traditionelle kurser er ret omkostningstunge. Jørgen nævner,at KFUMs nye førsteholdstræner, Jesper måske kan afholde internekurser for KFUMs trænere. Jesper har erhvervet DBU’s trænerlicens på A-niveau, han kan dermed give KFUMs trænere et løft.

 

9. Målsætninger

 

Medlemstallet har gennem 2015 ligget konstant. Dette er utilfredsstillende i forhold til KFUMs målsætninger. KFUM vil bygge klubben op nedefra gennem øget fokus på de yngsteafdelinger i Børnefodbold. Sigrid finder det nødvendigt med lønnede folk i Børnefodbold i fremtiden.

 

10. FCNordsjælland

 

Sigrid problematiserer hvad samarbejdet giver KFUM. I den forbindelse peges på, at en del af KFUMs afdelinger i Børnefodbold har benyttet FCNs tilbud om gratis adgang til hjemmekampe på Farum Park. Iden seneste tid har følgende KFUM afdelinger set FCN på hjemmebane: U10

Drenge,U11 Drenge, U12 Drenge,U11 Piger samt U12 Piger.

 

Det bliver også fremhævet, at konceptet til KFUM dagen i år 2014– hvor medlemmer, forældre samt andre KFUM støtter samlede metalskråt– stammer fra FC Nordsjælland.

 

11. Kommunikation

 

Punktet blev udsat.

 

12. Eventuelt

 

A. Sommerlejr for Børnefodbold

 

Tilmeldingerne til årets Sommerlejr går tilfredsstillende. Derfor ventes et deltagerantal omkring 35 børn.

 

B. Etablering af ny afdeling for pigefodbold

 

Sigrid er, med hjælp fra forældre, ved at etablere endnu en afdeling af pigefodbold i KFUM. Til den første træning var der 14 piger, som skal spille i U8.

 

C. Minibaner til KFUM

 

Københavns Kommune har bevilget minibaner med kunstgræs og bander til Emdrupparkens Idrætsanlæg.Banerne skal efter planen hver have målene 10 gange 20 meter. Peter er i dialog med Københavns Kommune og med DBU med henblik på en løsning uden bander og et samlet areal på

975 kvadratmeter (25 gange 39 meter).

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 31.august 2015

 

Sager til opfølgning

Sagtræningsoversigt

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

Inspirationsaften for trænere i Børnefodbold

September

2014

August

2015

Mette, Sigrid

ogDavid

Velkommen til nye trænere

Juni

2015

August

2015

Fodbold-

udvalget

Kommunikation. Strategi

Juni

2013

September

2015

Stine+ Udvalg

Kriterier forvalg af trænere

Maj

2015

September

2015

Fodbold- udvalget

Forbundsmesterskaber eller alternativ turnering

2015

Oktober

2014

Februar

2016

Metteog

Stine