Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

image
Peter Svendsen
17. august 2016 kl. 09:25

Mandag den 16. maj 2016 kl. 19.00

 

Deltagere: David Bresemann, Jørgen Rønning, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen, Sigrid Fonsdal, Stig Bertelsen og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Bo de Fries, Magnus Pihl, Per Kjeldsholm og Stine Trampe Broch.

 

 

Referent: Peter.

 

1. Seniorfodbold

Peter orienterer om situationen i andre klubber. Det er et overordnet indtryk, at nogle klubber giver flere goder til deres bedste seniorspillere, end vi gør i KFUM. Det er dog ikke let at danne sig et præcist og troværdigt billede af situationen i andre klubber. Sigrid nævner, at det er ok med Seniorfodbolds vaskeordninger, men at der ikke bør bruges flere penge på Seniorfodbold. Davis nævner, at det evt. kunne være attraktivt med en hygge fodboldtur til Jylland med to hold. David nævner, at der er fællestræning med førsteholdet og U19, onsdag den 18. maj 2016. Peter nævner, at vi er ved at etablere fodboldfitness for drenge, der ikke er interesserede i det traditionelle fodboldsetup. Jørgen peger på muligheden for en social fodboldtur til sommerlejren i Jægerspris. 

 

2. Projekt U6 og U7

Peter orientere og kan generelt pege på gode initiativer og resultater. Træningsfremmødet er på det seneste fordoblet til godt 20 små fodboldspillere. Vi har haft, og får, besøg af Munkegårdsskolen i alt fire gange. Vi har fået kontakt til en fodboldfar, med et barn på Holbergskolen, der vil fungere som holdleder for, indtil nu, ca. 8 pigespillere. Vi har en kontakt til Dyssegårdsskolen gennem Charlotte Mathiasen, der har et barn på skolen og fungerer som holdleder for vores U8 Piger. Søndag den 5. juni 2016 får vi besøg af DBUs Pigeraketten, som er en rekrutteringsaktivitet, rettet mod piger.

 

3. Oversigt over aktiviteter og terminer vedrørende træningsmiljø, trænermiljø og Den Røde Tråd

Mette oplyser, at der er møde i Fodboldudvalget, onsdag den 18. maj 2016. Her vil der blive arbejdet med en tidsplan.

 

4. Sommerlejr for Børnefodbold (+ U13) 2016

Sigrid har en lejrchef i kikkerten, men det er et spørgsmål, om vedkommendes ferieplaner kan forenes med Sommerlejren.

 

5. Referat af generalforsamlingen

Referatet er på vej.

 

6. Forretningsorden

Inden mødet havde Peter udsendt et udkast til forretningsorden. Forretningsordenen blev vedtaget.

 

7. Opgavefordeling

Inden mødet havde Peter udsendt et udkast til en opgavefordeling. Udkastet blev vedtaget.

 

8. Bestyrelsesmøder: Marts 2016 – Marts 2017

Inden mødet havde Peter udsendt et udkast til en oversigt over årets bestyrelsesmøder frem mod generalforsamlingen i 2017. Oversigten blev vedtaget.

 

9. Orientering fra kassereren

Peter oplyser, at budgettet holder.

 

10. Indmeldelser

Peter orienterer. I over halvdelen af afdelingerne har der slet ikke været indmeldelser i år 2016. Peter peger på, at der må være noget galt med opfølgningen. Sigrid nævner, at de manglende indmeldelser måske afspejler manglende tilgang, hvad angår Ungdomsfodbold. Thomas efterlyser en større grad af opfølgning med hensyn til at få nye spillere meldt ind.

 

11. KFUM dag

Sigrid og Mette nævner, at vi eventuelt kunne arbejde frem mod en fælles fodbolddag for børn og unge.

 

12. Meddelelser

 

A. Administrativ medarbejder

Peter har, som opfølgning på beslutning vedrørende budgettet for 2016, indgået aftale med en administrativ medarbejder.

 

B. KFUM mailadresser til bestyrelsesmedlemmer

Peter har reserveret mailadresser til alle bestyrelsens medlemmer. Hvis bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at bruge deres private mail til KFUM sager, kan den nye KFUM mail tages i anvendelse.

 

C. Brugerbestyrelsen

Thomas fortæller, at der er afsat godt 100.000 kr. som Brugerbestyrelsen kan disponere over. Herudover bliver terrassen foran Café Parken renoveret. Den seneste tid har budt på væsentlige forbedringer på anlægget og der er en god stemning i Brugerbestyrelsen.

 

13. Fodboldudvalget

Der er lagt på to træningsøvelser på hjemmesiden, der skal understøtte Den Røde Tråd. Der er yderligere to øvelser på vej på hjemmesiden. Sigrid nævner, at der er opbygget en Dommerbank med dommere, der skal dømmes i ikke-dommersatte kampe i Børnefodbold og Ungdomsfodbold.

 

14. Lions Cup 2016

KFUM har deltaget i Lions Cup i Kalundborg. Vi deltog med 65 spillere og 11 ledere. Vi stillede op med følgende hold: U11 Piger, U13 Piger, U15 Piger, U11 Drenge og U15 Drenge. Alle vores hold var indkvarteret i fem klasseværelser, ved siden af hinanden, så der var et godt socialt liv mellem holdene. Der var fælles bustransport til Kalundborg, hvilket var en god start på turen. KFUMerne deltog i byfest i Kalundborg med KFUM flag og kampråb. U11 Piger fik sølv og U15 Piger fik guld i B-finalen. Begge hold fik præmier og håndtryk af Kalundborgs borgmester. Turen gentages eventuelt i år 2017, men planen er, at KFUM deltager hvert andet år. 

 

15. Målsætninger

Siden det seneste bestyrelsesmøde har der været en nettotilgang på 19 aktive medlemmer.

 

16. Eventuelt

 

A. Indramning af bane 1 til førsteholdskampe

Jørgen nævner, at de metalstænger, der bruges i forbindelse med indramning af opvisningsbanen, kan udgøre en risiko, da stængerne er ret spidse. Det kan måske give skader, hvis en spiller falder ind over en metalstang. 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde.

 

Onsdag den 31. august 2016  

 

Sager til opfølgning

 

Sag træningsoversigt

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Sommerlejr 2017

Maj

2016

Oktober

2016

Sigrid

Lions Cup 2017

Maj

2016

Oktober

2016

Mette og Stine

Projekt U6 og U7

Maj

2016

December

2016

Peter

Kommunikation. Strategi

Juni

2013

December

2017

Stine + Udvalg

KFUM dag

Maj

2016

Februar

2017

Mette og Sigrid