Menu

Møde med trænere og ledere om skat

image
22. maj 2023 kl. 10:26

Møde med trænere og ledere om skat

En række af KFUMs trænere og ledere er desværre ”kommet i klemme” vedrørende skat. Problemet er, at udbetalinger fra KFUM, som trænerne har opfattet som omkostningsgodtgørelser, efter Skats opfattelse er skattepligtig løn. SKAT vil derfor, i den kommende tid, udsende girokort til de berørte med krav om betaling af restskat. 

 

Bestyrelsen har taget stilling til den videre proces. Bestyrelsen har derfor sendt en mail til de berørte med indkaldelse til informationsmøder. Møderne bliver afholdt i KFUM:

 

Onsdag den 31. maj 2023 kl. 20.00 og

Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 20.00 

 

Møderne er kun for trænere og ledere, der er direkte påvirket af Skats revision, og som har modtaget mailen med mødeindkaldelsen. De berørte trænere og ledere er i gang med at melde tilbage om, hvilket møde de ønsker at deltage i. Indholdet i de to møder vil være ens. 

 

De berørte trænere og ledere er, som nævnt, blevet kontaktet direkte vedrørende møderne. Hvis vi, mod forventning, har glemt at sende mødeindkaldelsen til en berørt træner eller leder, bedes vedkommende skrive til Formand@KFUMs-Boldklub.dk og angive hvilket møde vedkommende ønsker at deltage i.

 

Bestyrelsen har opfordret berørte trænere og ledere til at bede SKAT udskyde opkrævningen af skyldig skat. Man kan ringe til Tom Nielsen, som er Skats mand på sagen. Tom har nummer 72 38 43 10. Man kan f.eks. bede om at få skattebetalingen fordelt over et år. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Peter Svendsen

Luk