Menu

Referat af bestyrelsesmøde

image
Peter Svendsen
20. maj 2022 kl. 11:48

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

Mandag den 2. maj 2022 kl. 17.30 

Deltagere: Asbjørn Wulff Helge, Emil Lavard Munksgaard, Peter Svendsen og Thomas Sørensen.

Afbud: Abdinasir Ismail.     

Referent: Peter.

0. Præmisser for bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmødet skal tage halvanden time. Bestyrelsen foretager en grundig behandling af de udvalgte punkter på dagsordenen, som tiden tillader. Ikke behandlede punkter tages op på senere bestyrelsesmøder eller behandles på anden vis.

2. Fodboldudvalget

Udvalget har holdt møde i ugen op til bestyrelsesmødet.

A. Gruppe O (Opstart) - U3, U4, U5

Søren Vesterbæk er i gang med at etablere samarbejde med den relevante klynge af børnehaver i KFUMs nærområde. Initiativet sker i samarbejde med DBU og med Københavns Kommune. Kommunen inddrager både Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Fodboldklubber, DBU og Kommunen arbejder på et koncept vedrørende fodbold i institutionernes åbningstider. Børn skal have mulighed for at få stimuleret interessen for idræt.

Etableringen af gruppe O skal meget gerne udmunde i et konkret tilbud til børn i den relevante alder på denne side af sommerferien.

B. U11 og U12 Drenge

Søren Vesterbæk arbejder med U11 og U12. Der er tilmeldt to 8-mandshold til DBU Københavns turneringer.

C. Børge Hansen - Minde Cup

Aktivitetsudvalget, Fodboldudvalget og Amalie Kjærgaard Wagner arbejder på en aktivitet, der skal finde sted i august eller september 2022. Det er tanken, at KFUMs medlemmer kan invitere venner og familie til aktiviteten i KFUM. Der skal spilles kampe med blandede hold efter Snickers Cup - princippet. Amalie vil søge fondsstøtte til arrangementet.

D. Aktiviteter for mandlige pensionister

Søren arbejder fortsat med at etablere motionstilbud på formiddage for pensionister. Samarbejdet med DBU om etableringen har trukket lidt ud. Måske skal samarbejdet udvides til at omfatte boligforeninger, Ældresagen, DGI, hospitaler. KFUM satser på stor medlemstiltrækning på området.  

E. U17 Drenge

Holdets nuværende træner vil muligvis bruge mere tid på studierelevant arbejde efter sommerferien. Dette kan vanskeliggøre hans tid til trænerarbejde. Asbjørn følger op.

F. Entre til førsteholdskampe - herrer og damer

Da bestyrelsen prioriterer mange tilskuere og godt miljø omkring førsteholdskampe, vil der ikke blive opkrævet entre til almindelige turneringskampe. Hverken for herreholdet eller dameholdet. Bestyrelsen ønsker, at der fortsat skal være mulighed for at tage entre til førsteholdskampe, ved ”større” kampe. For eksempel hvis førsteholdet skal spille pokalkamp mod højere rangerende klubber. Bestyrelsen vil tage stilling i det konkrete tilfælde.

3. Administrationsudvalget

Der er sat informationsskærme op to steder i bygningen. Skærmene kan endnu ikke tilknyttes klubbens internet. Emil tager kontakt til administrationen for at få information om klubbens Internet med henblik på at tilkoble skærmene dette internet. Thomas kontakter kommunens ansvarlige for anlægget for at sikre, at netforbindelsen er reetableret korrekt.

4. Anvendelse af Emdrupparkens Idrætsanlæg

Københavns Kommune udfordrer løbende KFUMs eksklusivret til anvendelse af anlægget. Anvendelsen bliver mere og mere tung administrativt. Og det er et problem, at kommunen ønsker flere hold og klubber på KFUMs anlæg, hvilket giver KFUM meget store problemer. Hovedbestyrelsen har fået advokatbistand til at se nærmere på den aftale, som KFUM indgik med kommunen i forbindelse med anlæggets overdragelse til kommunen. Advokaten fastslår entydigt, at KFUM har eksklusivret i forhold til anlæggets anvendelse.

5. Repræsentant i Hovedbestyrelsen

Asbjørn vil undersøge ”markedet” for mulige interesserede i opgaven.

7. Forretningsorden - Bestyrelsesmøder

Bestyrelsens mødekalender frem mod generalforsamlingen 20. marts 2023 bliver vedtaget. Emil påtager sig at sætte mødedatoerne ind i bestyrelsesmedlemmernes telefonkalender. Forretningsordenen vedtages.

 

Næste møde:

Mandag den 20. juni 2022

Sager til opfølgning

Sag  

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Børge Hansen – Mindecup

Maj 2022

August 2022

Fodboldudvalget, Aktivitetsudvalget