Menu

Generalforsamling - Mandag den 22. marts 2021 kl. 19.00 - Café Parken

image
Peter Svendsen
06. marts 2021 kl. 22:55

KFUMs Boldklub – Ordinær generalforsamling

Mandag den 22. marts 2021 kl. 19.00 – Café Parken – Nøkkerosevej 23

Forbehold

Hvis regeringens corona-begrænsninger stadig gælder udskydes generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.

b. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

c. Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

d. Behandling af indkomne forslag. (1)

e. Valg af bestyrelse. (2)

___

 (1) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen og vil blive meddelt ved opslag i klubbens lokaler senest fem dage før generalforsamlingen.

(2) Med henvisning til vedtægternes § 10 stk. 4) foreslår bestyrelsen nedenstående valg.

 

Valg af bestyrelse

Bestyrelsespost

Person

Periode

Formand

Peter Svendsen

2021 – 2023

Aktivitetsleder

Vakant

2021 – 2023

 

Suppleringsvalg

Bestyrelsespost

Person

Periode

Fodboldleder

Asbjørn Wulff Helge

2021 – 2022

 

Peter Svendsen

KFUMs Boldklub

formand