Menu

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 21. september 2020 kl. 17.30

image
04. september 2020 kl. 21:18

KFUMs Boldklub – Ordinær generalforsamling

 

Mandag den 21. september 2020 kl. 17.30 – Café Parken – Nøkkerosevej 23

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

  3. Behandling af revideret regnskab for det foregående regnskabsår.

  4. Behandling af indkomne forslag. (a)

  5. Valg af bestyrelse. (b)

  6. Eventuelt.

___

 

a) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen og vil blive meddelt ved opslag i klubbens lokaler senest fem dage før generalforsamlingen.

b) Med henvisning til vedtægternes § 10 stk. 4) foreslår bestyrelsen nedenstående valg.

 

Valg af bestyrelse

Bestyrelsespost

Person

Periode

Næstformand

Thomas Sørensen

2020 – 2022

Administrativ leder

Emil Lavard Munksgaard

2020 – 2022

Fodboldleder

Sebastian Mads Larsen

2020 – 2022

 

Peter Svendsen

KFUMs Boldklub

formand