Menu

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

image
Peter Svendsen
27. oktober 2016 kl. 09:12

Referat af bestyrelsesmøde i KFUMs Boldklub.

 

Onsdag den 31. august 2016 kl. 19.00

 

Deltagere: Jørgen Rønning, Mette Amtoft Frandsen, Peter Svendsen, Sigrid Fonsdal, Stine Trampe Broch og Thomas Sørensen.

 

Afbud: Bo de Fries, David Bresemann, Magnus Pihl, Per Kjeldsholm og Stig Bertelsen,

 

 

Referent: Peter.

 

1. Orientering fra kassereren

Peter orienterer. Årets drift tegner fint, men der bliver et likviditetsproblem i størrelsesordenen 70.000 kr. til 80.000 kr. i december måned. Den anstrengte likviditet skyldes overgangen fra halvårlige kontingentopkrævninger, forud, til månedlige kontingentopkrævninger, også forud.  

 

2. Fodboldudvalget

Mette orienterer. Lørdag den 20. august har der været afholdt trænerkursus til C-licens i KFUM. Der deltog 14 af KFUMs trænere. Der er et ønske om afholdelse af flere kurser til C-licens. Der arbejdes frem mod en trænerdag i september 2016. Fodboldudvalget ønsker endvidere en fest for trænere og ledere med forudgående fagligt indhold. Dette tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

 

3. Trænerkontrakter

Bestyrelsen ønsker, at der skrives amatørkontrakter med alle KFUMs trænere i fremtiden.

 

4. Meddelelser

A. Administrationsmedarbejder

Der er ansat en administrationsmedarbejder – Mathias Brinkløv Sørensen – der blandt andet skal arbejde med turneringsadministration.

B. Sigrid ønsker at stoppe med bestyrelsesarbejdet efter den kommende generalforsamling.

Sigrid ønsker at udtræde af bestyrelsen efter genrealforsamlingen i marts 2017. Bestyrelsen har forståelse for Sigrids beslutning efter Sigrids meget store arbejdsindsats gennem er årrække.

 

5. Forberedelse af målsætningsseminar, lørdag den 10. september 2016

Der aftales en fordeling af diverse praktiske opgaver i forbindelse med seminaret. Der er afbud til seminaret fra Sigrid og fra Stine.

 

6. Målsætninger

Peter gennemgår. Det går ikke tilfredsstillende med medlemsudviklingen. Stine vil producere postkort, der forklarer, hvordan man melder sig ind i KFUM. Postkortene skal uddeles af holdlederne til deres spillere.

 

7. Passive medlemmer

Peter meddeler, at det går meget trægt med at tiltrækningen af passive medlemmer.

 

8. Sponsor 500

Peter Christensen har lovet at tage endnu en tørn med at skaffe penge til ungdomsrejser gennem Sponsor 500 ordningen. Henrik Nykker Nyklit har lovet at assistere med salget.

 

9. Sommerlejr for Børnefodbold og Ungdomsfodbold 2017

Sigrid fortæller at der sandsynligvis er et forældrepar, der gerne vil stå for lejren for Børnefodbold. Det vil også være muligt at skaffe ledere til en sommerlejr. Holdlederne skal inddrages, på et tildigt tidspunkt, forud for lejren, så der kan skabes interesse, og så børnene og deres forældre kan nå at planlægge deres ferie.

 

10. FC Nordsjælland

FC Nordsjælland har sendt et udkast til en samarbejdskontrakt. Samarbejdskontrakten behandles i Fodboldudvalget og tages op på det kommende bestyrelsesmøde i oktober 2016.

 

11. Centralforeningen

Thomas fortæller, at Vagn Christensen stopper som forretningsfører for KFUM Centralforeningen. Centralforeningen holder afskedsreception for Vagn. Peter og Thomas vil repræsentere Boldklubben til receptionen.

 

12. Brugerbestyrelsen

Thomas meddeler, at kommunens entreprenør går i gang med arbejdet med den nye minibane ved udgangen af august 2016. Det er uvist, hvornår arbejdet afsluttes.  

 

13. Eventuelt

A. Flytning af materialer

Søndag den 11. september 2016 er der flyttedag af materialer.

 

B. Husk at låse døre til omklædningsrum

Der er set mistænkeligt udseende personer, der lusker rundt på fodboldgangen. Husk at låse døre så der kan undgås tyveri. 

 

C. Fin privat gave til ny ungdomsspiller

KFUM har fået et medlem, der på grund af meget anstrengt økonomi har fået bevilget frikontingent. Carsten Ankerdal har doneret spilledragt til den nye KFUM’er. 

 

Næste bestyrelsesmøde.

Torsdag den 27. oktober 2016  

 

Sager til opfølgning

 

Sag træningsoversigt

Indledt

Afsluttes

Ansvarlig

 

Lions Cup 2017

Maj

2016

Oktober

2016

Mette og Stine

Samarbejdskontrakt FC Nordsjælland

August

2016

Oktober

2016

Fodboldudvalget

Projekt U6 og U7

Maj

2016

December

2016

Peter

Faglighed og fest for trænere og ledere

August

2016

December

2016

Fodboldudvalget

KFUM dag

Maj

2016

Februar

2017

Mette og Sigrid

Sommerlejr for Børnefodbold og Ungdomsfodbold 2017

August

2016

Februar

2017

Bestyrelsen