Menu

Ny organisationsstruktur i klubben!

image
09. februar 2017 kl. 15:13

Bestyrelsen har arbejdet med en ny organisationsstruktur for fodboldklubben på flere bestyrelsesseminarer under vejledning af DBU konsulent Hans Vixø.

Vi har kigget på vores nuværende måde at arbejde på og  kigget på mål for arbejdet i klubben.

 

En masse frivillige laver et stort stykke arbejde, men der er brug for flere hænder.

I den nye struktur er opgaverne inddelt i opgaver omkring ”administrativ”, ”fodbold” og ”aktiviteter”.

 

Ideen er at der skal være færre personer i bestyrelsen, men at meget af arbejdet bliver lavet i udvalg under bestyrelsen. På den måde kan den enkelte frivillige vælge sin opgave efter interesse og lægge den tid og energi i det frivillige arbejde som man har lyst og mulighed for.

 

Vi skulle gerne frem imod at ”Flere arbejder mindre….” – men kan også ende med ”Flere arbejder mere…” – da man får mulighed for at melde sig til at yde en indsats indenfor et interesseområde og indenfor sit eget eller sit barns hold.

Arbejdet vil også foregå i udvalg eller i grupper, så man er ikke alene om arbejdet.

 

Funktionsbeskrivelser er under udarbejdelse for de forskellige udvalg og for de forskellige funktioner omkring det enkelte hold. Disse beskrivelser vil give et overblik over den indsats man skal lægge i det arbejde.

Dvs. man vil kunne se om den enkelte arbejdsopgave eller indsats kræver 1-2 timer om ugen, 2 timer pr. mdr. – eller blot 2-3 timer på et år.

 

Bestyrelsen glæder sig til at præsentere denne nye organisationsstruktur på Generalforsamlingen tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.00. Hermed en opfordring til at møde op den aften!

Bestyrelsen, KFUM