Menu

Bestyrelsens opgaver

KFUMs Boldklub – Opgavefordeling

 

Bestyrelsesmedlemmer


Peter Svendsen – Formand

 • Repræsentere Boldklubben
 • Lede bestyrelsen
 • Bestyrelsesmøder
 • Generalforsamlinger
 • Arkivere relevante dokumenter
 • Boldklubben målsætninger
 • Boldklubbens repræsentant i DBU København
 • Udarbejde budgetter i samarbejde med andre udpegede bestyrelsesmedlemmer
 • Ansætte lønnet arbejdskraft i samarbejde med andre udpegede bestyrelsesmedlemmer
 • Aflægge bestyrelsens beretning på Boldklubbens generalforsamlinger
 • Optimering af Emdrupparken – Kunstgræs – Københavns Kommune   
 • Politik og procedurer i forbindelse med indmeldelser
 • Politik og procedurer angående fodboldrejser for spillere i Børne- Ungdoms- og Seniorfodbold
 • Reservation af: Græsbaner, Huset, KFUM Hallen, Holbergskolen, kunstgræsbaner (Emdrup, Ryparken, Mimersparken og Grøndalscentret) og Jægersprislejren
 • Banefordeling
 • Tilmelding af hold til DBU Københavns turneringer
 • Kampplacering
 • KlubOffice2 ansvarlig
 • Sommerlejr for Børnefodbold
 • Skoleleder af DBUs fodboldskole i KFUM
 • Boldklubbens kontakt til FC Nordsjællands netværkssamarbejde

 

Thomas Sørensen – Næstformand

 • Overtage formandens funktioner i tilfælde af dennes forfald
 • Supplere formanden i dennes funktioner
 • Udarbejde politik og procedurer angående indkøb af materialer
 • Indkøb af materialer
 • Budgetansvarlig for Boldklubbens materialeanskaffelser
 • Boldklubbens repræsentant i hovedbestyrelsen for KFUM Centralforeningen
 • Generalforsamlingsvalgt til hovedbestyrelsen for KFUM Centralforeningen
 • Medlem af Centralforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg
 • Medlem af Brugerbestyrelsen
 • Boldklubbens kontakt til Københavns Kommune hvad angår kunstgræsbane i Emdrupparken
 • Medlem af Husudvalget
 • Medlem af Café Udvalget
 • Diverse skabe

 

Stig Bertelsen – Sekretær

 • Boldklubbens kontakt til Folkeoplysningssekretariatet (FOS) i Københavns Kommune
 • Kursusadministration
 • Budgetansvarlig for Boldklubbens kursusdeltagelse
Per Kjeldsholm – Kasserer

 • Føre løbende regnskab
 • Give en økonomisk orientering på bestyrelsesmøder
 • Orientere trænere og ledere om økonomiske spørgsmål
 • Udarbejde budgetter i samarbejde med andre udpegede bestyrelsesmedlemmer
 • Udarbejde årsregnskab med resultat og status
 • Aflægge regnskabsberetning på Boldklubbens generalforsamlinger
 • Forelægge det kommende års budget på Boldklubbens generalforsamlinger

 

David Breeseman – Sportschef – Rød tråd – Fodboldudvikling  

 • Fodboldudvikling i Børnefodbold, Ungdomsfodbold og Seniorfodbold
 • Målopfyldelse: Seniorfodbold, U19 Drenge og U18 Piger
 • Fællesinitiativer: Senior og U19 Drenge samt Kvindesenior og U18 Piger 
 • Sportslig ansvarlig for 1. sen., 2. sen., 3. sen., 1. kvinder, U19-1 drenge og U18 Piger
 • Bemande ovenstående afdelinger med ledere og trænere
 • Lejlighedsvis følge træning og kampe i ovenstående afdelinger
 • Sparring med trænere i ovenstående afdelinger
 • Uddannelse

 

Magnus Pihl – Ungdomsfodbold 

 • Fodboldudvikling i Børnefodbold, Ungdomsfodbold og Seniorfodbold
 • Målopfyldelse: Ungdomsfodbold  
 • Bemande ungdomsfodbolds underafdelinger med ledere og trænere
 • Koordinere opgaverne i Ungdomsfodbold
 • Fællesinitiativer: U12, U13 og U14
 • Uddannelse
 • Trænerleder af DBUs fodboldskole i KFUM

 

Sigrid Fonsdal – Børnefodbold

 • Fodboldudvikling i Børnefodbold, Ungdomsfodbold og Seniorfodbold
 • Målopfyldelse: Børnefodbold
 • Bemande børnefodbolds underafdelinger med ledere og trænere
 • Koordinere opgaverne i Børnefodbold
 • Møder med holdledere i Børnefodbold
 • Uddannelse
 • Skadesforebyggende træningsøvelser  
 • Sommerlejr for Børnefodbold
 • Fælles fodboldtur: Børnefodbold og Ungdomsfodbold
 • Administration af børneattester

 

Mette A. Frandsen – Møder – Stationstræning 

 • Møder med holdledere i Børnefodbold
 • KFUM dag
 • Fælles fodboldtur: Børnefodbold og Ungdomsfodbold
 • Administration af børneattester

 

 

Stine Trampe Broch – Kommunikation

 • Udarbejde strategi for Boldklubbens kommunikation
 • Kommunikation til interne og eksterne interessenter  
 • Webmaster for Boldklubbens hjemmeside
 • Boldklubbens repræsentant i DBU København
 • Fælles fodboldtur: Børnefodbold og Ungdomsfodbold
 • KFUM dag
 • Reservation af TK

  

Bo de Fries – Rød tråd – Fodboldudvikling

 • Fodboldudvikling i Børnefodbold, Ungdomsfodbold og Seniorfodbold
 • Samarbejde mellem Minisport og Børnefodbold
 • Inspiration til forældre vedrørende træning i Børnefodbold
 • Sommerlejr for Børnefodbold
 • Fællesinitiativer: U9, U10 og U11

 

Jørgen Rønning – Rød tråd – Fodboldudvikling 

 • Fodboldudvikling i Børnefodbold, Ungdomsfodbold og Seniorfodbold
 • Fællesinitiativer: U15, U17, U19 og Seniorfodbold samt U15 Piger, U18 Piger og Kvindefodbold  

 

 

 

Personer udenfor bestyrelsen – Repræsentative opgaver

 

Clas Elm Pedersen

 • Baneudvalg 

 

Søren Maix, Finn Møller, Kim de Fries og Thomas Johansson

 • Boldklubbens sponsorudvalg

 

Marianne Gudme

 • Leder af Boldklubbens Supermålaktie udvalg

 

Peter Christensen

 • Leder af Boldklubbens sponsor 500 udvalg

 

Poul Damgaard

 • Referat af 1. seniors kampe til presse og Boldklubbens hjemmeside   

 

Vagn Christensen

 • Boldklubbens repræsentant i Alliancens forretningsudvalg

 

 

Personer udenfor bestyrelsen – Praktiske opgaver

 

Karin Nielsen

 • Boldklubbens kontorhjælp
 • Betalinger og bogføring
 • Medlemsregistrering
 • Administration af kontingentopkrævning

 

Eva Sehested

 • Økonomi
 • Konsulent  

 

Poul-Erik Holm

 • Administration af kontingentopkrævning

 

Dennis Bondig, Kristian Emborg og Jan Genhøj

 • Tøjvask og rekvisitter