Menu

Turneringsregler

Vinterturnering for spillere over 51 år.

 

 1. Turneringen er en lukket privatturnering, med deltagelse af hold fra henholdsvis B1903, GVI, Husum, KFUM og Lyngby.

 2. I turneringen kan deltage spillere, der mindst er 51 år.
  Dispensation fra denne alder kan kun gives af turneringslederen, eller modstanderholdet i en given kamp, hvis forhåndsanmodning er fremsat senest 24 timer før kampstart. Opnås denne ikke – kan den ”syndende” part (holdet) taberdømmes med cifrene 0-3.

 3.  Turneringen har til formål at holde spillernes fysik i orden og klar til græsbaneturneringen.
 1. Turneringen grov tilrettelægges af turneringslederen, hvorefter hjemmeklubben herefter fårfastlagt detaljeret spilletidspunkt. Det detaljerede spilletidspunkt meddeles såvel  turneringslederen som modstanderholdets kontaktperson, så snart kamptidspunktet foreligger. De tidspunkter, der er meddelt turneringslederen senest 1. november 2016, skal man dog ikke meddele modstanderholdet, da disse vil være på næste cirkulære, der følger umiddelbart efter i uge 42. Når en kamp er fastlagt, skal udebaneholdet normalt kontaktes senest 1 uge i forvejen.Skemaskitsen udsendes i slutningen af uge 42.
 1. Hjemmeholdet sørger for kvalificeret dommer til kampen, ligesom hjemmeholdet betaler denne – samt giver modstanderholdet en forfriskning (øl) efter kampen.
 1. Hjemmeholdet skal indtelefonere/maile kampens resultat til turneringslederen senest 24timer efter, at kampen er afsluttet. I modsat fald risikerer hjemmeholdet at blive erklæret som taber med 0-3. Der kan indtelefoneres til Ole Jensen på 20 725971 (indtal på svarer) eller mailes tilole.jensen30@skolekom.dk
 1. Kamptiden er fastlagt til 2x30 minutter.

 2. Der spilles efter de almindelig gældende DBU/lokalunionsregler. Således gives 3 point for en vunden kamp, 1 for uafgjort og 0 for en tabt kamp. Ved pointlighed i stillingen afgøres holdenes indbyrdes placering ved først størst målforskel, dernæst flest scorede mål, så indbyrdes opgør – og sidst lodtrækning.
 1. Eventuelle tvister afgøres suverænt af turneringslederen, hvis afgørelser ikke kan appelleres.
  (Det er dog et stort ønske at vi undgår således!)
 1. Hvis en kamp aflyses på grund af vejret og ikke kan afvikles inden for den fastsatte uge, kanresultatet af kampen meldes ”0-0”.  Hvis der mellem klubberne er enighed om at få afviklet kampen, kan man så søge at få en sportslig afgørelse. Der må dog ikke være ”hængepartier” inden runde 13, altså inden uge 12 i 2017. Hvis et hold ikke kan stille, taber det ”3-0”. 


  Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at det ikke er et VM, der spilles om – fair play skal udvises i enhver henseende.